Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../_panely/tiskova_hlavicka.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/98526/virtual') in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Osvobození od správních poplatků

Český zahrádkářský svaz je jako spolek (občanské sdružení) osvobozen od správních poplatků za ověření stejnopisu, opisu, kopie ze spisů, rejstříků, záznamů z evidencí a listin, dále je osvobozen od poplatků za ověření podpisu nebo otisku razítka podle zákona č. 634/2014 Sb. Podmínkou osvobození je, aby prováděný úkon souvisel s činností, pro níž byl spolek založen.

Správní poplatky jsou upraveny zákonem č. 634/2004 Sb. Podle § 8 odst. 4 tohoto zákona jsou vedle osob a úkonů uvedených v odst. 1 a 2 osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.

Podle sazebníku uvedeného v příloze citovaného zákona v Položce 4 se poplatky mj. vybírají za
"a) ověření stejnopisu, opisu, kopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu"

V Položce 5 se poplatky mj. vybírají za
"a) ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu.

V obou případech jsou u položek č. 4 a č. 5 podle dodatků č. 2 ke každé z těchto položek mj. osvobozena i ....občanská sdružení..., souvisí-li prováděné úkony s činnostmi, pro níž byly tyto subjekty zřízeny.

Český zahrádkářský svaz a jeho organizační jednotky byly zřízeny podle zák. č. 83/1990 Sb. jako občanská sdružení. Podle odst. 1 § 3045 nového občanského zákoníku se bývalé občanské sdružení ČZS považuje za spolek a podle odst. 2 se jeho organizační jednotky způsobilé jednat svým jménem považují za jeho pobočné spolky.

V tomto smyslu se na ně, jako na subjekty bývalých občanských řízení, vztahuje osvobození od správních poplatků ve smyslu § 8 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb. podle Položek sazebníku č. 4 a č. 5.

Podotýkám, že těmito ustanoveními se řídí i příslušné úřady při ověřování podpisů a dokumentů v Praze.


JUDr. Ladislav Labuta
místopředseda Českého zahrádkářského svazu, z.s.
a předseda právní komise ČZS
Další novinky - - - >
 
Celkem:
Dnes:
On line:
4866669
614418
10
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.