Dokumenty, formuláře, zápisy

Zápis z 3. Zasedání RR ČZS, konaného dne 19.3.2016 v restauraci Želivárna v Praze 3

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení, volba zapisovatele a předsedajícího

V 10.00 hod. zahájil zasedání předseda Stanislav Kozlík. Přivítal přítomné delegáty. Předložil nejdřív ke schválení zapisovatele a předsedajícího.

Jmenování zapisovatele: Pawlicová

Řízením byl pověřen místopředseda ČZS: Kubesa

Schválení bez připomínek.

2. Volba komisí - předložil Kubesa

Mandátová komise:

Urbanová, Kolek, Štěcha

Návrhová komise:

Pecháček, Bartůšek, Hinterholzinger

Volba komisí byla jednomyslná.

3. Schválení zápisu a kontrola usnesení z 2. zasedání RR,

Bez připomínek

4. Kooptace nových členů RR a volba nového předsedy KK.

Václav Hrdlička, ÚS Most

Tomáš Macek ÚS Nový Jičín

Z důvodu rezignace stávajícího předsedy KK Ladislava Wolosczuka představenstvo RR navrhlo zvolit Oldřicha Janků, ÚS Karviná

Návrhy byly schváleny bez připomínek.

5. Zpráva předsedy ČZS (Stanislav Kozlík).

Zpráva předsedy Kozlíka (viz příloha)

Tento půlrok byl opravdu nabitý událostmi a aktivitami.  Rád bych vás informoval o pokroku v organizaci mezinárodní ovocnářské výstavy Europom, kterou budeme hostit v roce 2017. Úspěšně jsme nastartovali projekty, které vedou k rozvoji společenského života naší velké rodiny zahrádkářů a konečně se blížíme i rozjezdu jednoho velkého projektu, na který, jak věřím, budeme všichni za pár let hrdí a budeme z něj čerpat nejen informace, ale pevně doufám, že i finanční prostředky na náš další rozvoj.

Průběžně stabilizujeme prodeje časopisu Zahrádkář, a hledáme další formy, jak udržet tento náš informační klenot na silně konkurenčním trhu hobby magazínů.

Ale hezky pořádku. Předpokládám, že se do konce roku konečně začne v Parlamentu projednávat upravený zahrádkářský zákon, který by měl zvýšit ochranu našich zájmů. Možná máte pocit, že se tento zákon rodí nepřiměřeně dlouhou dobu, ale věřte, že není jednoduché uvést jej do podoby, která by byla přijatelná pro většinou politického spektra v Parlamentu. A my nechceme předložit něco, co nemá šanci na úspěch. V tomto ohledu jsme vedli řadu jednání, o kterých budete informováni v samostatném bloku.

Spolu se zahrádkářským zákonem pokračujeme i v mravenčí práci nad registracemi pobočných spolků. Mí kolegové se dennodenně potýkají s množství dotazů. Na mnoha místech jsme zaznamenali skepsi našich členů, spojenou s nárůstem agendy a komplikacemi, které tyto změny působí. Prosím vás o trpělivost. Přežili jsme povodně a jiné přírodní katastrofy, zvládneme snad i toto. Přestože informace k tomuto obdržíte opět v samostatném bloku, neodpustím si k tomu svůj komentář, který pro některé z vás nebude lichotivý. Již jsem o tom hovořil několikrát – kvalita funkcionářů v některých územních sdruženích je katastrofální. Nejen že sami nic nedělají, nepracují se svými základními organizacemi a odmítají jim pomoct. V mnoha případech je k nečinnosti přímo nabájí. Co do počtu registrací je tristní situace např. v ÚS Brno – město, Český Krumlov, ale také třeba Teplice nebo Mladé Boleslav, která stejně jako Český Krumlov nemá dosud dokonce ani vlastní registraci US. Přestože i v programové orientaci máme jeden z cílů zvyšování kvality funkcionářů, je evidentní, že v některých regionech tato kobyla kulhá na všechny čtyři nohy. Jak je možné, že někde to jde. Ukazují to příklady ÚS, kde mají registrováno více než 90% organizací, např. Opava, Nymburk, Mělník, Semily, Rychnov, Hodonín, Domažlice a mnoho dalších. Ale přátelé maximální obdiv a pochvalu si zaslouží Jindřichův Hradec, ti mají v tuto chvíli již registrováno soudem 100% organizací. Kdybych měl klobouk, tak bych musel smeknout. Více detailů Vám sdělí přítel Labuta ve svém příspěvku. Neberte to prosím na lehkou váhu, organizace, které nebudou mít registraci hotovu, budou ze zákona zrušeny, především organizacím, které mají nějaký majetek, to přinese obrovské problémy.

