Formuláře a tiskopisy

Přehled o činnosti zasílejte nejpozději do 1.3.2019 na US ČZS Šumperk, Zemědělská 2520/16 787 01 Šumperk. Přehled i návrh na ocenění je možné poslat naskenovaný emailem.

Český zahrádkářský svaz o.s.

Přehled o činnosti ZO ČZS za rok 2019.  (stav k 31. 12.)

vyplňují základní organizace ČZS

 

 

1.     č. ZO . . . . . . . . . . , název ZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.     Počet platících členů . . . . . . . . . . . . . . . ., čestných členů . . . . . . . . . . . . . . .
3.     Počet zahrádek: v zahrádkových osadách . . . . . . . . . .  , přídomních . . . . . . . . . . . . .
4.     Výměra užívané půdy celkem . . . . . .  ha, z toho v zahr. osadách . . . . . . . . . . . . . ha
        - vlastní pozemky členů . . . . .ha, - v nájmu . . . . .ha, - ve vlastnictví ZO . . . . . . . ha
5.     Počet moštáren . . . . . . . . .  sušáren . . . . . . . . . povidláren . . . . . . . . . palíren . . . . . . . . .
6.     Počet pořádaných výstav za rok . . . . . . . . . . . . . . ,  počet zájezdů . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.     Počet odborných přednášek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a instruktáží . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.     Počet akcí pro děti . . . . . . . . . . . . . . . . . . počet zúčastněných dětí . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.     Počet členů ZO v obecních zastupitelstvech   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.   Spolupráce ZO ČZS s jinými sdruženími:
        včelaři         ano/ne            ochránci přírody   ano/ne                rybáři         ano/ne
        chovatelé    ano/ne            hasiči                     ano/ne                červ. kříž ano/ne
        další vyjmenujte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.   Jaké činnosti a služby by měla ÚS ČZS poskytovat ZO ČZS (uveďte na druhé straně)
12.   Jaké činnosti a služby by měla RR ČZS poskytovat ZO ČZS (uveďte na druhé straně)
13.   Náměty ZO ČZS pro další činnost ČZS (uveďte na druhé straně)
 
 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   . . . . . . . . . . . . . .
     Tajemník ZO ČZS                                                                                             předseda ZO ČZS
 
 
Termín k odeslání do : 1.3. 2020            Přehled nezasílejte na ústředí ČZS!

Rozdělovník: 1 x ÚS ČZS, 1 x ZO ČZS  

Návrh na ocenění od RR ČZS - rok 2021.…

 

     I. Navrhovatel: ZO ČZS:

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

     II. Navrhovaný (jméno organizace nebo jednotlivce):

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     a)  rok narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . bytem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          ZO ČZS navrhovaného . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          členem ČZS od . . . . . . . . . . . počet let ve svazových funkcích . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          vykonává (val) tyto funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         

     b)  navrhovaný již obdržel ocenění od:

         ZO ČZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v roce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         ÚR/ÚS ČZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v roce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

         RR ČZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v roce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

     c)  mimosvazová ocenění (jaká, od koho, kdy)

         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

     III. Navrhujeme udělit:

     a)  Bronzovou medaili          b) Stříbrnou medaili          c) Zlatou medaili

     d) Zlatou růži                                                                               

     e)  Za zásluhy o ČZS – stříbrná medaile                        f) Za zásluhy o ČZS – zlatá medaile

     g) Zápis do knihy cti                                                                               (vyznačte / zatrhněte)

     Zdůvodnění návrhu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

     Návrh byl projednán výborem ZO dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

     předseda ZO                                                                                            místopředseda ZO

Návrh zasílejte na ÚS do 1.6, daného roku v němž byl návrh ve vašem výboru  ZO projednán!


                                                                        
Celkem:
Dnes:
On line:
112300
33
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Šumperk - Jeseník
Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk, č.zo: 709000, tel. 583 382 409
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.