Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../_panely/tiskova_hlavicka.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/98526/virtual') in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25
vítáme vásZahrádkaření má hluboké kořeny

Provází nás od počátků pěstování rostlin.

Již tehdy nás těšily zdra­vé porosty a kvetoucí rostliny - naznačovaly bohatou úrodu a tím větší šanci na přežití.

Dnes nám již o přežití nejde, ale radost ze zahra­dy zůstává.

Časopis Zahrádkář ČZS vydává od roku 1969 populární časopis, určený všem zahrádkářům

obr
Projednávání Zahrádkářského zákona se protáhlo do nočních hodin.

Zahrádkářský zákon se vrací do Poslanecké sněmovny

Dne 17. března se dostal návrh zahrádkářského zákona na projednání na plénum Senátu ČR. V tento den byly na programu jednání Senátu dva body týkající se zahrádkářského zákona. Před zahrádkářský zákon bylo předřazeno projednávání Petice na podporu jeho přijetí. Za petiční výbor byli na projednávání petice přizvání zástupci petičního výboru Stanislav Kozlík a JUDr. Pavel Rus. Oba dva měli možnost vystoupit a přednést své argumenty vedoucí ke vzniku petice a na podporu přijetí samotného zahrádkářského zákona. Dále byli přizváni zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí. Po přednesení úvodních příspěvků pozvaných zástupců dotčených institucí, proběhla diskuze senátorů k tématu zahrádkaření a jeho prospěšnosti pro společnost. V následném hlasování č. 39 přijal Senát Usnesení č. 146, ve kterém Petici pro přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (senátní tisk č. 42) schvaluje jako důvodnou. Celý průběh projednávání petice si můžete prohlédnout nebo přečíst stenozáznamy v tomto odkaze: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=13&IS=6676&D=17.03.2021#b21942

Hned dalším bodem programu bylo projednávání zahrádkářského zákona (senátní tisk č. 49). Jako host byl pozván pouze zástupce předkladatelů zákona poslanec Adam Kalous, který představil zákon a důvody které vedly k jeho vzniku a předložení. Následovala bouřlivá diskuze senátorek a senátorů trvající 3 hodiny. Na to, že někteří označili tento návrh zákona za nadbytečný, věnovali mu poměrně dlouhou dobu, a to ve večerních hodinách mezi 19 až 22 hodinou. Za dlouhé jednání v nočních hodinách jim patří uznání. Museli si dokonce odhlasovat, že mohou jednat po 19 hodině, což je standartní čas ukončení schůzí Senátu ČR. Celou diskuzi si opět můžete prohléhnout na tomto odkaze: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=13&IS=6676&D=17.03.2021#b21858

Po této obsáhlé diskuzi došlo na hlasování. Nejprve se hlasovalo o návrhu senátorky Renaty Chmelové (KDU-ČSL) schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, hlasování č. 40, návrh byl zamítnut. Při potřebném kvóru 34 hlasů bylo PRO jen 29 senátorů. Chybělo jen pět hlasů ke schválení.

Následně bylo hlasováno o návrhu senátora Jana Horníka (STAN) o zamítnutí návrhu zákona, hlasování č. 41, který byl naštěstí rovněž zamítnut. Potřebné kvórum bylo 35 hlasů a PRO hlasovalo 30 senátorů. Na těchto hlasováních je vidět, že poměr příznivců a odpůrců zahrádkářského zákona je zhruba stejný.

Protože návrh zákona nebyl ani schválen, ani zamítnut, pokračovala diskuze o pozměňovacím návrhu senátora Vladislava Vilímce (ODS) o vypuštění několika paragrafů, bohužel pro nás těch zásadních. Pozměňovací návrh (senátní tisk č. 49/1) odstraňuje ze zákona především pasáže, které se týkají pachtovních smluv, délky trvání pachtu a zohlednění výše pachtu. Nakonec byl tento pozměňovací návrh přijat hlasováním č. 44 a vrácen do Poslanecké sněmovny. Při potřebném kvóru 34 hlasů bylo PRO 40 senátorů. Je škoda, že pro pozměňovací návrh nakonec hlasovali i senátoři, kteří byli původně pro návrh ve znění z Poslanecké sněmovny. Pokud by totiž pozměňovací návrh nebyl přijat, zákon by nebyl zamítnut, ani by nebyla sválena verze z Poslanecké sněmovny, nebylo by možné přijmout usnesení. Tím pádem by zákon prošel tzv. uplynutím lhůty a šel by rovnou k podpisu panu prezidentovi.

Bohužel nás nyní čeká ještě jedno kolo v Poslanecké sněmovně. Doufejme, že poslanci nebudou hlasovat pro senátní okleštěnou verzi, ve znění jejich pozměňovacího návrhu, ale schválí svou původní sněmovní verzi, stejně jako v první fázi. Pro přehlasování senátního návrhu je ovšem nutné získat souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 hlasů. Zatím se k této verzi vyjádřili a slíbili podporu původní verzi poslanci ANO, Pirátů a KSČM. Jednáme s dalšími kluby a věříme, že podporu jakou získal návrh zákona ve třetím čtení, tedy 80 % hlasů PRO, udržíme i v případě tohoto závěrečného hlasování. Termín projednávání v Poslanecké sněmovně nebyl dosud stanoven.

Pokud chcete pomoci, můžete oslovit stejně jako v případě senátorů, poslance ve svých volebních obvodech a požádat je o podporu v závěrečné bitvě o přijetí zahrádkářského zákona. Požádejte je o odmítnutí senátní okleštěné verze, kterou navrhli a prosadili senátoři ODS a TOP09 a zároveň o hlasování PRO při přehlasování senátní verze takzvanou stojedničkou, tedy absolutní většinou poslanců.

Přátelé, držme si palce, jsme na dosah historickému okamžiku, přijetí zcela nové normy, která historicky nikdy v právním řádu ČSR, ČSSR ani ČR nebyla. Touto právní normou je náš Zahrádkářský zákon.

Stanislav Kozlík, předseda ČZS, z.s.

Další novinky - - - >
 
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.