Věřím, že jste si všimli, že ani v posledním půlroce jsme nepolevili v našich mediálních aktivitách. Během krátké doby jsem bránil zájmy nás - zahrádkářů - v živém vysílání České televize u Michaely Jílkové v pořadu Máte slovo. Poprvé jako hlavní host pořadu, jehož hlavním tématem bylo téma sucho, podruhé už jako host v publiku u tématu změn tarifů elektřiny.

Věřte mi, že to není moje osobní prezentace. Každé toto vystoupení přináší cenné kontakty a zvedá zájem o naše aktivity. Díky tomu můžeme být jako zahrádkáři silnější a můžeme nacházet podporu i mezi spřízněnými spolky. Tím, že jsme častěji vidět a slyšet, naše hodnota pro různé partnery stoupá, rozhodně nestojíme na pokraji společnosti. Byl to i jeden z mých cílů – zvýšit prestiž a důstojné postavení Českého zahrádkářského svazu na veřejnosti. Téma sucha se nám podařilo myslím velice dobře uchopit a přispěla k tomu i únorová tisková konference.

Aktuálně se snažíme o zmírnění mnohdy zbytečně přísných zákazů čerpání vody pro zalévání zahrad. Ozývají se nám firmy s návrhy na obchodní spolupráci. Dnes jste například každý obdržel malý vzorek Hydrogelu, hmoty, která na sebe dokáže navázat velké množství vody a může nám pomoci čelit nástrahám sucha. Vyzkoušejte ji třeba v truhlících na zahrádce – uvidíte. Vaše poznatky s tímto výrobkem nám sdělte, ať s těmito výsledky můžeme dál obchodně pracovat.

K tématu tarifů elektřiny bych se vyjádřil podrobněji, protože jak už všichni víte, dnes v 11:00 mezi nás přijde předsedkyně Energetického regulačního úřadu, paní Alena Vitásková. Nerad bych z tohoto tématu učinil politickou taškařici ve stylu - co kdo kdy říkal, čí je to chyba, kdo může za to, že ještě nedávno hrozilo razantní zdražení cen elektřiny pro většinu veřejnosti. Pro mě – vašeho předsedu -  je důležitý VÝSLEDEK. Tvrdím, tot

·  Musíme bojovat o zachování výhodného víkendového tarifu. Jsme národem nejen zahrádkářů, ale i chatařů.

·  Výrazné zdražení elektřiny, které dopadne zejména na domácnosti důchodců, není možné.

·  Lidé by měli být i nadále motivováni k šetření.

·  Spravedlivé je platit především podle skutečné spotřeby, nikoli podle velikosti jističe.

Nemůžeme sanovat chyby těch, kteří rozhodli, že tuto zemi zaplaví tisíce solárních elektráren! Chci, aby náš hlas byl slyšet, proto jsem také požádal, aby nám paní předsedkyně Vitásková přišla přímo objasnit, co můžeme od změn tarifů elektřiny čekat a zda se máme čeho bát.

Pojďme ale dál. Přestože bylo v redakci časopisu Zahrádkář od loňského roku sníženo jedno pracovní místo, časopis si drží vynikající úroveň. Držíme si víceméně stabilní základnu předplatitelů a po několika letech se zvedá jeho prodej na stáncích. Je však potřeba neustále udržovat jeho propagaci a hledat i nové cesty k širšímu okruhu čtenářů. V prosinci jsme u čtenářů uspěli se speciálem vánočních receptů. Zároveň jsme realizovali úspěšné reklamní on-line kampaně v inzertních sítích Sklik a Adwords. Tyto kampaně jsou cílené, efektivní a dobře vyhodnotitelné. Možná jste v prosinci zahlédli i našich 11 billboardů rozmístěných na frekventovaných místech v Praze a Brně.

Odbyli jsme si i úspěšnou premiéru v televizní reklamě. Mnozí z vás si jistě všimli, že v posledních týdnech běží naše sponzorské reklamní spoty a soutěže s tváří časopisu Zahrádkář v rámci hobby magazínu Polopatě na České televizi.

Všechny tyto kroky, spolu s pokračující vysokou odbornou úrovní časopisu, vedly k tomu, že prodeje na stáncích začaly v listopadu loňského roku po letech opět stoupat. Aktuální čísla za únor hovoří o sedmiprocentním meziročním nárůstu prodejů. Bližší informace Zahrádkáři zde poskytne během dneška šéfredaktor Honza Stanzel. 

V podobných, nových formátech propagace hodláme pokračovat i nadále, aniž bychom však opouštěli naše tradiční pozice na výstavách a dalších zahrádkářských akcích. Rádi vás podpoříme cíleně i v regionech, například remitendou, pokud bude hospodárně využita. Proti konkurenčním časopisům máme obrovskou výhodu, a to naši rozsáhlou členskou základnu. Pokusme se spolu ale budovat ještě větší sounáležitost a propojení s naším časopisem.

