Společenská rubrika

Se zármutkem oznamujeme že dne 4.9.2016 zemřel pan Věnek Jirmus ve věku 89 let. Člen republikové rady a místopředseda ZO ČZS v Rotavě. Čest jeho památce.