Zasedání zástupců ZO ČZS, Konference


U  s  n  e  s  e  n  í

z konference Územního  sdružení  ČZS Vsetín konané dne 7.9.2019 ve Vsetíně.

 Účastníci konference ÚS ČZS Vsetín, konané dne 7.9.2019 vyslechli zprávu o činnosti ÚS ČZS Vsetín přednesenou předsedou představenstva ÚS Ing. Vítězslavem Kotasem, zprávu o hospodaření ÚS přednesenou pokladníkem Ing. Jiří Janouškem, návrh rozpočtu na rok 2020, zprávu o kontrole hospodaření ÚS ČZS, přednesenou předsedou kontrolní komise Josefem Blahou v zastoupení Zdenkou Matoškovou, zprávu z jednání RR ČZS přednesenou Petrem Orságem. Po diskusi k předneseným zprávám a po celkové diskusi přijímá toto usnesení :


1.  Zvolilo :

-  předseda ÚS ČZS Vsetín  -  Ing. Vítězslav Kotas

-  členy předsednictva ÚS ČZS Vsetín – ing. Zbyněk Pavelka, ing. Jiří Janoušek, Jiří Martiš,  

   Ester  Miniariková, Evžen  Sypták

-  delegát na sněm RR ČZS Praha  -  ing. Vítězslav Kotas

-  předseda kontrolní komise  -  Josef Blaha

-  členy kontrolní komise – Zdenka Matošková, Martina Smočková 

-  složení rady územního sdružení je totožné s územním sdružením 


2.  Schvaluje :

a)  Zprávu o činnosti ÚS ČZS Vsetín za období od 13.9.2014 do 6.9.2019 přednesenou jejím  předsedou Ing. Vítězslavem  Kotasem.

b)  Zprávu o hospodaření za období od 1.1.2019 do 31.8.2019 přednesenou hospodářem ÚS ČZS  Vsetín Ing. Jiří Janouškem.

c)  Zprávu o hospodaření za rok 2018  přednesenou předsedou kontrolní komise Josefem Blahou v zastoupení Zdenkou Matoškovou.

d)  Rámcový rozpočet na rok 2020 přednesený hospodářem ÚS ČZS Vsetín Ing. Jiří  Janouškem.

e)  Program školení OOI a OR na příští období přednesený předsedou komise OOI Jiří  Martišem.

f)  Zprávu z jednání RR ČZS přednesenou Petrem  Orságem.


3.  Ukládá :

  a)  Zpracovat plán práce představenstva ÚR Vsetín na rok 2020.

                                                                  odpovídá : představenstvo  ÚR

                                                                      termín :   15.12.2019

  b)  Vyplnit a na sekretariát ÚS ČZS Vsetín zaslat přehled o činnosti ZO ČZS za rok 2019.

                                                                  odpovídá : předsedové všech ZO ČZS

                                                                      termín :  31.1.2020.

c)  Realizovat program školení a akcí pro okresní odborné instruktory a odborné referenty.                                                         odpovídá : tajemník a předseda komise OOI


Ve Vsetíně dne 7.9.2019.  Za návrhovou komisi :  předseda:  Evžen Sypták v.r.

                                                                                         člen :  ing. Ivan Juřica v.r.

                                                                                         člen :  Pavel  Pargač v.r. 

Za správnost opisu : Ing. Jiří Janoušek
Celkem:
Dnes:
On line:
35695
3
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Vsetín
Mostecká 367, 755 01 Vsetín, č.zo: 710000, IČO: 00433985, tel. 723 846 959, mail: ur.czs.vsetin@centrum.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.