Exkurzní místa

A - významné objekty a akce ZO ČZS

Zahrádkové osady:

 • ZO Ptáčkovna - Ing. Jaroslav Řehůřek, Nádražní 1781, 397 01 Písek, tel.: 382 213 189

Moštárny:

 • ZO Mirovice - Alena Janacková, K. Čapka 310, 398 06 Mirovice, tel.: 382 274 345

B - instituce, školy, pravidelné výstavy

C - historie, kultura, příroda, rekreace

Historické a kulturní zajímavosti:

 • Písek - historické jádro města, Putimská brána
   - nejstarší kamenný most v ČR (13. st.)
   - klášter a děkanský kostel
   - Prácheňské muzeum, historické expozice rýžování zlata
 • Mirotice - rodný dům a muzeum Mikoláše Alše
 • Zvíkov - raně gotický královský hrad nad soutokem Otavy s Vltavou,
  - stálá expozice české státnosti, vývoje hradu a panství
 • Orlík - přehrad. nádrž na Vltavě (2732 ha), hráz 91 m vys. - rekreace
 • Orlík n.Vlt. - král. hrad (13. st.) nad nádrží Orlík, v 19. st. regotizován
 • Albrechtice n.Vlt. - románský kostel (12. st.)

Rekreační a přírodní zajímavosti:

 • Orlík n.Vlt. - rekreační středisko
 • Tálín - rekreační středisko, Tálínský rybník (50 ha)