Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../_panely/tiskova_hlavicka.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/98526/virtual') in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25
obr

Prezident Miloš Zeman v úterý podepsal zahrádkářský zákon

Sněmovna minulé úterý schválila zahrádkářský zákon, který se vrátil ze Senátu s pozměňovacím návrhem, který by náš zákon zcela znehodnotil. Senátoři z něj chtěli vypustit mimo jiné i ustanovení upravující pachtovní smlouvy na pozemky pro zahrádkářské spolky. Dnes 1. 6. prezident Miloš Zeman zahrádkářský zákon podepsal. 
Děkujeme panu prezidentovi i našim poslancům za podporu.


   

obr
Vážení zahrádkáři,
dovolujeme si Vám oznámit, že dne 1. 6. 2021 podepsal prezident České republiky Miloš Zeman zahrádkářský zákon.

Zákon nabývá účinnost prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. 
Pokud bude zákon vyhlášen (zveřejněn ve sbírce zákonů) v průběhu června 2021 nabyde účinnosti 1. 1. 2022.

Zákon upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, přináší definici zahrádkářské činnosti, zahrádkářské osady, stanoví způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti, upravuje smlouvy o pachtu a nájmu pozemku pro zahrádkářskou činnost, jakož i působnost orgánů veřejné správy (Státní pozemkový úřad, obec, Ministerstvo zemědělství) při podpoře zahrádkářské činnosti.

Vznik nájmu nebo pachtu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. To znamená, že stávající smlouvy jsou platné a účinné, není je potřeba měnit nebo uzavírat nové. Ustanovení § 6 odst. 7 až 9 zahrádkářského zákona se použije i na nájem a pacht pozemku pro zahrádkářskou činnost vzniklou přede dnem účinnosti zákona.

V případě, že stávající smlouvy skončí, např. uplynutím doby, tak nové smlouvy se již musí uzavírat v souladu s ustanoveními zahrádkářského zákona k pachtu a nájmu.

Bližší informace, jakož i úplné znění zákona naleznete zde

V případě dotazů kontaktujte naši právní poradnu: JUDr. Jarmila Štroblová, pravnik@zahradkari.cz     

Za Český zahrádkářský svaz, z. s.
Stanislav Kozlík - předseda 
JUDr. Jarmila Štroblová - místopředseda
Další novinky - - - >
 
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.