Rámcový plán činnosti ÚS ČZS Cheb na rok 2019

Plán činnosti ÚS ČZS Cheb na rok 2019

 

 12. ledna 2019 v 9,0 hodin: schůze představenstva ÚS Cheb

Program:                                                                                                                          

 1. Příprava schůze územní rady dne 2. 2. 2019 se zapracováním organizačního zajištění volebního roku 2019, které schválila RR na svém zasedání dne 24. a 25. 11. 2018
 2. Příprava ostatních bodů na jednání územní rady dne 2. 2. 2019
 3. Usnesení

 2. února 2019 v 9,30 hodin: schůze územní rady a předsedů ZO ČZS Cheb

Pozvánky s návrhem programu budou rozeslány po schůzi představenstva dne 12. ledna 2019.

 1. června 2019 v 9,0 hodin schůze představenstva ÚS Cheb

Program:

 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí ÚR a ÚS
 2. Zpráva o výsledku VČS, o zvolených delegátech na územní konferenci a o vyplnění registračních listů nově zvolených, nebo potvrzených starých členů do výborů ZO
 3. Příprava územní konference
 4. Návrhy na vyznamenání od RR ČZS na rok 2020 a požadavky na přidělení dotace od MZe
 5. Projednání zprávy o platbách členských známek
 6. Aktuality
 7. Usnesení

 21. září 2019 v 9,30 hodin: konference územní rady a delegátů ZO ČZS Cheb

Pozvánky s návrhem programu budou rozeslány 14 dnů před termínem konání konference.

 7. prosince 2019 v 9,0 hodin schůze představenstva ÚS Cheb.

Program:

 1. Kontrola plnění usnesení z konference ÚS
 2. Informace z průběhu poslední schůze RR ve volebním období 2014 – 2019 a z jednání sněmu ČZS
 3. Úkoly ze závěrů sněmu ČZS
 4. Návrh plánu činnosti na rok 2020
 5. Projednání návrhů na ocenění členům ČZS od ÚS
 6. Aktuality
 7. Usnesení

 Program jednotlivých schůzí bude vždy aktualizován a upřesněn v pozvánce, která je odesílána členům představenstva a územní rady nejméně 14 dnů před plánovaným termínem.

 Úřední hodiny ÚS Cheb:

Budou konány vždy prvé pracovní úterý v měsíci a to od 14,00 hodin do 17,00 hodin v kanceláři  ústředí ÚS Cheb, Ke Kaštanům 15, Cheb. Zajišťují členové představenstva – předseda, místopředseda, tajemník, hospodář a předseda kontrolní komise.

          

                                                                                   Jan Valentovič v.r.

                                                                               předseda ÚS ČZS Cheb

 V Chebu, dne 8. 12. 2018


Celkem:
Dnes:
On line:
16941
6
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Cheb
Ke Kaštanům 15, 350 02 Cheb, č.zo: 302000, tel. 724 774 583, mail: us.cheb@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.