Články

  Územního sdružení ČZS Šumperk - Jeseník

[1] [2] (zpráv celkem: 17)

Okresní soutěž " Mladý zahrádkář" 2019

Obr: 50.jpg

Autor: Jitka Sitařová, Marie Krmelová
celý text -->

Výstava mečíků Rapotín

Obr: 38.jpg

Ve dnech 11.8. – 12.8.2018 byla uspořádána ZO ČZS Rapotín   Výstava mečíků v KKC Rapotín   na téma 100. výročí vzniku republiky                                                                                                     

     Výstava se uskutečnila pod záštitou starosty obce Rapotín pana  Mgr. Bohuslava Hudce a náměstka   hejtmana Olomouckého kraje pana ing. Milana  Klimeše.  Výstava byla podpořena dotacemi obce Rapotín a KÚ  Olomouc . Veřejnosti  bylo pozvání na výstavu předloženo jednak v rapotínských novinách, dále v Šumperském a Jesenickém deníku a také relací v rozhlase.  Naši výstavu navštívilo přibližně 1 200  obdivovatelů krásných květin.                                                              

      Před výstavou v pátek proběhla mezinárodní soutěž  floristiky v aranžování květin do vázy. Hodnocení bylo laické a dle sečtených bodů byla udělena dvě  1. místa - paní Zdenka Engelová a paní Libuše Tučková, 2.místo získala paní Květa Tomášková a  3.místo obsadila paní Michaela Macková ze Slovenska. Všechny kytice byly umístěny u pódia .

      Bylo vystavováno  326 mečíků  v 182 vázách  a vazbách jako aranžmá,  110 ks lilií ve 32 vázách ,  jiřinky ve 22 vázách .  Výtvarné uspořádání výstavy  bylo obdivuhodné, bylo  zvýrazněno  100. výročí   vzniku republiky, včetně fotografií všech prezidentů. I když bylo poměrně sucho ,  návštěvníci nám stále kladli otázku,  jak se to vše pěstitelům  podařilo vypěstovat.  A o nádheře  vystavovaných květů  mečíků  není  pochyb , což bylo zdůrazněno  návštěvníky výstavy v naší  kronice.

     Květy přivezli  vystavovatelé pan Petr  Šmída, pan Josef Chlebiš, pan Lubomír Rýpar, pan Miroslav  Badal , pan Zdeněk Krupka  z Prahy , pan Jiří Polách a pan Ing.  Nejedlo , který vystavoval překrásné lilie.  Nesmíme opomenout naše vystavovatele: paní Antonií Staníkovou ( přestože je jí již 88 let, kytičky a zahradu stále miluje) ,  paní Janu Kristkovou,  která v těžké konkurenci  získala 3. místo a celá řada dalších, kteří přispěli dekoracemi.  

     Celá akce byla doprovázena výstavou  nádherných květinových  aranžmá a bylin. Dále výstavou  okrasného ptactva  ZO ČSCH,  zahradního vybavení  včetně zahradní  techniky od fy.Mountfield, hudebním doprovodem, ukázkou paličkování  a v neposlední řadě výtečnou mysliveckou kuchyní  MO  myslivci Rapotín .  Gratulujeme   výhercům.  Děkuji  našim zahrádkářům a všem, kteří byli nápomocni při uspořádání  tak překrásné  výstavy .                                                                                                                                       

                                                                                           Božena Kocůrková,  předsedkyně  ZO  ČZS Rapotín

 

 

 

celý text -->

Hodnocení národního kola soutěže

Obr: 37.jpg

  Výsledkové listiny,  soutěžní otázky včetně správných odpovědí jsou uloženy na www.zahradkari.cz v menu soutěž Mladý zahrádkář. 

Autor: Jitka Sitařová , Foto:P.Svoboda
celý text -->

Karbid vápníku proti krtkům

Obr: 21.jpg

Návod k použití: 
Najděte aktivní chodby krtka. Odhrňte zeminu z kopečků a umístěte 10-15 g prostředku do každé chodby. Otvor zlehka zakryjte zeminou, přičemž neničte chodbu. Postup opakujte denně, dokud se nepřestanou objevovat nové krtince. Přibližně po 3 dnech se počet nových krtinců viditelně sníží. Terény, v nichž byl prostředek aplikován, mohou být nadále používány.
Bezpečnostní opatření:
 
Přípravek používejte v souladu s návodem na obalu, dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce s chemickými přípravky. R11 Vysoce hořlavý. R15 Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny; S2 uchovávejte mimo dosah dětí; S8 Uchovávejte obal suchý; S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání; S37 Používejte vhodné ochranné rukavice; S43 V případě požáru použijte suché hasící prostředky. Nikdy nepoužívat vodu; S46 Při použití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento materiál a jeho obal nebo označení. S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

celý text -->

[1] [2] (zpráv celkem: 17)

Celkem:
Dnes:
On line:
110218
19
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Šumperk - Jeseník
Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk, č.zo: 709000, tel. 583 382 409
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.