Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include(../_panely/tiskova_hlavicka.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../_panely/tiskova_hlavicka.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/98526/virtual') in /data/web/virtuals/98526/virtual/www/novinky/novinka.php on line 25

Pomoc povodněmi postiženým organizacím ČZS.

PRR ČZS schválilo mimořádné opatření na pomoc organizacím ČZS, které při povodni 2013 utrpěly škodu na majetku ČZS. Zasíláme Vám schválené usnesení, podle kterého postupujte a informujte o tomto usnesení vaše ZO ČZS, u kterých došlo k poškození společného majetku.

Představenstvo RR ČZS schválilo poskytnutí urychlené finanční pomoci z rizikového fondu ČZS ke zmírnění škod na společném majetku ve vlastnictví organizací ČZS po letošních záplavách. Pomoc bude poskytnuta ve dvou etapách:

  • V prvé etapě mohou organizace žádat o pomoc ihned po zjištění škod. K žádosti doloží základní dokumentaci: fotografie poškozeného objektu nebo zařízení, přibližné vyčíslení škody, zda je objekt pojištěn a pokud již jsou k dispozici, kopie dokladů o zakoupení prostředků na odstranění škod. Žádost zasílají základní organizace svému územnímu sdružení, které připojí své vyjádření, potvrdí pravdivost údajů a postoupí žádost ústředí ČZS. Žádosti neprodleně projedná hospodářsko- finanční komise a poskytne pomoc, podle rozsahu škody, do výše 10 000,- Kč. Následně o tom bude informovat představenstvo a republikovou radu.
  • Kde jsou škody ve větším rozsahu, lze v návaznosti na prvou etapu požádat o další pomoc (ve druhé etapě). Na základě podrobnějšího vyčíslení škod, kopie dokladů o zakoupení prostředků na jejich likvidaci. Opět žádost poslat územnímu sdružení, které k tomu připojí své vyjádření a zašle ústředí ČZS. Žádosti opět neprodleně projedná hospodářsko- finanční komise a poskytne další pomoc s ohledem na rozsah škod. Následně o tom předloží vyúčtování povodňové pomoci představenstvu a republikové radě ČZS.

Pokud některé základní organizace nebo územní sdružení mají zájem přispět darem ze svých prostředků na povodňovou pomoc mají dvě možnosti:

  • Mohou si vybrat některou postiženou organizaci a poskytnout pomoc přímo jí
  • Mohou přispět finančními prostředky do rizikového fondu ČZS. Číslo účtu je 6032011/0100 a variabilní symbol - VS 91150

PRR zmocňuje hospodářsko-finanční komisi řešit žádosti o finanční pomoc na zmírnění škod po povodni 2013 neprodleně, průběžně, bez zbytečného zdržování a postupovat podle usnesení PRR k poskytnutí této finanční pomoci

Ing. Jan Hinterholzinger-předseda ČZS
Doc. Josef Ernest-místopředseda ČZS

Další novinky - - - >
 
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.