CZS

Časopis Zahrádkář - právě vyšel

Žďár nad Sázavou

Informační zpravodaj ÚS ČZS Žďár nad Sázavou 1/ 2015Informační zpravodaj ÚS ČZS Žďár nad Sázavou


Všechny Vás jménem představenstva ÚS ČZS Žďár nad Sázavou. zdravíme s přáním pevného zdraví, pohody a pěstitelských úspěchů po celý rok na svých zahrádkách.


  1. Spolkový rejstřík – Na základě nového občanského zákoníku jsou všechna občanská

sdružení aby mohla být samostatnou právní osobou (v našem případě jednotlivé ZO)

přihlášena a zaevidována ve spolkovém rejstříku rejstříkového soudu. K tomu je třeba

vystavit tyto základní dokumenty: 1)- Dokument osvědčující umístění sídla

  2)-Registrační list

  3)-Čestná prohlášení členů statutárního orgánu

 

1)-Dokument osvědčující umístění sídla u všech ZO ČZS je v pořádku

 

2)-Spolkový rejstřík požaduje originál (ne kopii) Registračního listu. Z tohoto důvodu

  bude pro nás výhodnější vystavit nový Registrační list podepsaný modrou tužkou.

  (pokud by nebyl vystaven nový originál Registračního listu, bylo by vyžadováno úřední

  ověření). Registrační list vystavit alespoň 2x. Dávejte pozor na uvedení správného

  názvu vaší ZO (Základní organizace Českého zahrádkářského svazu atd).

 

3)-Čestná prohlášení- v příloze posíláme rovněž tiskopis čestného prohlášení. Po

  vyplnění tohoto prohlášení je nutné úřední ověření podpisů. Při ověřování podpisů

  trvejte na bezplatném ověření podpisu podle zákona o správních poplatcích

  č. 634/2004 Sb. & 8 odst.4 Sazebník – osvobození od správních poplatků pro občanská  

  sdružení pod čís. 2 v položce č. 4 a 5.

  Pro ZO postačí čestné prohlášení alespoň dvou t.j. Předseda a další pověřený zástupce.

  Věřím, že tuto nepříjemnou administrativní činnost zvládnete ve všech ZO v tomto

  roce, protože v příštím roce již nebude platit vyjímka o bezplatném nějakém připsání,

  opravě či zápisu do spolkového rejstříku.

  Pokud si v něčem nebudete vědět rady, jsme tu pro vás na sekretariátě ÚS ČZS a rádi

  vám pomůžeme.

       

            2. Dotace z MZe - pokud plánujete v příštím roce nějakou výstavu, školení a podobně do konce července doručit  na sekretariát ÚS ČZS  žádost o poskytnutí dotace z MZe. Dotace znamená příspěvek do výše 70 % vyúčtovaných nákladů. Nelze účtovat stravné a odměny.

            3. Příspěvky z fondu rozvoje ČZS - Pokud v letošním roce nebo v příštím roce plánujete opravu či dovybavení moštáren eventuálně pro svou svazovou činnost je možné požádat o příspěvek z Fondu rozvoje ČZS. Pro přiznání příspěvku jsou vypracovány "Zásady pro posouzení naléhavosti a účelnosti použití prostředků". Tuto žádost doručte na ÚS ČZS.

         4. Vyznamenání RR ČZS - do konce září 2015 podejte na US ČZS návrh na vyznamenání vašich členů Republikovou radou ČZS pro rok 2016. Doporučujeme tento návrh podat na člena, který v roce 2016 bude mít životní jubileum. Opět zdůrazňujeme, že podat návrh na vyšší stupeň je možné až po uplynutí 5 let. 

         5. Soutěž Mladý zahrádkář - v pondělí 11. května 2015 v zasedacím sále budovy Hasičské vzájemné pojišťovny proběhne Okresní kolo soutěže "Mladý zahrádkář" v době od 9 do 14 hodin. Soutěž proběhne pod patronací Kraje Vysočiny a starosty Žďáru nad Sázavou.

         6. Různé - Jak jistě víte, podaný návrh Zahrádkářského zákona ještě v době p. prezidenta Klause, který ho vetoval, na loňském sněmu ČZS, který také navštívil premiér p. Sobotka přislíbil delegátům, že bude podán vládní návrh Zahrádkářského zákona. Tak doufáme, že se ledy pohnou a dlouho očekávaný Zahrádkářský zákon projde.

        Úřední hodiny na sekretariátě ÚS ČZS Žďár nad Sázavou v budově Vzájemné hasičské pojišťovny (6. patro) jsou vždy v pondělí v lichém týdnu od 14 do 16 hodin.

Za ÚS ČZS Žďár nad Sázavou

Josef Hedbávný

Předseda ÚS ČZS Žďár nad Sázavou


Celkem:
Dnes:
On line:
23974
4
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou
Komenského 1190, 591 00 Žďár nad Sázavou, č.zo: 614000, tel. 778 241 575, mail: josef.hedbavny@gmail.com
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.