Odborní instruktoři

Při ÚS ČZS Karviná se aktivně podílí na přípravě výstav, pořádání soutěží, přednášek, odborných pěstitelských poraden a tvorbě těchto stránek. Skupina odborných instruktorů pracuje v tomto složení:

Předseda: Nechvátal Miroslav

Členové: Dráb Jiří, Hluzáková Marie, Janků Oldřich, Urbanová Marcela, Ing. Samek Vladislav

Odborní instruktoři vypomáhají při propagaci a organizaci dalších akcí pořádaných územním sdružením ČZS. Této činnosti se věnují ve svém volném čase a bez nároků na finanční odměnu. ÚS ČZS pořádá každoročně jarní cyklus přednášek ve třech městech (Karviná, Havířov, Český Těšín/Bohumín). Lektoři přednášejí nejen pro ZO ČZS, ale i v přírodovědných kroužcích a dalším zájemcům.

Témata a okruhy přednášek

Přednášky je vhodné dopředu domluvit. Upřesnit rozsah a délku přednášky. Témata jsou rámcové a lze je upravit i dle odbornosti posluchačů. Podle našich zkušeností, nemá cenu dělat kratší přednášku než 45 minut, zpravidla se časově protáhnou. Odborní instruktoři při ÚS ČZS Karviná využívají ke svým přednáškám PC a dataprojektor.

Ing. V. Samek

 • Pěstování a odrůdy jabloní - 90 minut (spojeno s ochutnávkou plodů)
 • Sloupovité jabloně - 90 minut (pěstování, odrůdy)
 • Zahradní cibuloviny - 90 minut (druhy a jejich pěstování)
 • Vše o liliích - 90 minut (pěstování, množení)
 • Zpracování půdy , závlaha a hnojení rostlin na zahrádce - 90 minut
 • Beseda na téma  „vše o zahrádce” - 90 minut

M. Nechvátal

 • Pěstování citrusů (roztřídění, výživa, řez, ochrana - 60 minut)
 • Pěstování aktinidií (kiwi) (druhy, výživa, řez, zpracování - 60 minut)
 • Pěstování a množení subtropických rostlin (45 minut video + 15 minut stručné doplnění) (prezentace PC a dataprojektoru - 120 minut) (v případě zájmu podrobnější výklad - + 60 minut)
 • Výživa a ochrana subtropických a pokojových rostlin (výživa, řez, choroby a škůdci, postřiky - 60 minut)
 • Pěstování pokojových rostlin(druhy, výživa, ochrana - 120 minut)
 • Množení okrasných rostlin(způsoby , termíny, příklady)

O. Janků

 • Jádroviny (druhy, perspektivní odrůdy, ochrana - 60 - 120 minut) (přednáška spojena s ochutnávkou).
 • Brusinky, klikva, borůvky
Celkem:
Dnes:
On line:
22188
3
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná
Mlýnská 760/13a, 733 01 Karviná-Fryštát, č.zo: 703000, tel. 596 341 183, mail: ur.czs.karvina@quick.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.