Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../_panely/tiskova_hlavicka.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/98526/virtual') in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25
vítáme vásZahrádkaření má hluboké kořeny

Provází nás od počátků pěstování rostlin.

Již tehdy nás těšily zdra­vé porosty a kvetoucí rostliny - naznačovaly bohatou úrodu a tím větší šanci na přežití.

Dnes nám již o přežití nejde, ale radost ze zahra­dy zůstává.

Časopis Zahrádkář ČZS vydává od roku 1969 populární časopis, určený všem zahrádkářům

Republiková rada - podzim byla zrušena

Vážení členové RR vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci rozhodlo představenstvo ČZS o zrušení konání podzimního zasedání RR. Zároveň bylo rozhodnuto o možnosti využití hlasování formou per rollam, tj. mimo zasedání členské schůze. Toto rozhodnutí bylo učiněno z důvodu možných  mimořádných opatření státu  a s ohledem na zdraví našich členů.

Zasedání tedy bude probíhat distanční formou s využitím emailové komunikace s těmito termíny:

Do 22. 11. 2021 budou všem členům RR zaslány materiály a podklady k jednání a rozhodování. 
Zasláno bude rovněž již předem připravené usnesení, které nebude možné měnit. Členové o něm budu hlasovat (pro, proti, zdržel se). 

Do 6. 12. 2021 bude otevřeno hlasování o usnesení. 
Případné návrhy a připomínky budou vypořádány na nejbližším zasedání RR.
Podrobné informace k průběhu jednání a způsobu hlasování o usnesení Vám budou rozeslány společně s materiály k jednání RR.

S pozdravem

Stanislav Kozlík | předseda ČZS, z.s.
Další novinky - - - >
 
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.