Výstavy pořádané ZO a SZO v regionu Územního sdružení ČZS Opava.

Informace zde uvedené jsou poskytované pořádajícími ZO a SZO (pokud je zaslaly administrátorovi na adresu zseidl123@gmail.com). Pořadí je uvedeno chronologicky podle termínů výstav.

Výstavy v roce 2020:


Výstavy v roce 2019:
Ohlédnutí za výstavami květin.

Již 35. ročník květinových výstav mají za sebou pěstitelé květin ze specializované ZO ČZS Iris Hlučín. První byla na přelomu května a června výstava kosatců a pivoněk, kterou si vzal tradičně na starost Zdeněk Seidl. Výjimečně se tato výstava nekonala v Hlučíně, ale v Zahradnické škole v Ostravě, nicméně dominovaly ji kosatce z Hlučína. Spolu s nimi tam bylo vidět květiny z Polska. Výstava se těšila bohaté návštěvnosti. 

  

    Hlavní výstavou v Hlučíně byla mezinárodní výstava lilií. Konala se 29. a 30. 6. 2019 v komorním prostředí Červeného kostela. Celkem bylo vystaveno 160 exponátů od 10 pěstitelů nejen místních, ale rovněž ze Slovenska a Polska. Při otevření výstavy byla vyhodnocena soutěž seniorek v aranžování, ve které se utkaly dámy z Hlučína, Darkoviček a ze Slavkova. V letošním třetím ročníku vyhrála paní Eva Kuhnová z Hlučína. Ceny předali starosta panPaschek a místostarostka paní Řezáčová. Ocenění byli rovněž nejúspěšnější vystavovatelé lilií. Jako nejlepší lilie byla oceněna lilie 'Pink Perfection' p. Jana Szczeponka a v anketě návštěvníků semenáč pana Jozefa Kapiase. Týden po této akci jsme se zúčastnili výstavy lilií v Rybniku v Polsku.

                                               

        Grand Prix výstavy                                    Vítězné aranžování

Letos nás ještě čeká účast na výstavách gladiol nejen v ČR, ale rovněž v Polsku. Jako obvykle byly všechny výstavy doprovázeny starostí pořadatelů, jestli bude dost květin, proto jsme jeli pro lilie až k Nitře. S květinami ale nakonec nebývá problém. Problém v Hlučíně je s návštěvnosti. Proto si čas od času odskočíme vystavovat někde do okolí.

/Zdeněk Seidl, člen výboru SZO ČZS Iris Hlučín/


Celkem:
Dnes:
On line:
40067
13
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Opava
Na nábřeží 4, 746 01 Opava, č.zo: 706000, mail: uropava@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.