Územní sdružení je řízeno radou volených zástupců z jednotlivých základních organizací našeho regionu. ÚS vytváří podmínky pro zahrádkaření, hájí a uspokojuje zájmy členů, podílí se na tvorbě a ochraně životního prostředí. Pro členy a ostatní zájemce poskytuje odborné a organizační porady, organizuje činnost odborných instruktorů, pořádá akce pro mládež, pořádá přednášky, školení, výstavy, soutěže, zájezdy a jiné společenské akce.

 
AdresaU Tržiště 16, 690 02 Břeclav
Telefonpředseda: 777 076 838
ekonomka: 739 514 505
E-mailzahradkari.breclav@seznam.cz
Úřední hodinystředa 9-16 hod.
Prodejnaprostory po rekonstrukci slouží jako kancelář našeho ÚS

 

Představenstvo ÚS
PředsedaJUDr. Pavel Rus
ČlenIng. Vladimír Pardík
Další členové:Antonín Stejskal
Jan Straka
Jiří Hutr
Jana Lišovská
Ivana Moždiáková
Kontrolní komise ÚS
Předseda KKFrantišek Šedivý
Členové KKEva Crhová, Monika Vervalterová

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu, z.s. ,

U Tržiště 1080/16, 690 02 BřeclavP O Z V Á N K A

na zasedání konference ÚS ČZS Břeclav konané dne

 27.6. 2024 v hlavním

sále Domu školství, Tř. 17. listopadu 1a v BřeclaviPrezence 15.30 – 16.00 hod.

Jednání konference 16.00 -17.30 hod.

Ukončení zasedání 17.30 hod., balíček na cestu

P r o g r a m


 1. Zahájení zasedání konference, schválení programu.

 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu              JUDr. Pavel Rus

 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise                            JUDr. Pavel Rus

 4. Hodnotící zpráva předsedy Rady ÚS ČZS za volební období2019 – 2024 s výhledem na další volební období                                                                                   JUDr. Pavel Rus

 5. Zpráva o hospodaření za rok 2023 a rozpočtu na rok 2024         Ivana Moždiaková

 6. Zpráva kontrolní komise o provedené revizi hospodaření

         a majetku za rok 2023                                                            František Šedivý

 1. Předání vyznamenání a ocenění ČZS                                         JUDr. Pavel Rus

 2. Diskuze

 3. Zpráva mandátové komise                                                      předseda mandát.komise

 4. Volba členů Rady územního sdružení, členů představenstva Územního sdružení, zástupce v Krajské koordinační radě ČZS JMK, zástupce v Republikové

         radě ČZS                                                                              předseda volební komise

 1. Usnesení                                                                              předseda návrh. komise

 2. Závěr


Pozn. V rámci volebního aktu konference budou voleni předseda a členové představenstva RÚS (návrh 1 + 6 ), dále předseda a 2 členové Kontrolní komise, 1 delegát na Sněm ČZS a jako zástupce do Republikové rady ČZS, volba 1 zástupce ÚS ČZS Břeclav do Krajské koordinační rady ČZS JMK.

Srdečně zveme hosty z řad vyznamenaných členů ZO ČZS :

ZO ČZS Kobylí - Jaroslav Stohanzel

ZO ČZS Pohořelice - Monika Vervalterová

ZO ČZS Poštorná Zátopolí - Lubomír Výmola, Jaroslava Mašková

ZO ČZS Sdružené osady Břeclav - Ing. Miroslav Salajka

ZO ČZS Moravská Nová Ves – František ŠedivýOrganizační záležitosti.


Pro zdárný průběh zasedání konference prosíme ZO, aby do 17.6.2024 potvrdily formou delegačenky (viz příloha) delegáta na konferenci Územního sdružení ČZS Břeclav nebo jeho zastoupení jiným členem ČZS nebo jemu osobou blízkou (viz příloha).


- Delegáti mohou využít cesty na konferenci k doručení dokumentace k volebním členským schůzím a další agendu ČZS

- K dispozici budou průkazy pro nové členy ČZS a přihlášky do ČZS

- Pokud delegáti na konferenci do Břeclavi přijedou soukromým vozidlem v celkovém počtu 3. a více delegátů, mohou nárokovat proplacení použití soukromého vozidla. K dispozici je nutné mít průměrnou spotřebu vozidla ze 3. hodnot uvedených v TP. Nejbližší parkoviště zdarma je před obchodním domem Billa a Penny.

- Pro případ, že delegáti použijí k přepravě prostředky hromadné dopravy, mohou nárokovat proplacení jízdného v ceně předložených jízdních dokladů.


Předseda ÚS ČZS Břeclav

JUDr. Pavel Rus