Ochutnávka jedinečných vín v Olomouci se blíží

Pražská výstava vín je úspěšně za námi a o to víc se těšíme do Olomouce, kde budou vína k degustaci nachystána již tuto sobotu.

Český zahrádkářský svaz vás zve do areálu výstaviště Flora Olomouc na Celostátní výstavu vín, která je zároveň i ochutnávkou. Těšit se můžete na téměř tisícovku jedinečných vzorků vín, která v obchodech nekoupíte.
Při degustaci vám bude nápomocný Katalog vín sestavený na základě výsledků hodnocení uznávaných odborníků a atmosféru zpříjemní cimbálová muzika.

Celostátní výstava vín navazuje na dlouholetou tradici pořádání výstav vín zájmovými zahrádkářskými spolky. Je společným projektem spolupráce mezi Českým a Slovenským svazem zahrádkářů a koná se vždy ve dvouletém cyklu střídavě na Slovensku a v České republice. Na Slovensku je výstava tradičně vždy ve Skalici, v České republice se místo konání mění, po Hustopečích (2008), Vracově (2012), Břeclavi (2016) měla být v roce 2020 uspořádána v Brně a Praze. Bohužel vzhledem k nástupu epidemie Covid 19 nebyla nakonec realizována.

Jedná se o největší vinařskou výstavu konanou v rámci ČZS. K ochutnání bývá až 2000 vzorků vín. V minulých letech nad těmito vinařskými výstavami ČZS převzal záštitu vždy ministr zemědělství (Vracov 2012 - záštita od Ing. Petra Bendla, Břeclav 2016 - záštita od Ing. Mariana Jurečky). 

Letošní výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství Mgr. Marka Výborného, primátora hlavního města Praha doc. MUDr. Bohuslava Svobody, CSc., primátora statutárního města Olomouc Mgr. Miroslava Žbánka, MPA a za podpory Vinařského fondu ČR a měst Praha a Olomouc.

Úroveň hodnocení vín bude zajištěna odborným garantem, který bude jmenován pořadatelem z řad významných vinařských osobností se zkušenostmi s řízením významných vinařských soutěží. Předsedy a členy odborných komisí jmenuje organizační výbor z řad obecně uznávaných odborníků v oblasti senzorické analýzy vín a zkušených degustátorů z řad členů ČZS. 

Degustace zaslaných vzorků se uskuteční 27. 4. 2024. Podle výsledků degustace bude sestaven Katalog vín.

Vlastní veřejná ochutnávka soutěžních vín proběhne:

  • 11. 5. 2024 v Praze v Národním zemědělském muzeu na Letné
  • 18. 5. 2024 v Olomouci na Výstavišti Flora Olomouc. 

Během slavnostního zahájení výstavního dne v Praze proběhne slavností akt předání ocenění nejlepším vínům a budou předány hlavní ceny Šampionům výstavy podle kritérií uvedených ve Statutu. 

Součástí programu jak v Praze tak i v Olomouci bude vystoupení cimbálové muziky.


Z historie vinohradnictví a spolkového vinaření

Počátky pěstování révy vinné na území České republiky lze podle vykopávek pod Pálavskými vrchy datovat do 2. století našeho letopočtu, kdy až na území dnešní Jižní Moravy zasahovala mocná Římská říše. Tato tradice se během let různě rozšiřovala, ale i utlumovala podle klimatických podmínek či politického zřízení. Co je ale podstatné, tradice pěstování vinné révy se v našich vinorodých oblastech zachovala dodnes. Velkou měrou se na zachování této tradice podílely různé vinařské spolky a besídky, které bohužel koncem 40. let 20. století zanikly a teprve v roce 1957 na ustavujícím sjezdu Českého zahrádkářského a ovocnářského svazu, byl ustaven ovocnářsko-vinařský odbor, který na předválečnou spolkovou činnost v oblasti malovinaření navázal a pomohl tradici udržet až do dnešní doby. Byly vytvořeny podmínky pro odborný rozvoj, a především zastřešena možnost užívání půdy pro drobné vinohradnictví. Po celou dobu spolkového pojetí malovinaření se pořádali výstavy vín spojené s ochutnáváním vín. Tyto přehlídky nekomerčních vín slouží především samotným malovinařům jako etalon kvality vín a porovnání mezi sebou či jednotlivými regiony.

Tento projekt na tradici spolkového malovinaření navazuje a rozšířil ho na mezinárodní úroveň, neboť se střídavě koná na území České republiky a Slovenska v pravidelných dvouletých intervalech. Vinaři tak mají možnost porovnat vína nejen mezi sebou, ale i mezi regiony či dokonce zeměmi. Zároveň má široká veřejnost možnost ochutnat a posoudit kvalitu nekomerčních vín vinařů, kteří víno pěstují jako zálibu, nejsou ve většině případů určena pro prodej a také je nikde jinde než u vinaře přímo ve sklípku nelze ochutnat. Malovinaři jsou nositelem tradic a tato forma výroby vína i kulturním dědictvím pomáhajícím udržet kolorit vinorodých regionů.

Projekt zajišťuje uchování a rozšíření znalostí potřebných pro udržení tradice drobného pěstování révy, výroby vína a vinařských spolků v ČR. Přispívá ke zvyšování znalostí a dovedností malovinařů.