Víme, že prostor v časopisu je velmi omezen. Ne vše, co by stálo za zmínku, se do něj vejde. Rád bych se proto zmínil o projektu, který od minula opět výrazně pokročil. Jsme před spuštění našeho nového internetového informačního webu. Zakoupili jsme webovou doménu iZahrádkář.cz, stránky se v tuto chvíli technicky dolaďují a již máme své - myslím že velmi reprezentativní – logo. Věřím, že na iZahrádkáři najdou nejen naši členové, ale i příznivci zahrádkaření studnici kvalitních informací, ale i zábavy. Přepokládám, že se zde objeví i speciální cenové nabídky pro naše členy, pozvánky na akce atd. Velkým lákadlem bude i elektronický archiv tištěného časopisu Zahrádkář. To vše a ještě mnohem více se snažíme dělat pro naše členy.

Mým prvním cílem ve funkci bylo zmírnit pokles členské základny, ve druhé části období, pro které jsem byl zvolen, bych se chtěl zaměřit na to, abychom naopak o něco povyrostli.

Již nyní se nám daří oslovovat mladší ročníky. Velkou popularitu získal například náš Floristický kurz, u jehož zrodu stála Mgr. Vlasta Ambrožová. Po úspěchu loňského 1. ročníku se nyní v březnu přihlásilo 17 zájemkyň z celé České republiky. Bylo nutné otevřít i druhý termín začátkem dubna, který nebyl raději ani oficiálně vyhlášen, tvoří jej ti, kteří se do 1. kola nedostali. Věřím, že toto je cesta, vedoucí k naší budoucnosti. Členové, kteří úspěšně projdou tímto kurzem, by měli dále vzdělávat další zájemce ve svém regionu. Máme hodně nadšených a šikovných lidí. Podporujme je a dejme jim šanci.

Úzce spolupracujeme s dalšími veřejně prospěšnými organizacemi. Jednáme s příznivci komunitních zahrad. Hnutí Kokoza dokonce vytvořilo krásný diář, pro jehož desky se využily stránky z historických čísel našeho časopisu Zahrádkář. Stali jsme se mediálním partnerem mnoha akcí, díky nimž pronikáme ke komunitám lidí, kteří nám kdysi unikali a kterým můžeme mnoho nabídnout.

Pojďme se ale porozhlédnout směrem vpřed.

Vedeni neúprosnými ekonomickými výsledky omezili jsme pro letošní rok počet výstav, které jako ústředí obsazujeme. Jednalo se o malé expozice na výstavištích v regionech, kde nemáme podporu místních zahrádkářů, nebo se jednalo o výstavy v nevhodných termínech, kdy jsme neměli vlastní exponáty a museli jsme je nakupovat, což pro nás znamenalo finanční zátěž. Vyšší počet výstav znamenal taky enormní zátěž pro naše odborné oddělení. Jeho pracovníci, které si jistě všichni ceníme pro jejich odborné znalosti, se tak v podstatě na půl roku stali montážníky, kteří jezdili od výstavy k výstavě a na jejich hlavní činnost – odborné poradenství vám členům Českého zahrádkářského svazu jim již nezbýval prostor. S výstavišti jsme se dohodli, že ponecháme na těchto výstavách pouze stánek časopisu případně poradnu. Soustředíme se na naše tradiční a velké výstavy jako jsou 3x do roka výstavy v Olomouci, Květy v Lysé nad Labem a den Zahrádkáře v Litoměřicích. Dělejme toho možná opticky méně, ale o to kvalitněji a efektivněji. Za to, že naše výstavy mají kvalitativně vzrůstající tendenci, vděčíme naší hlavní aranžérce a architektce výstav Pavlíně Švecové, která se nebojí jakékoli výzvy a má neotřelé nápady. Čehož si samozřejmě všímají i ostatní a proto můžeme být hrdi, že se Pavlína stala hlavní aranžérkou pavilonu A na letní Floře Olomouc, kde spojí expozici naší specializované základní organizace Gladiris u příležitosti jejich 50. výročí s expozicí Thajska jako hlavního partnera letní Flory. Myslím si, že je to úspěch nejen pro ni, ale i pro náš Svaz, který reprezentuje. Jedna akce, která trochu vybočuje z toho, o čem jsem teď mluvil, právě probíhá zde v Praze na výstavišti v Holešovicích, jedná se o Jarní trhy, což je v rámci holešovického výstaviště novinka a my stojíme u jejího zrodu jako hlavní partner. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový projekt, nejsme svázáni žádnou tradicí, a proto jsme to pojali zcela jinak. Ano, je tam sice klasicky stánek časopisu, je tam i poradna, ale zároveň tam máme podium, kde Pavlína s kolegyní předvádí aranžování na různé motivy, materiál věnovaly firmy, které tam tímto propagujeme, vznikne z toho i prezentační video. Zároveň tam máme i další stánek, kde zkoušíme komisní prodej výrobků našeho obchodního partnera, což by do budoucna mohl být další zdroj příjmů svazu. Vidíte, že nezahálíme a hledáme nové způsoby práce a především nové cesty propagace Svazu.

