Exkurzní místa

A - významné objekty a akce ZO ČZS

Zahrádkové osady:

 • ZO Chotoviny - Ing.Miroslava Bauerová, Červené Záhoří 135,391 37Chotoviny 
 • ZO Sezimovo Ústí II - Jiří Šedivý, nám. Tomáše Bati 663/II. Sezimovo Ústí II., tel.: 381 275 963

B - instituce, školy, pravidelné výstavy

 • Vyšší a Střed. zeměd. škola Tábor, Botanická zahrada, Tomkova 2159, 390 01 Tábor, tel.: 774 128 073, Ing.Žaneta Šišková
 • Zahradnictví Suchanová Vlasta, Kvapilova 2036, Tábor - školky okrasných dřevin, balkonové květiny - tel.: 381 231 789

C - historie, kultura, příroda, rekreace

Historické a kulturní zajímavosti:

 • Tábor - historické jádro města,  městská památková rezervace,
   - gotická radnice (16. st.),
   - pozůstatky hradu Kotnov a městského opevnění z 15. st., městská památková rezervace,
   - zpřístupněné podzemí
   - Husitské muzeum
 • Kozí Hrádek - zřícenina tvrze (14. st.), útočiště kazatele Mistra Jana Husa (15. st.),
 • Choustník - zřícenina hradu (13. st.),
   - kamenité sutě se smíšeným suťovým lesem, státní přírodní rezervace,
 • Bechyně - zbytky gotického městského opevnění,
   - františkánský klášter, sklípkové chodby,
   - mohylník z doby bronzové, halštatské, z období slovanského,
   - muzeum,
   - rašelinné lázně, léčení pohybového ústrojí,
 • Soběslav - zbytky rožmberského hradu a gotických hradeb,
   - muzeum - příroda a národopis Táborska
   - hudební festival Kubešova Soběslav (červenec),

Rekreační a přírodní zajímavosti:

 • Naučná stezka "Jihočeská blata" u Borkovic,
 • Chýnovská jeskyně - národní přírodní památka - nejstarší zpřístupněná jeskyně v  Čechách.