Čechurova soustava

Podle barev a kreseb korunních lístků dělí se klatovské karafiáty podle soustavy do šesti tříd:

I. třída:
Jednobarevné - květy všech barev, kromě barvy modré a zelené

II. třída:
Čárkované (Pikoty) - na základní barvě, většinou bílé a žluté, je různobarevné čárkování různé délky a tvaru v sedmi typech
Okvětní lístky: číslo
l. Pikot okrajový - okraj korunního plátku je slabě vrouben červenou nebo fialovou barvou
2. Pikot krátkočarý - kolem okraje korunního lístku jsou velmi krátké čárky
3. Pikot poločarý - čárky dosahují do poloviny lístku 
4. Pikot dlouhočarý - je čárkovaný po celé délce
5. Pikot klínočarý - u něhož se ke kalichu sbíhají čárky v podobě klínu
6. Pikot kuželočarý - má klínový nákres spojený s kratšími čárkami po obou stranách lístku
7. Pik-Pikot - má nákresné čárky ve dvou nebo více barvách

III. třída:
Pruhované jednou barvou (Doublety) - nákresná barva se na základní barvě projevuje v pruzích, ne v čárkách

IV. třída:
Má květy s vícebarevnými pruhy a karafiáty označujeme jako Bizardy

V. třída:
Stíněné od kraje nazýváme Flamenty - nákresná barva se ke kalichu ztrácí jako stín

VI. třída:
Korunní lístky karafiátujsou stíněné ze středu (Fameusy) 
Pikot-Fameus - má jednobarevné čárkování přes nákresnou barvu stíněnou ze středu
Bizard-Fameus - má čárkování dvoubarevné