Aktuality - pozvánky

ZO Víceměřice, Vánoční výstava, 30.11.-1.12. ... celá zpráva -->

18. 11. 2019  ===========================================================

Vážení přátelé 


Přeposílám Vám oznámení o smutné události p. Ševčíka, 
zahrádkáře tělem i duší, 
který nám bude chybět nejen jako zahrádkář,
 ale především jako člověk a kamarád ...
 Prosím vyřiďte tuto smutnou událost všem kteří ho znali. 
Děkujeme za vzpomínku.
Petr Buriánek -předseda ZO ČZS Víceměřice


===============================                                P o z v á n k a


Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na okresní výstavu výtvarných prací


„MOJE OBLÍBENÁ ROSTLINA“


Výstava se koná v prostorách ÚS ČZS, Daliborka 3, Prostějov (u míst. nádraží),

v pátek 8.3.2019 od 9.00 hod. do 16.00 hod.


Budeme se těšit na Vaši účast.

Ladislav Petro

předseda ÚS ČZS

Prostějov================================

Mott Kdy se pije slivovica???? Když JE !!!

Víceměřičtí Hasiči, Zahrádkáři a OÚ,

Vás zvou, na veřejnou degustaci pálenek

VÍCEMĚŘICKÁ GOŘALKA

která se uskuteční v sobotu 16.2.2019 od 14 hodin

v košíkárně Domova u rybníka v kategoriích:

1. Ovocné pálenky – peckoviny a jádroviny - (pro správné chlapy)

2. Domácí likéry – ovocné a krémové - (pro křehké dámy)

Náladová hudba, občerstvení, vstupné dobrovolné ...Příjem Vašich vzorků u p.Petra Buriánka (Víceměřice 88)

pálenky - 0,5 l - minimálně 50%, likéry - minimálně 0,3 l.

ve dnech - pátek 15.2. od 17,00 do 18,00 hodin - doma

sobota 16.2. od 13,00 do 13,50 hodin - v košíkárněDegustovat můžou i hosté bez vzorku, po zaplacení poplatku.

Vzorky jsou z pochopitelných důvodů nevratné!

Pánové nezapomeňte své dámy doma!!!

SRDEČNĚ VÁS VŠECHNY ZVEME ! 


================================DEGUSTACE JABLEK PROSTĚJOV

DNE: 16.1.2019 JMÉNVůně a

aroma

Chuť

dužiny

Konzist.

dužiny

součet

bodů vl.

Body -výsledky


Pořadí

součet

celkové

1

MUTSU


165

1.

2

ORION


162

2.

3

METEOR


160

3.

4

REBEKA


159

4.-5.

5

FUJI


159

4.-5.

6

JONAPRINC


158

6.

7

JONAGOLD


155

7.

8

LUNA


152

8.

9

ANGOLD


147

9.

10

ROZELA


146

10.

11

VIKTORIA


144

11.

12

GOLDEN DELICIUS


141

12.

13

RUBÍN


140

13.

14

MELROSE


138

14.

15

JONAGORED


137

15.-16.

16

IDARED


137

15.-16.

17

SPARTAN


132

17.

18

GLOSTER


130

18.

19

ENTERPRISE


128

19.

20

ELSTAR


126

20.

21

TOPAZ


124

21.

22

LIPNO


123

22.

23

ŠAMPION


121

23.

24

PIRELA


116

24.

25

ROSANA


114

25.

26

BIOGOLDEN


94

26.

27

SENTIMA


88

27.

28

29

30


===============================================================

Územní sdružení ČZS, Daliborka 3, Prostějov


Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 26. ročník výtvarné soutěže pro děti na téma:„Moje oblíbená rostlina“


v těchto kategoriích:


Kresba, malba                                Polytechnické práce

A – mateřské školy                                     A – mateřské školy
B – zákl. školy, 1.stupeň                   B – zákl. školy, 1.stupeň
C – zákl. školy, 2.stupeň                    C – zákl. školy, 2.stupeň
D – speciální školy                                      D – speciální školy
E – základní umělecké                E – základní umělecké školy


Děti by měly vytvořit výkres nebo polytechnickou práci, která by demonstrovala jejich vztah k rostlinám. Do soutěže je možné zaslat obrázek, výkres (formát max. A3), výrobky z přírodních i umělých materiálů. Výtvarné práce je třeba zaslat do


