Rámcový plán činnosti ÚS ČZS Cheb na rok 2020

8. února 2020 v 9,30 hodin: schůze představenstva ÚS Cheb

Program:                                                                                                                          

 1. Kontrola plnění usnesení ze schůze představenstva 7. 12. 2019
 2. Zpráva o činnosti ÚS za rok 2019
 3. Hospodářské výsledky za rok 2019
 4. Návrh rozpočtu na rok 2020
 5. Návrhy k výstavní činnosti v roce 2020
 6. Příprava schůze územní rady dne 11. dubna 2020
 7. Usnesení

 13. června 2020 v 9,30 hodin: schůze představenstva ÚS Cheb.

Program:

 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí ÚS
 2. Zpráva o stavu registrací na volební období 2019 - 2024
 3. Hospodářské výsledky za období 01 – 05. 2020
 4. Návrhy na vyznamenání na rok 2021 a požadavky na přidělení dotací od MZe
 5. Vyhodnocení výročních členských schůzí ZO
 6. Aktuality
 7. Usnesení

 

12. září 2020 v 9,30 hodin schůze představenstva ÚS Cheb

Program:

 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí ÚR a ÚS
 2. Hospodářské výsledky za období 01 – 08. 2020
 3. Zpráva o odeslání návrhů na vyznamenání na rok 2021 a požadavky na dotace od MZe
 4. Aktuality
 5. Usnesení


 25. října 2020 v 9,30 hodin: schůze územní rady a předsedů ZO ČZS Cheb

Pozvánky s návrhem programu budou rozeslány nejpozději 14 dní předem.


12. prosince 2020 v 9,30 hodin schůze představenstva ÚS Cheb.

Program:

 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí ÚR a ÚS
 2. Plán činnosti na rok 2021
 3. Hospodářské výsledky za období 01 – 11.2020
 4. Zpráva o podzimním zasedání RR
 5. Projednání a schválení návrhů na vyznamenání ÚS na rok 2021
 6. Aktuality
 7. Usnesení


Program jednotlivých schůzí obsahuje základní body a bude vždy upřesněn a schválen na začátku schůze podle aktuálních potřeb. Pozvánka bude účastníkům zasílaná nejméně 14 dní před konáním schůze.


Úřední hodiny ÚS Cheb:

Budou konány vždy prvé úterý v měsíci a to od 14,00 hodin do 17,00 hodin v kanceláři  ústředí ÚS Cheb, Ke Kaštanům 1978/15, Cheb. Zajišťují př. Stejskal, Picek, Weiss, Dubová a Fofoňková.


Celkem:
Dnes:
On line:
19436
4
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Cheb
Ke Kaštanům 15, 350 02 Cheb, č.zo: 302000, mail: us.cheb@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.