Kvapem se blíží taky naše letošní velká mimořádná výstava, a sice Celostátní výstava vín, tentokrát v Břeclavi v termínu 27-28. 5. 2016. Vím, že mnohým z Vás se zdá být kontroverzní, ale uvědomme si, že se jedná o dlouhodobý projekt naší spolupráce se Slovenským zväzom zahrádkárov, a tom jaký bude mít úspěch a finanční výsledek záleží do jisté míry taky na nás všech. Přátelé myslím, že mohu mluvit i za pořádající US Břeclav a požádat vás o podporu této akci. Sebou si odnášíte propagační materiály, rozdejte je ve svých US, přijeďte okoštovat dobrá vína, uspořádejte zájezd, spojte příjemné s užitečným. A vy, teda vlastně my co jsme z vinařských regionů, udělejme maximum při sběru vzorků, nejsou to jen moravské US, ale i Litoměřice, Mělník. Přátelé, nedopusťme, aby to skončilo jako soutěž o Křišťálové jablko, kde se sejde 15 vzorků. Vezměme ji za svou a podpořme ji.

V tomto půlroce nás čeká intenzivní práce na dokončení projektů, které jsem zde zmiňoval, ale rovněž už titěrná práce na přípravě mezinárodní výstavy Europom 2017. Při této příležitosti jsme vytvořili nejen speciální webové stránky www.europom2017.cz , ale i úvodní plakáty k této akci, které by měly šířit povědomí o tom, že Europom se poprvé uskuteční ČR pod taktovkou Českého zahrádkářského svazu. Novinkou, která na tomto plakátu ještě není uvedena, a bude doplněna, je termín a místo konání. Europom se uskuteční na podzim roku 2017 na olomouckém Výstavišti v rámci výstavy Hortikomplex. Zároveň s ním oslavíme i 60. výročí založení našeho svazu.

 Již před půl rokem jsem zde zveřejnil jednu důležitou výzvu. Pomozte nám s přípravou této prestižní akce. Vezměme tuto událost za svou. Europom a naše 60. výročí budou skvělou příležitostí představit naše tradice, naši práci, naše regiony. V tuto chvíli je již sestaven přípravný tým, který se bude zabývat vašimi podněty a uvítá i vaši konkrétní pomoc. Koordinaci této akce jsem svěřil Pavlíně Švecové architektce našich výstav, psát jí můžete na e-mail vystavy@zahradkari.cz

Vážení přátelé, kolegové, zahrádkáři. Chtěl bych vám všem závěrem poděkovat za podporu, kterou jako váš předseda cítím v mnoha směrech a vím, že většina územních sdružení a základních organizací je důstojným reprezentantem naší zahrádkářské myšlenky. A já naopak doufám, že mě považujete za důstojného zastánce vašich zájmů a že jsem přesvědčil i ty, kteří o mém zvolení již předem pochybovali.

6. Stav příprav předložení návrhu Zahrádkářského zákona (Labuta)

Po úvodním slovu dr. Labuty, který informoval o zaslání návrhu zákona do Poslanecké sněmovny ke schvalovacímu řízení, návrh zákona přednesl člen právní komise ČZS Karel Láník. Návrh bude zaslán všem členům RR k využití pro informaci poslanců v regionu.

Mimořádný bod – vystoupení předsedkyně ERÚ paní Aleny Vitásková

Poděkovala za možnost vystoupení. Uvedla, že v energetice došlo k značným změnám, když se začalo počítat s obnovitelnými energetickými zdroji. Dnes – 42 mld Kč platíme na podporu těchto zdrojů. Bylo to rozhodnutí vlády a stvrdil to zákon. Za krátkou dobu přibylo 30 tisíc necentrálních zdrojů energie. V průběhu té krátké doby je na jistič nastavena podpora obnovitelných zdrojů a to částkou 452 Kč. Až tento strop padne, bude to daleko vyšší číslo.

