O nás

Specializovaná základní organizace Českého zahrádkářského svazu o.s. - sdružuje pěstitele a šlechtitele hlíznatých a cibulových květin, v pořadí kvetení od jarních cibulovin přes kosatce, lilie, denivky, mečíky až po jiřinky.

Specializovaná základní organizace ČZS Iris Hlučín vznikla v roce 1985. Mezi členy jsou jako hosté zaregistrováni rovněž pěstitelé ze Slovenska a Polska. Z celého spektra cibulových a hlíznatých květin je v současné době věnována největší pozornost pěstování a šlechtění kosatců, lilií a gladiol. Kromě těchto květin pěstujeme další, u kterých jsme se zatím do šlechtění nepustili. Jsou to hlavně denivky, narcisy a jiřiny.

Organizace vydávala 2-3 x ročně odborný zpravodaj "IRIS" v rozsahu 24 - 36 stran. Čtenář zde nalezl původní a převzaté články věnované odborné tématice, informace o připravovaných a uskutečněných akcích, základní dokumenty organizace. Témata určená jak pro pokročilé pěstitelé, tak i pro začínající, aby nedošlo k štěpení členské základny na nějaké kasty: elitní odborníky a prosté laiky. Začaly ubývat příspěvky, takže v současnosti bohužel chybí redaktor a zpravodaj už nevydáváme.

Činnost postupně získala určitou rutinní podobu: 3 x ročně se pořádají odborné přednášky (leden, únor, listopad), v dubnu a září jsou Klubové večery spojené s výměnou rostlin, předáním informací z nabídkových katalogů, prohlídka fotografií, v červnu a červenci se konají Večery v přírodě spojené s opékáním apod.. Tyto akce jsou spojeny s projednáním aktuální problematiky dle potřeby buď ve výboru nebo se členy. To už dnes bohužel taky takové není. Klasická členská schůze se koná jednou v roce jako hodnotící Výroční členská schůze.

Základem činnosti jsou specializované výstavy květin. V rámci příhraniční spolupráce české a polské části Slezska se naši pěstitelé zúčastňují pořádaných regionálních výstav jarních cibulovin, kosatců, lilií a gladiol
v Polsku a polští pěstitelé u nás. To se daří zachovávat i nadále.

Společně s polskými pěstiteli se zúčastňujeme zájezdů v České republice nebo v Polsku.

Bohužel se zde projevuje nepřímá úměra: jak nám přibývají roky, aktivita a počet členů ubývá. To je bohužel podobné u dalších příbuzných spolků.

Pod záštitou SZO Iris Hlučín se rodila mezinárodní organizace Středoevropská kosatcová společnost (Middle European Iris Society - MEIS), která se zařadila po bok dalších kosatcových společností v Evropě a ve světě, se kterými spolupracuje.

Členové ČZS platí základní členský příspěvek, hosté dobrovolný členský příspěvek cca 50,- Kč.