UPOZORNĚNÍ !!!!!

OD 16. 3. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ BUDE KANCELÁŘ ÚS ČZS OSTRAVA UZAVŘENA
V ČERVENCI A SRPNU BUDE KANCELÁŘ ÚS UZAVŘENA

PEVNÁ LINKA JE K 1.10.2016 ZRUŠENA V PŘÍPADĚ POTŘEBY VOLEJTE NA ČÍSLO
ŠPAK ZDENĚK               737 567 731
ŘEZNÍČKOVÁ JARMILA   605 132 115 

9. ročník Mezinárodní soutěže dětí v zahradnických dovednostech

Již podeváté se uskuteční mezinárodní soutěž mládeže do 16 let a to v pátek dne 20. září 2019 od 9,00 hodin, letos se změnou místa a to v sále územního sdružení Ostrava na Náměstí Svatopluka Čecha č. 10, Ostrava Přívoz  za finanční podpory krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Soutěže se zúčastní cca 60 mladých zahrádkářů z 6 územních sdružení moravskoslezského kraje, Polska a Slovenska v doprovodu učitelů a vedoucích.

Z každé územní rady ČZS, z PZD Polska a SZZ Slovenska se soutěže zúčastní cca 6 soutěžící.

Soutěž se skládala ze 3 části:

  • odborné znalosti – prokáži v testech,
  • poznávací části – určení a pojmenování rostlin
  • aranžmá květin – vypichovaná miska
  • Každý soutěžící soutěží sám za sebe, jak v testech, poznávačce tak i v aranžmá.

Na testy jsme připravili 200 otázek a naši instruktoři vypěstovali a zajistili  rostlinky pro poznávačku.  Všichni soutěžící obdrží ve svém mateřském jazyce otázky pro testy a seznam rostlin a semen pro poznávačku.  Seznam otázek a přehled rostlin, které budou pro poznávací část obdrží soutěžící v měsíci červenci.

Pro dosažení dobrých výsledků v testech a poznávačkách musí soutěžící znát odpovědi na 200 otázek a poznat cca 200 rostlin.

V aranžmá (podzimní vazbě) živých rostlin požadujeme po soutěžících nápad a jistou manuální zručnost a šikovnost.  

Soutěžící mohou v každé kategorii získat max. 40 bodů tj. celkem nejvíce 120 bodů.   Po ukončení soutěží bude připraven pro soutěžící i doprovod program – prohlídka kostela na náměstí Svatopluka Čecha a  hasičského muzea  Ostrava.

Hlavním koordinátorem a garantem mezinárodní soutěže dětí byla pověřena př. Urbanová Marcela.

Testová část soutěže – vedoucí př. Urbanová, ÚS Frýdek Místek, p. Mázlová , Mgr. Nováková.

Poznávací část soutěže – vedoucí skupiny př. Ing. Samek + zástupce ÚS Ostrava, Orságová,

Soutěž v aranžmá – vedoucí skupiny Mgr. Ridrichová + Mgr. Králová +  2

Učitelky Střední zahradnické školy v Ostravě zajistí pro děti aranžérský materiál včetně odborné přednášky s ukázkami vazeb, jak má správné podzimní aranžmá vypadat, seznámí je s kritérii pro vyhodnocení soutěže.

Slavnostní vyhodnocení soutěže bude provedeno od 14,30 hodin na podium za přítomnosti soutěžících, poroty a návštěvníků výstavy.  Zástupci ČZS, zástupci MSK zhodnotí celou soutěž a dětem budou předány diplomy, rostlinky a ceny.

O výsledcích soutěže se veřejnost dozví při výstavě v Radvanicích, aranžérské práce soutěžících zůstávají jako expozice výstavy, takže návštěvníci si mohou tyto prohlédnout, zhodnotit a ocenit náročnost soutěže. Informace a zhodnocení soutěže umístíme na panely při výstavě, na web stránky svazu, výsledky budou rozeslány na jednotlivá ÚS ČZS, SZZ Slovensko, PZD Polsko a ZŠ soutěžících.

V Karviné dne 5.6. 2019 Zpracovala:  Urbanová Marcela