Tafirní strukturu vypravoval tým odborníků. Výsledek – matematický model tarifní struktury který ukazuje, v jakém rozsahu síť kdo užívá. Paní Vitásková požádala o oponentní posudek z akademické sféry, z obchodní sféry. Oba tyto posudky měli jeden závěr – že je to správně, že se to má uvést do provozu. Že má minimální dopad na trh, že se to týká pouze 11% spotřebitelů a že se jim zvedne cena v průměru o 80 korun. Pani Vitásková dokument odmítla podepsat, chtěla rozsáhlý konzultační proces všech 5,5 mil. spotřebitelů. Přišlo přes 15 tisíc připomínek. Zájem občanů je jiný – nechtějí platby za jistič. Jak dále zdůraznila paní Vitásková, odmítají, aby národní zvyklost ČR (chataři, chalupáři, zahrádkáři), přišli o tuto možnost trávení volného času, pro mnohé je to smysl života. Tato skupina nesmí být poškozena. Nemůže připustit, aby 1,3 mil občanů na hranici chudoby spadlo ještě do energetické chudoby.

Musíme podporovat obnovitelné zdroje, ale náklady by neměly být jen na drobném spotřebiteli. Musíme to udělat spravedlivě. Řeči, že se nevyplácí šetřit, nejsou pravdivé. První část poplatků se počítá podle jednotky spotřeby – údržba, která je nutná. Ale nastavení pro konečného spotřebitele – aby to nevyšlo víc než je přiměřenost.

 

Diskuse:

ÚS Nový Jičín- Macek – podporuji pani Vitáskovou. Máme pro 40 zahrádek 1 jistič, 35-40 ampér, velký jistič, ale jednotlivá spotřeba je zanedbatelná. Měli bychom vytrvat a podporovat spravedlivější řešení. 

 ÚS Benešov – Bartůšek -  zeptal se, zda předseda vlády odpověděl na její dopis.

Vitásková – ten otevřený dopis jsem napsala, premiér odpověděl na dopis a podpořil mě.

ÚS Uherské Hradiště – Hradský - při rekonstrukce kuchyně jsme si dali silnější jističe, bylo to 1500 Kč nahoru. Čím lepší síť, tím víc budeme prodělávat.

Dotaz - platíme také za to, že mezi Německem a Rakouskem se předává přes nás? Proč my máme budovat?

Vitásková – za přetoky mezi Rakouskemo a Německem se neplatí. Co se týká výroba elektřiny – 30 procent vyvážíme. Nákup elektřiny – jiná věc a ta souvisí s podmínkami z Bruselu. Uzavřeli ji politici.

ÚS Mělník - Labuta - Chápu-li to dobře, do roku 2019 není potřeba dělat žádné změny, které by byly založeny na platbě na jistič. Máte nějakou vizi, v čem by ta změna měla nastat?

Vitásková – Do roku 2019 platí 4. regulační perióda. Pak nový regulační model pro pátou periodu. Já bych chtěla, aby vstup do sítě se platil, aby to nedopadlo na ty, kteří mají nízkou spotřebu. Ke konci diskutovaného období 30.6 chceme představit tento nový model.

Jankovičová - Jestli bude zachován víkendový tarif?

Vitásková – to nemohu potvrdit, ale myslím že ano.

ÚS Kutná Hora - Exner – velice vám fandím. Jste si jista, že toto všechno ustojíte? Že nebude na vás vyvíjen třeba politický tlak?

Vitásková – ten tlak je na mně vyvíjen už pět let. Když jsem zadala audit na výkupné ceny fotovoltaiky. Uráží mě, že bych měla uhýbat levárnám. Neuhnula jsem a ty tlaky jsou velké, měla jsem policejní ochranu, teď trestní, jsem nepravomocně odsouzena, není jediný důkaz, vše je vykonstruována. Policie dokonce šetří, co jsem řekla novinářům. Já to ustojím.

7. Postup registrací u Rejstříkového soudu (Labuta)

Zpráva (viz příloha)

Přestávka

8. Vystoupení šéfredaktora časopisu Zahrádkář

Zhodnotil výsledky hospodaření za rok 2015. Osvědčilo se nám, že jsme sloučili databázi naši a české pošty, vše je na jednom místě a funguje to velmi dobře.

Inzerce – objem se moc nemění, druhá věc je, že nám klesá cena za inzeráty. Je to velkým tlakem konkurence. V dubnovém a květnovém čísle je inzerce hodně, ale finančně to není znát. Loňský rok nebyl inzertně slavný.

Reklamní agentury sledují, jak se prodává zboží inzerované u nás. Naši čtenáři moc nekupují.

Propagace časopisu – výstavy, vysíláni Polopatě, společnost Plastia (185 kusů samozavlažovacích truhlíků). Kdo si předplatí časopis, dostane truhlík.

Semínka a knihovnička.

Projekt – nové webové stránky, které se budou s časopisem doplňovat a měli by nám pomoct i s inzercí.

