CZS

Časopis Zahrádkář - právě vyšel

Žďár nad Sázavou

Plán činnosti Představenstva územní rady Žďár nad Sázavou na rok 2016
 

18.1. 2016   Kontrola plnění úkolů, hodnocení roku 2015, schválení roční

                    uzávěrky, ročního plánu a hlášení na RR. Zpráva z oblastního

                    školení, organizační záležitosti.

14.3. 2016  Kontrola plnění  úkolů, informace o průběhu RR ČZS,hodnocení

                    oblastního školení. Organizační záležitosti, zpráva o přípravě

                    Grantů.

 9.5.2016    Kontrola plnění úkolů, závěrečné zhodnocení Oblastního školení,

                   případně návrh tematického zájezdu, zpráva a zajištění soutěže

                   Mladý zahrádkář, organizační záležitosti. Podepsané smlouvy

                   od MZe na dotace do 31.5.2016.

20.6.2016   Kontrola plnění úkolů, hodnocení soutěže Mladý zahrádkář,

                   plnění plánu I. pololetí,  organizační záležitosti.

15.8.2016  Kontrola plnění úkolů, návrhy na vyznamenání pro rok 2017

                  podat do 15.9.2016. Žádosti o dotace z MZe – pro rok 2017

                  na Mladého zahrádkáře, výstavy v ZO a odborné vzdělávání.

                  Veškeré žádosti z Fondu rozvoje.

15.9.2016  Kontrola plnění úkolů, vyhodnocení úspěšnosti grantů, stav

 čtvrtek     placení členských příspěvků ZO, objednávka kalendářů, organizační

                 záležitosti.

13.10.2016  Kontrola úkolů, příprava Plenárního zasedání a plánu práce.

 čtvrtek    Vyúčtování dotace z MZe na Ml.zahrádkáře 2016, na výstavy ZO

                 a odborné vzdělávání. Odeslat do 30.10.2016.Organiz.záležitosti.

21.11.2016 Kontrola plnění úkolů, zhodnocení práce ÚS ČZS za rok 2016

                 uzávěrka hodnocení, organizační záležitosti.

 

Tento plán práce práce byl schválen na zasedání ÚS ČZS 16.11.2015.

         Hlavní úkoly pro práci ÚS ČZS:

Jednání se konají v budově Hasičské pojišťovny – 6.patro – od 14.00hodin. 

Představenstvo ÚS svolávat 8x ročně  - dle plánu práce.

Plenární zasedání ÚS ČZS svolávat dle potřeby 1x ročně.

Informační zpravodaj bude zpracován a odeslán do ZO ČZS 1x za rok

Schůzky KKR se konají 1x ročně, vždy v jiném okresu Vysočiny.

 

předseda ÚS ČZS:                                             tajemník ÚS ČZS:

Josef Hedbávný                                                 Jiří Veselý

 

Celkem:
Dnes:
On line:
23974
4
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou
Komenského 1190, 591 00 Žďár nad Sázavou, č.zo: 614000, tel. 778 241 575, mail: josef.hedbavny@gmail.com
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.