60 let ČZS

Územní sdružení ČZS Domažlice uspořádalo k 60. výročí založení Českého zahrádkářského svazu slavnostní zasedání, kterého se zúčastnili i hosté z Bavorska, s nimiž ÚS Domažlice úzce spolupracuje. Na domažlické radnici přivítal přítomné místostarosta města Bc. Stanislav Antoš, který ocenil význam přeshraniční spolupráce a jeho význam pro česko-německé porozumění. Zemský rada a předseda organizace zahrádkářů v Chamu Franz Löffler vyzdvihl spolupráci a přátelství, které se upevnilo za uplynulých 27 let. Zmínil také široký sortiment jabloní, který se vyskytuje u českých zahrádkářů. Jako dar pak předal odrůdu vyšlechtěnou v koncentračním táboře Dachau (KORBINIANOVO JABLKO) vězněným katolickým farářem, pomologem a poválečným předsedou bavorských zahrádkářů Korbinianem Aignerem.

Slavnostní přípitek, zleva: Bc. Stanislav Antoš, tajemník př. Václav Kroc, předseda ÚS ČZS Alexandr Kubáček, Gerhard Altmann; zprava: Wolfram Vaitl, Stanislav Kozlík, Jan Hinterholzinger.

Wolfram Vaitl, předseda bavorského zahradnického svazu zmínil úbytek členů a malý zájem mladých přebírat zodpovědnost ve svazových funkcích. Podle něj je důležité pracovat s mládeží, podporovat spolky, které se starají o životní prostředí a mají zájem pečovat o krajinu.

Vystoupil také předseda ČZS Stanislav Kozlík. Uvedl, že svaz sice slaví 60 let, ale navazuje na tradici okrašlovacích spolků, které tu byly i předtím. Také vyzdvihl důležitost práce s mládeží, jako jednu z nejdůležitějších činností svazu a zmínil letošní již 30. ročník soutěže Mladý zahrádkář, kterého se účastní přes 20 000 žáků. Svaz musí také podle jeho slov učit mladé brát zodpovědnost za spolek a jeho činnost. Poděkoval též bývalému předsedovi ČZS Janu Hinterholzingerovi, který se za přeshraniční spolupráci velmi zasazuje.

Slavnostní zasedání pak pokračovalo neformálním posezením s předsedy základních organizací celého Územního sdružení. 

Celkem:
Dnes:
On line:
18366
14
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Domažlice
Komenského 68, 344 01 Domažlice, č.zo: 301000, mail: vaclav.kroc@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.