27. února 2019


na adresu Územního sdružení ČZS, Daliborka 3, 79601 Prostějov, nebo osobně předat na uvedené adrese vždy ve středu od 15.00 hod. do 17.00 hod. Ze všech došlých prací bude uspořádána okresní výstavka a autoři vyhodnocených prací obdrží pěkné ceny a diplom. Dále budou práce odeslány do národního kola této soutěže, které se uskuteční v Praze. Rovněž zde proběhne vyhodnocení. Nejzdařilejší práce budou součástí expozice ČZS na celostátních výstavách a obdrží ocenění.


Každá výtvarná práce musí obsahovat:

 • označení soutěžní kategorie

 • jméno a příjmení autora

 • rok narození

 • adresu školy, třídu, příp. adresu bydliště soutěžícího, kontaktPřípadné další informace - V. Ambrožová, tel. 731 616 535Přejeme hodně úspěchů v soutěži.Ladislav Petro

předseda ÚS ČZS Prostějov


======================================


Plán práce odborných komisí ÚS ČZS Prostějov na rok 2019

Komise odb. instruktorů, komise pro práci s mládeží a klub bonsaistů Haná


Leden - Degustace jablek 16.1.2019 (zajišťují ing Čermák a Lutera )

: - Oblastní školení odborných instruktorů v Olomouci:

Místo konání:(platí pro všechna oblastní školení leden i únor)

BEA centrum Olomouc s.r.o., tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc

Doprava:

tramvaj č. 1,7; zastávka Vejdovského nebo Envelopa


Pořadatelé zvou na školení všechny příznivce zahrádek a zahrádkaření, zúčastnit se mohou nejen členové ČZS, ale také neorganizovaní zájemci. Vstup je možný jen do naplnění kapacity přednáškového sálu.


- 19. 1. 2019 - Čedič a skalky (ing Slabý Arboretum Makču-Pikču)

- 26.1. 2019 - Příprava kvasu a pálení ovocných destilátů (ing Dočkal

Pálenice Bohuňovice )

 • Fotografická soutěž pro mládež na téma „Zátiší s květinami,zele-

ninou a ovocem“

Propagace akce

 1. Kategorie – žáci ZŠ + odpovídající ročník víceletých gymnasií

 2. Kategorie – žáci SŠ

Termín odeslání prací do 31.1. 2019 na Ústředí ČZS Praha

Zajišťují Mgr Ambrožová a Smičková


Únor - Oblastní školení odb.instruktorů v Olomouci:

- 2.2. 2019 Aktuality v bezpečnosti potravin (ing Getzová min.

zemědělství Praha)

- 9.2. 2019 Občanský zákoník a zahrádkáři (Judr.Rytíř Olomouc)

- 16.2. 2019 Šlechtění ovoce, odrůdy vyšlechtěné ve VŠÚO Ho-

lovousy, s.r.o (ing.L.Zelený VŠÚ Holovousy s.r.o)

 • 23.2. 2019 Provozování nízkoprůtokových závlahových systémů

v podmínkách malopěstitelů (Z. Masařík a J. Hanus

AZ AQUA CZECH, s.r.o ) • Výtvarná soutěž pro děti od 3 do 15 let na téma“ Moje oblíbená rostlina“, informace v tisku, okresní výstava

- kresba, malba- kategorie : MŠ,1.stup., 2.st.ZŠ,Speciální školy,

ZUŠ

- polytechnické práce: stejné kategorie

Termín odeslání výtvorů do 27.2. 2019 na ÚS ČZS Prostějov

Výstavka prací se uskuteční v březnu 2019

( Zajišťují Mgr Ambrožová a Smičková )

Březen - Okresní výstava prací výtvarné soutěže na ÚS ČZS Prostějov

s vyhodnocením odbornou porotou

Termín 7. a 8. 3.2019


- Zájezd na výstavu vín Josefský košt do Kyjova 16. 3.2019

( zaj. Eva Divácká , ZO Čehovice)

Společná schůze představenstva ÚS ČZS a komise instruktorů

Termín 20.3.2019


 • Přednáška - ing Kotrle – Novinky ve stolních odrůdách révy vinné Termín 27.3.2019 v16.hod


