Historie a současnost naší osady

 Počátek budování osady žačíná v roce 1984. Postupně se nevyužívané a podmáčené pastviny odlesní a provádí se rekultivace. V roce 1986 dochází k rozdělení louky na 42 parcel a k výstavbě chat. První kolaudace chat je o rok později

 Výbor ZO zvolený na členské schůzi dne 27.3.2014.

PŘEDSEDA, Dagmar Hrazdirová - telefon 604804001, e-mail dhrazdirova@csas.cz 

TAJEMNÍK, Naděžda Hublerová  722903576, hunada@seznam.cz

HOSPODÁŘ, Irena Růžičková  608981322, kytka0007@seznam.cz

Kontrolní komise.

PŘEDSEDA, Táňa Reismulerová 774635988

ČLEN, Zlata Rovenská 722966822, zlata.rovenska@seznam.cz

ČLEN, Bohuslav Wolf 753331267, 1959@seznam.cz

 Delegát ZO na územní konferenci (sněm)ČZS.