Odborní instruktoři

Při ÚS ČZS Karviná se aktivně podílí na přípravě výstav, pořádání soutěží, přednášek, odborných pěstitelských poraden a tvorbě těchto stránek. Skupina odborných instruktorů pracuje v tomto složení:

Předseda: Nechvátal Miroslav

Členové: Janků Oldřich, Urbanová Marcela, Ing. Samek Vladislav, Menšíková Zdislava, Mgr. Alica Králová, Štefan Súcs

Odborní instruktoři vypomáhají při propagaci a organizaci dalších akcí pořádaných územním sdružením ČZS. Této činnosti se věnují ve svém volném čase a bez nároků na finanční odměnu. ÚS ČZS pořádá každoročně jarní cyklus přednášek ve třech městech (Karviná, Havířov, Český Těšín/Bohumín). Lektoři přednášejí nejen pro ZO ČZS, ale i v přírodovědných kroužcích a dalším zájemcům.

Témata a okruhy přednášek

Přednášky je vhodné dopředu domluvit. Upřesnit rozsah a délku přednášky. Témata jsou rámcové a lze je upravit i dle odbornosti posluchačů. Podle našich zkušeností, nemá cenu dělat kratší přednášku než 45 minut, zpravidla se časově protáhnou. Odborní instruktoři při ÚS ČZS Karviná využívají ke svým přednáškám PC a dataprojektor. Níže uvedené je výběr nabízených přednášek.

Ing. Vladislav Samek  

 • Pěstování a odrůdy jabloní – 90 minut  (spojeno s ochutnávkou plodů)
 • Sloupovité jabloně – 90 minut  (pěstování, odrůdy)
 • Zahradní cibuloviny – 90 minut  (druhy a jejich pěstování)
 • Vše o liliích – 90 minut  (pěstování, množení)
 • Zpracování půdy, závlaha a hnojení rostlin na zahrádce – 90 minut
 • Beseda na téma  „vše o zahrádce“ – 90 minut

Miroslav Nechvátal

 • Pěstování citrusů – (roztřídění, výživa, řez, ochrana – 60 minut)
 • Pěstování aktinidií – (kiwi)  - (druhy, výživa, řez, zpracování – 60 minut)
 • Pěstování a množení subtropických rostlin – (45 minut video + 15 minut stručné doplnění)
  (prezentace PC a dataprojektoru – 120 minut) (v případě zájmu podrobnější výklad – + 60 minut)
 • Výživa a ochrana subtropických a pokojových rostlin
 • (výživa, řez, choroby a škůdci, postřiky – 60 minut)
 • Pěstování pokojových rostlin – (druhy, výživa, ochrana – 120 minut)
 • Množení okrasných rostlin – (způsoby, termíny, příklady)

Oldřich Janků 

 • Jádroviny – (druhy, perspektivní odrůdy, ochrana – 60–120 minut)
 • (přednáška spojena s ochutnávkou)

Štefan Súcs 

 • Houby v přírodě i na zahrádce, jejich zpracování
  (druhy, jedlé a jedovaté – 90 minut)

Mgr. Alica Králová 

 • Aranžmá z živých i sušených rostlin (60–90 minut)