Dotazy:

ÚS Jičín Peroutka – loni rajče F1 z Moravoseed, obyčejně nebylo k sehnání. A bylo dobré

ÚS Tachov - Smihrodský – žádal o informaci k remitendě, využili by ji tak 2 až 3 krát za rok.

Štancel – je to možné, ale ne poštou, nejlépe převzít si osobně, s větším předstihem.

9. Ekonomika (před. výsledky 2015, úprava rozpočtu 2016)

Za nemocného Ernesta přednesl správu Kozlík

Podrobná zpráva viz příloha

10. Svazová vyznamenání pro rok 2017 – kvóty

Za nemocného Ernesta informaci podal Kozlík.

Viz příloha

Navýšení počet vyznamenání o 100%, termín do konce srpna. 60 mimořádných vyznamenání pro zasloužilé členy.

11. Informace o činnosti stálých a odborných komisí

 

Ambrožová – komise práce s mládeží

Práci s dětmi a mládeží věnujeme velkou pozornost. Činnost, kterou nabízíme, probíhá doslova celoročně. Úzce souvisí s enviromentální výchovou, je alternativou pro smysluplné trávení volného času. Snažíme se zapojit děti a mládež od 3 let až po dospělost.

Na začátku února byl vyhodnocen 5. ročník fotografické soutěž na téma „Plody našich zahrádek“. Vítězné práce si v kategorii žáci ZŠ a SŠ můžete prohlédnout během přestávky. Pro 6. ročník je připraveno další téma a to Příroda kolem nás.

Během měsíce dubna proběhne vyhodnocení 23. ročníku výtvarné soutěže, která se realizuje ve dvou oblastech a to kresbě a malbě a v polytechnických pracech v kategoriích MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ. Tentokrát děti tvořily na téma Rozkvetlá zahrada. Zlomek prací si rovněž můžete prohlédnout během přestávky. A jaké je téma pro 24. ročník – Je to Zelenina plná vitamínů.

V současné době probíhá elektronická soutěž, která je společně vyhlašována zájmovými svazy. Účastníci v ní řeší různé zajímavé otázky z rybářství, včelařství, zahrádkaření, myslivosti chovatelství). Nejlepší se zúčastní slavnostního vyhlášení na výstavě VIVA NATURA v Lysé nad Labem.

Jistě se již na svých územních sdruženích připravujete na okresní kola floristické soutěže a na soutěž Mladý zahrádkář. Floristická soutěž probíhá ve třech věkových kategoriích – žáci ZŠ, SŠ a senioři (dospělí od 20 let, členové ČZS). Zpravidla tématy jsou kytice pro oslavence a vypichovaná miska na slavnostně prostřený stůl. Vítězové okresních kol postupují do kol zemských, které se letos uskuteční české – 20. května v Praze a moravské 3. června v Prostějově. A ti opravdu nejlepší si poměří své dovednosti na finále v Lysé nad Labem na výstavě KVĚTY v červenci.

V plném proudu je příprava národního kola Mladého zahrádkáře, které se letos uskuteční v Praze v polovině června. Vedle tradičních kategorií mladších a starších žáků, poprve zde bude novinka a to kategorie středoškoláci. Do 1. a 2. kat. postupují vítězové okresních kol. Středoškoláci si svůj postup museli vybojovat přes elektronické kolo, které probíhalo od listopadu do ledna na našich webových stránkách. Zúčastnilo se celkem 132 soutěžících. Předpokládáme, že se v Praze sejde kolem 100 soutěžících.

Pro znalostní a dovednostní soutěže se nám podařilo získat prozatím záštity Středočeského a Olomouckého kraje a Magistrátu hlavního města Prahy. Předpokládáme i záštitu Ministerstva zemědělství. Od všech jmenovaných se také snažíme získat dotace, případně dary jako odměny pro soutěžící.

Ke všem jmenovaným akcím jsou informace na našich webových stránkách a jsou tu i ke stažení propagační letáčky. Pokud byste měli nějaké dotazy, můžete mě kdykoliv kontaktovat, ráda vám je zodpovím.

 

Oldřich Janků, KK

Činnost komise ovlivnila nemoc předsedu. Ke 31.3. podal předseda komise rezignaci, novým předsedou se stal Oldřich Janků. Rovněž rezignovala pani Šmejkalová. Zbylo 5 členů.

Pavel Rus, RK

16 měsíců působí tato komise na svazu. Cílem je vytvořit takový stav, kdy by bylo možné řešit mimosoudně spory v ČZS. Zasedání rozhodčí komise nejsou veřejná. Řešení – 8 celkem, 6 vyřešeny.

Komise má 7 členů, od doručení podnětu do vyřešení je lhůta 7 měsíců.

