O nás

Počátky naší zahrádkářské organizace se datují podzimem 1939.
Život organizace je popsán v kronice z roku 1961. Kronikáři zrekonstruovali historii organizace od 40. let.
Scházíme se v klubovně za Obecním úřadem Ostrava Radvanice a Bartovice, na Těšínské ulici.
Součástí budovy je lisovna ovoce s výkonným drtičem a lisem.
Pořádáme zájezdy do zajímavých míst v české i polské republice, pracujeme s dětmi mateřské i základní školy v Radvanicích. Organizujeme tvorbu vánočních a velikonočních dekorací a smažení vaječiny.