Duben - Bonsaj klub Haná - volná dílna v Daliborce s lektorem

Termín 6.4.2019 nebo13.4.2019 v 9hod


 • Přednáška Ing Hasalové –o sortimentu zeleniny firmy Semo Smržice, vhodného pro zahrádkáře

Termín 3.4.2019 v 16.hodin

Květen - Floristická soutěž v aranžování rostlin -finále při celostátní výstavě

KVĚTY v Lysé n. Labem, zemská kola Praha a Prostějov

1.kategorie- žáci ZŠ+odpovídající ročníky víceletých gymnázií

2.kategorie –žáci SŠ

3.kategorie –senioři


Termín: okresní kolduben až květen na ÚS v Daliborce

zemská kola: květen až červen

finále- červenec, při celostátní výstavě Květy v Lysé n.Labem.

(zajišťují Mgr Ambrožová , ing Jelínková a Smičková


- Bonsaj klub Haná –Výstava bonsají ve Vyškově term. 10.-12.5.2019 ( zajišťujeM.Růžičková )

- Okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář:

Kategorie -mladší žáci 4.- 6.třída

starší žáci 7. -9. Třída

Termín :květen 2019-příprava soutěžících na národní kolo

(zaj. Mgr.Ambrožová ,ing.Jelínková ,Smičková a ÚS ČZS


Červen - Prezentace ÚS ČZS na Dnu životního prostředí v Prostějově.

Termín : ( Zajistí J. Smičková , M. Čáslavská a komise

Instruktorů )

 • Bonsaj klub Haná - Výstava bonsají v Konici na zámku 15-16. 6.2019 ( Zajišťuje M.Růžičková )

Červenec - Degustace meruněk-odrůd vhodných k pěstování v našem regionu

Termín 17.7.2019 zaj.Ing Čermák, Sedláček


Srpen - Bonsaj klub Haná–výstava bonsají v lázních Slatinice

Termín 10.a 11.8.2019 (Zajišťuje M.Růžičková )

Září - Příprava na Okresní výstavu v Čelčicích a podzimní výstavu Flora

Olomouc-Hortikomplex

(Zajišťuje komise instruktorů ÚS ) term.4.9.2019

 • Okresní výstava ovoce,zeleniny a květin v Čelčicích ve dnech 27. až 29. 9.2019 (zajišťuje komise instruktorů)

 • Bonsaj klub Haná -výstava bonsají v Rajské zahradě v Prostějově

Termín 13.-15 .9.2019, (zajisťuje M.Růžičková )

 • Exkurze do sadů Dětkovice Termín druhá polovina září 2019

podle zrání ovoce (zajišťuje L.Petro)

Říjen - Podzimní výstava Flora Olomouc- Hortikomplex 2019

(zajišťuje komise instruktorů)

Termín: říjen 2019 - Soutěž O nejkrásnější jablko Flory Olomouc 2019

- Soutěž Mladý pěstitel při Hortikomplexu Olomouc 2019

v kategoriích:

1.kat. –děti do 10let

2. kat.- děti od 10-15let

(zajišťuje Mgr. Ambrožová)


 • Bonsaj klub Haná - volná dílna v Daliborce s lektorem Termín12.10.2019

Exkurze do Isabelie termín 26.10.2019 ( zajišťuje M. Růžičková )

Listopad - Zhodnocení roku 2019 a příprava plánu práce na rok 2020

Termín13.11.2019


Prosinec - Slavnostní zakončení roku 2019 spolu s představenstvem

ÚS ČZS 11.prosince2019


Termíny akcí mohou být dle potřeby změněny a jejich změna bude včas všem členům a instruktorům oznámena. Kde není uvedeno jinak, je začátek vždy v 16.hodin

Projednáno a schváleno na společné schůzi předsednictva ÚS ČZS a instruktorů dne 12.prosince.2018V Prostějově 12 .prosince 2018 Vojtěch Sedláček

Předseda komise instruktorů


===============================


Celkem:
Dnes:
On line:
36055
7
2
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov
Daliborka 3, 796 01 Prostějov, č.zo: 609000, mail: zahradkari.pv@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.