Celostátní výstava vin Břeclav 27. a 28.5. Ze ZO ČZS-vinaři se nepodařil získat větší zájem.

Kubesa, pěstitelská komise

Odborná komise vloni zasedala dvakrát – Olomouc a Šardice. Navrhla podpořit regionální výstavy na úkor celostátních. Příští rok celostátní výstava ČZS k 60. Výročí a Europom.

Vyhodnocení oblastních školení. Celkem 1765 posluchačů. 1. ročník floristického kurzu byl úspěšný, na druhý ročník je enormní zájem – 17 zájemců. Letos – 5 až 7 července – pěstování léčivých rostlin a pěstování růží Hradec Králové.

Rukověť zahrádkáře, už teď podklady na rok 2017. Vydání další rukověť s kalendáriem.

Právní komise – Labuta

Právní komise – 4 lidi. Žádám vás o tipy na zapojení dalších členů.

Vedle zahrádkářského zákona máme dva úkoly – katastrální zákon na nejasné vlastníky nemovitosti, do příští právní komise třeba zaslat náměty k úpravě stanov.

12. Ocenění jubilantů RR za 1. Pololetí 2016

Jan März, Karlovy Vary

Jiří Pecháček, Kroměříž

Zdeněk Peroutka Jičín,

Jaroslav Kolečkář Vyškov

Ladislav Zahradník, Jindřichův Hradec

Bohuslav Čáp, Hradec Králové

13. Diskuze

1.ÚS Brno – město - Dvořák

Tady zaznělo A, mělo by zaznít i B. Byl jsem kooptován na minulé radě a nedostával jsem žádné pozvánky. Žádal jsem, aby mi do 15.3. byl zasláno přehled registrace. Tím vše skončilo. Nic jsem nedostal a následně jsem zjistil, že tento dokument byl 14.3. vyhotoven. Ztrácím důvěru k centrále.

Ohradil se k tvrzení, že jejich ÚS přemlouvalo organizace, aby se nehlásili do registraci.

Labuta – žádný přehled nebyl ZO do 15.3. poslán, protože proběhaly oblastní porady. Předávali jsme na oblastních poradách průběžný přehled těch organizací, které návrhy podaly. Nevím, proč by Brno mělo dostat předem seznam, když 14.3. se projednávalo v Brně. Zda o tom, že oblastní porada v Brně bude, to v Brně věděly, když o tom věděli všechny ÚS JM. Všichni se té porady zúčastnili, pouze Brno město chybělo. Kromě toho si myslím, že prvním orgánem, který by měl vědět, kolik organizací v jeho působení má registraci je ÚS. Nevím, za co bychom se měli omlouvat.

Dvořák – nerad bych hodnotil selhání sekretářky. Já jsem byl v zahraničí. Máme problém se sídlem.

Kozlík – vyřešte si, na kterou mailovou adresu chcete posílat svazové materiály.

Kožešník – jestli jste věděl, že nejste uveden v seznamu, stačilo zavolat.

2. ÚS Uherské Hradiště, Hradský

Registrace – všechny měli jít přes územní sdružení, ZO by neměli návrhy posílat samy. Jestli bude nějaká podobná akce, měli bychom být jednotní.

Kalendářik – moc malé, nepoužitelné.

Do stanov přidat, že ÚZ přebírají odpovědnost za vyřizování majetku ZO. Kdy vlastně přechází na ÚS zodpovědnost, že ÚS je majitelem pozemku nebo je oprávněné jednat.

Labuta – stanovy říkají, zjistí-li se, po zrušení organizace neznámý majetek, přejde na ÚS. Jestli dojde ke zrušení ZO bez likvidace a zjistí se, že tady je majetek, musí se řízení obnovit. Chceme stanovy zestručnit.

Kubesa – kalendářik je pozornost, orientační, do něho nelze samozřejmě nezapisovat.

3. ÚS Karlovy Vary - März

Hodně našich organizací se bránilo, že nechce mít sídlo organizace zapsáno v domě. Dali jsme několika organizacím možnost zapsat na ÚS

4. ÚS Jindřichův Hradec - Zahradník

Tady byly připomínky k postupu při registracích. Hluboce bych smeknul před panem Labutou, který brázdí celou republikou kvůli registracím. Na krajským aktivu jsme dostali dva dokumenty - Zásady hospodaření organizací a je tam za co kdo zodpovídá. Nikdo za nic, kromě předsedy a pokladní.

Druhý dokument je ještě drsnější – jednoduché účetnictví 2016. Aby tam bylo, že sankce za účetní chyby – nejmenší 50 tisíc.

Korbová – je to podle zákona, jsem povinna vám to sdělit. Podnět ke kontrole dává obvykle anonym, to pak FU musí udělat kontrolu.

