Exkurzní místa

 A - významné objekty a akce ZO ČZS

Zahrádkové osady:

 • ZO "Kateřinka" - Horní Česká 36, 669 02 Znojmo

Zpracovny ovoce:

 • Moštárna Miroslav - Podradský Josef, Nádražní 13, 671 072 Miroslav, tel.: 515 334 026
 • Palírna Hrabětice - Jan Lapčík, 671 68 Hrabětice 211, tel.: 515 229 146

Výstavy:

 • Znojemsko - Zahrada Moravy - ovoce, zelenina, víno, květiny, doprovodná akce znojem. vinobraní (září), areál Louckého kláštera

B - instituce, školy, pravidelné výstavy

 • Znovín a.s. - Znojmo se sídlem v Šatově, PSČ 671 22, tel.: 515 221 656, ing. Vajčner
   - Moravský sklípek v Šatově, původní vinný sklep starý přes 300 let, ochutnávka, tel.: 515 232 218
   - Malovaný sklep v Šatově, evrop. rarita, naivní umění jednorukého malíře na pískov. stěnách sklepa, tel.: 515 221 678
   - vinice Šobes, prohlídka s degustací přímo na vinici (letní období), tel.: 515 221 656, ing. Vajčner
   - Křížový sklep v Příměticích, druhý největší kříž. sklep na světě, možnost degustace, tel.: 515 225 014, 515 788 302
 • ÚKZÚZ Znojmo - pokusná stanice Oblekovice 16, tel.: 515 224 045, ing. Kobylka, ing. Liďáková

C - historie, kultura, příroda, rekreace

Historické a kulturní zajímavosti:

 • Znojmo - měst. památ. rezervace
   - rotunda sv.Kateřiny, nár. kult. památka
   - hrad
   - znojemské podzemí
   - Jihomoravské muzeum, ulice Přemyslovců
   - Znoj. historic. vinobraní (září)
 • Vranov nad Dyjí - státní zámek
   - přehradní nádrž (765 ha) na Dyji
   - hranič. přechod do Rakouska (Čižov)
 • Bítov - hrad (11.st.), v 19.st. romant. přestavby
 • Přímětice u Znojma - model Divišova bleskosvodu, Divišův památník
 • Moravský Krumlov - renes. zámek (16.st.)
   - gotic. kostely
   - "Slovanská epopej" Alfonse Muchy
 • Slup - vodní mlýn, nár. kult. památka, tel.: 515 933 264

Rekreační a přírodní zajímavosti:

 • Vranov. přehrada - největší rekreační středisko Jižní Moravy
 • Podyjí - chrán. krajin. oblast, teplomil. doubravy, skalní lesostepi
   - pěší přechod do Rakouska