Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../_panely/tiskova_hlavicka.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/98526/virtual') in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25
vítáme vásZahrádkaření má hluboké kořeny

Provází nás od počátků pěstování rostlin.

Již tehdy nás těšily zdra­vé porosty a kvetoucí rostliny - naznačovaly bohatou úrodu a tím větší šanci na přežití.

Dnes nám již o přežití nejde, ale radost ze zahra­dy zůstává.

Časopis Zahrádkář ČZS vydává od roku 1969 populární časopis, určený všem zahrádkářům

obr

Na zahrádky mimo okres stále nesmíme!

Vážení zahrádkáři,
s ohledem na prodloužení zákazu pohybu obyvatel mezi okresy i po 22. 3. 2021 jsme požádali Vládu ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR o výjimku pro všechny zahrádkáře pro cesty na zahrádky mimo okres jejich trvalého bydliště. Jedinou reakci jsme obdrželi od Ministerstva zdravotnictví, bohužel pro nás, je zamítavá. Zdůvodnění zamítavého stanoviska si můžete přečíst níže v odpovědi zástupce Ministerstva zdravotnictví. Budeme se i nadále snažit apelovat na Vládu ČR, aby v případě prodloužení zákazu pohybu i po 28. 3. 2021, na zahrádkáře pamatovala a výjimku udělila vzhledem k pokročilému ročnímu období a agrotechnickým lhůtám.
Stanislav Kozlík, předseda ČZS, z.s.

Vážený pane předsedo,
seznámili jsme se s Vaší žádostí o udělení výjimky, kterou jste podal jménem Českého zahrádkářského svazu, z.s. a jeho členů - zahrádkářů.
Úvodem konstatujeme, že omezení pohybu osob je upraveno krizovým opatřením, usnesením vlády č. 299 ze dne 18. 3. 2021, které je účinné od 22. 3. 2021 00:00 hod. do 28. 3. 2021 23:59 hod. Předmětné krizové opatření je založeno na zákazu opustit území okresu, ve kterém má daná osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Za bydliště lze v tomto smyslu považovat i vlastní rekreační objekt, za podmínky, že se osoby v těchto objektech již nacházely k datu nabytí účinnosti tohoto krizového opatření, tj. 22. 3. 2021, a nepřetržitě poté. 
Plně rozumíme potřebě dodržovat zemědělské lhůty a agrotechnické úkony při obdělávání půdy a zajišťování péče o zahrádku. Tímto ovšem sdělujeme, že za stávajících protiepidemických opatření není Ministerstvo zdravotnictví oprávněno udělovat z tohoto zákazu jakékoliv individuální výjimky tohoto smyslu.
Na druhou stranu stále probíhá vyhodnocování přijatých protiepidemických opatření, která jsou prozatím účinná do 28. 3. 2021. V této souvislosti sledujeme aktuální vývoj epidemiologické situace a jakmile to situace dovolí, přísná protiepidemická opatření budou rozvolněna. Doporučujeme proto sledovat aktuální vývoj a zpravodajství.
S pozdravem
Mgr. Luboš Horák

Další novinky - - - >
 
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.