Zahradník – podporovat a rozvíjet odborovou a zahrádkářskou činnost. Navrhuji dát do usnesení – 15 minut zahrádkářskou problematiku, na odbornou problematiku je potřeba myslet.

5. ÚS Brno město – Dvořák

Co dělat, jestli má organizace účet v bance a ta odmítá komunikovat s jiným pověřeným členem než je zapsán ve smlouvě? Stačí plná moc?

Labuta - Konkrétní dotazy nebudeme řešit, napište mailem dotaz a odpovím.

6. ÚS Svitavy - Navrátil

Pokyny pro udělování čestných uznání a vyznamenání. Je možné udělit komukoliv, i když už má nějaké ocenění?

Při příležitosti 60. výročí – kolik návrhů můžeme dát?

My jsme dostali od vodohospodářů smlouvu na placení srážkové vody. Jsme napojeni na městskou kanalizaci. Máme 100 m 

čtverečních – 2100 Kč. Jestli by nebylo možné o vyhlášce MZ jednat, aby organizace, které jsou neziskové, neplatily nic.

7. ÚS Hradec Králové Čáp

Je třeba dostat materiály v předstihu na příští zasedání. Elektronicky alespoň dva dni předem.

Fondy – rozvoje – kde jsou uloženy?

Korbová – statut svépomocného fondu. Výpomoc pro organizace.  Dneska už jsme v takové situaci, že máme peníze v různých bankách, ale Svépomocný fond je uložen v bezpečných.

8. ÚS Jičín – Peroutka bankách

Navrhuji, aby byly zasedání konány tam, kde lze zaparkovat. Já jsem žádnou pozvánku na toto zasedání nedostal, stáhnul jsme si je ze stránek.

Kubesa – asi došlo k šumu, prověříme tuto záležitost.

 

Kožešník – nejsme schopni to zjistit, je to rozesíláno hromadně, z deseti jeden nedošel.

9. ÚS Blansko Kunc

Nutno už teď začali dávat dodatky k legitimacím, už nebudeme mít kam lepit známky.

Kubesa – už jsou nové členské průkazy, požádejte o zaslání.

10. ÚS Havlíčkův Brod - Hladík

Existuje seznam nestátních organizací. Když je v něm organizace zapsána, tak si může objednávat bez daně. Zahrádkáři tam nejsou. Bylo by možné, abychom se do toho seznamu dostali?

Ještě k rejstříku. Předseda a pověřený člen. Rozhodování navenek předseda plus další člen.

Kozlík – údaje se přetahují z veřejného rejstříku

Labuta – dříve jsme psali do návrhu „pověřený člen“, pak jsme upřesnili na „další člen statutárního orgánu“.

11. ÚS Kutná Hora - Exner

Existuje pro výbory smlouva s pojištěním, ručí do určité částky. Šlo by to aplikovat i pro ZO a ÚS? Je to pojistka na výbor, nemusí být lidi vyjmenovaný, jen výbor, platí se 1 tisíc ročně.

Láník – záleží na pojišťovně, ČP ne, pro spolky pojišťovny nedělají

12. ÚS Liberec - Trávníček

S pojištěním jsou problémy. Podnikatelská pojišťovna uzavře smlouvu s výborem, ale to nestačí, musí být uzavřena ještě jedna.

13. ÚS Nový Jičín - Macek

Jak to bude s registraci pokladen při prodeji v moštárnách, vinných sklepech, prodeji materiálů a zboží. Potřebovali bychom, aby bylo upuštěno od evidence registračních pokladen. Budeme muset začít lobovat u poslanců, především těch svých.

14.Předseda mandátové komise

Pozváno bylo 75 členů přítomno 61, 80%,14 omluveno,13 hostů a 1 omluven

15.Předseda návrhové komise Hinterholzinger

Přítomno 61 členů, zasedání byli přítomni pracovníci rovněž pracovníci ČZS, 13 diskusních příspěvků.

Celé znění viz příloha

Pro – všech 51 v době hlasování přítomných členů

Proti- 0

Zdržel se- 0

Návrh byl přijat jednomyslně

15.Závěr

V závěru poděkoval předseda ČZS Kozlík všem za účast na zasedání, popřál mnoho úspěchů v práci a pevné zdraví a pohodu do dalšího období. A hlavně pevné nervy při registraci. Vyslovil přání, abychom si na podzim mohli říct, že máme 100 procent zaregistrováno.

V Praze 19.března 2016.

Zapsala: Pawlicová

zpět -->


Celkem:
Dnes:
On line:
66182
4
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Trutnov
Hradební 12, 541 01 Trutnov, č.zo: 510000, tel. 728317074, mail: czstrutnov@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.