Kalendářní plán práce představenstva


Český zahrádkářský svaz - Územní sdružení Vsetín

Kalendářní plán práce představenstva Územního sdružení ČZS Vsetín na rok 2019

Kalendářní plán práce představenstva ÚS ČZS Vsetín na rok 2019 vychází z usnesení Republikové rady ČZS a z  usnesení Zasedání zástupců ZO ÚS ČZS Vsetín ze dne 1.12.2018 s cílem aktivního přístupu k plnění všech vnitrosvazových či celospolečenských úkolů. Schůze začíná vždy v 15.00 na sekretariátu ÚS - Mostecká 367 - tel. 723846959.

Leden 2019 : Schůze představenstva

14.1.2019            1. Kontrola zápisu ze schůze představenstva ze dne 3.12.2018..

                             2. Uzávěrka za rok 2018.

                          3. Organizační záležitosti

                             4. Různé.

                             5. Usnesení.

Březen 2019: Schůze představenstva

11. 3.2019           1. Kontrola zápisu ze schůze představenstva ze dne 14.1.2019

                      2. Sumář o činnosti ÚS ČZS Vsetín za rok 2018

                             3. Organizační záležitosti 

                             4. Různé.

                             5. Usnesení.

Červen 2019 : Schůze představenstva

10.6.2019            1. Kontrola zápisu ze schůze představenstva ze dne 11.3.2019.

                             2. Organizační záležitosti ( Konference – volební )

                             3. Různé.

                             4. Usnesení.

Konference – volební ÚS ČZS Vsetín 7.9.2019

Září 2019 : Schůze představenstva

9.9.2019             1. Kontrola zápisu ze schůze představenstva ze dne 10.6.2019.

                            2. Rozpracování přijatého usnesení na Konferenci dne 7.9.2019.

3. Organizační záležitosti

4. Různé.

                            5. Usnesení.

Listopad 2019: Schůze představenstva

11.11.2019        1. Kontrola zápisu ze schůze představenstva ze dne 9.9.2019.

2. Organizační záležitosti (kalendářní plán práce ).

3. Různé.

                            4. Usnesení.

Protože tento plán práce nemůže obsáhnout všechny úkoly, bude operativně doplňován podle potřeb nebo úkolů daných Územnímu sdružení usnesením RR ČZS, případně jiných naléhavých potřeb.

Za Územní sdružení ČZS Vsetín :

Ing. Jiří Janoušek                                                           Ing. Vítězslav Kotas v.r.

tajemník ÚS                                                                            předseda ÚS


Vsetín dne 3.12.2018.


Celkem:
Dnes:
On line:
35695
3
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Vsetín
Mostecká 367, 755 01 Vsetín, č.zo: 710000, IČO: 00433985, tel. 723 846 959, mail: ur.czs.vsetin@centrum.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.