Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../_panely/tiskova_hlavicka.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/98526/virtual') in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25
obr
Na jednání RR ČZS dorazilo 60 zástupců územních sdružení z celkového počtu 75.

Prestiž ČZS roste, zvyšujme iniciativu v regionech

V Pardubicích se v sobotu 21. března uskutečnilo první zasedání republikové rady ČZS zvolené na sněmu v listopadu 2014. Nosným tématem projevů i diskusí byla nová programová orientace svazu. Přítomní zástupci 60 územních sdružení hovořili s užším vedením mj. o postavení krajských koordinačních rad, práci s mládeží či zavedení systému, který by Ústředí svazu umožnil přímou komunikaci se členy ČZS v regionech.

V úvodním projevu předseda svazu Stanislav Kozlík popsal základní změny, které představenstvo pod jeho vedením učinilo. Jedním z prvních kroků byla novelizace základních svazových dokumentů. 

Předseda zmínil rovněž úspory, které započaly na Ústředí a které zahrnují jednak úsporu mzdových nákladů, tak i úsporu nákladů provozních. Cesta úsporných opatření by podle něj měla nicméně spočívat především ve zvýšení efektivity práce. Obnáší to mj. vybudování nového informačního systému, který by jednotlivé struktury v rámci svazu propojil a odlehčil tak stávající agendu. „Hledejme úspory, ale nikoli za cenu omezování činnosti, nebo snižování kvality,“ zdůraznil předseda ČZS. O snížení nákladů se Ústředí snaží i revizí smluv se současnými dodavateli služeb. Rovněž se chystá rozšířit systém svazových výhod, což by mělo přilákat nové členy. “Jednáme o systému slev u obchodníků pro naše členy, chceme zavést věrnostní program výhod,“ popsal některé konkrétní kroky. Dokumentovala to i prezentace výrobce hnojiv slovenské firmy Rokosan, která vyjednává s ČZS o možné spolupráci a podpoře některých edukačních projektů ČZS pro mládež.

Za čtyři měsíce od volebního sněmu se podle předsedy podařilo zvýšit výrazně prestiž svazu, o čemž svědčí i rozsáhlá prezentace svazu v celostátních médiích. Vedení ČZS cílí i na pružnější a intenzivnější interní komunikaci v rámci svazu. Snaží se vycházet vstříc členům, kteří chtějí svaz reprezentovat i vizuálně, a sice rozšířením portfolia drobných propagačních předmětů, které nesou znak ČZS.  Zdárně se rozvíjí také odborná prezentace. Nedávno Ústředí dokončilo DVD o roubování s Jaroslavem Matejskem, které zasvěcuje naučnou formou do základů roubování a je již v prodeji. Připravuje se i dotisk úspěšné Metodiky ochrany rostlin.

S věcnou připomínkou na republikové radě vystoupil Roman Dub z územního sdružení Strakonice, který požaduje podrobné rozpracování programové orientace svazu do roku 2020 včetně uvedení termínů a odpovědnosti jednotlivých osob za splnění těchto cílů. „Ústředí musí mít konkrétní záměr,“ poznamenal Dub a hovořil rovněž o potřebě přehodnotit práci s mládeží a zaměřit se více na střední generaci. „Došli jsme k závěru, že programovou orientaci není potřeba rozpracovat ze strany ústředí. Každý region je na tom jinak, každý má prostor pro to, aby si z toho něco vzal a dál to rozpracoval,“ poznamenal v této věci předseda Kozlík. Za prvořadé považuje to, aby se s rámcovým dokumentem ztotožnili řadoví členové svazu.  Z pléna rovněž zaznělo, že je třeba dále budovat odborné zázemí.

Užší vedení ČZS dále zástupce územních sdružení informovalo, že zahrádkářský zákon prošel úspěšně připomínkovým řízením a směřuje do Parlamentu ČR jako vládní návrh. Svaz podal také žádost o pořádání výstavy ovoce Europom v České republice v roce 2017, kdy ČZS oslaví 60. výročí svého založení.

Členové republikové rady mj. odhlasovali, že zasedání rady se bude z úsporných důvodů i nadále konat v režimu jednodenních setkání dvakrát ročně.

-zj-

Další novinky - - - >
 
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.