Aktuality

předchozí následující

 
 

Obr: 260.jpg

Schůze představenstva.

Na úterý 8. 10. 2013 od 15.00 byla svolána schůze představenstva. Hlavní body jednání:  návrhy na republikové vyznamení pro šest členů záladních organizací (Ing. Jan Konigsmark, Bohumil Vodák, Pavla Musilová, Věra Martincová, Zdeněk Adolf a Naďa Hublerová) a jednu ZO (Rotava) a jednání republikové rady v listopadu které proběhne 15. a 16.11 v Pardubicích (za ÚS Věnek Jirmus). Vyhodnocení krajské výstavy v Chebu. Za ÚS se svými výpěstky pomohlo podpořit výstavu několik ZO (Rotava, Březová, Sokolov 2 a Svatava k.ú. Čistá). V soutěži ÚS byl nejlépe hodnocen pořádající Cheb a tím dostal do držení do příštího roku putovní pohár. Pochvala patří také ZO Rotava za příkladně připravenou okresní výstavu. V pondělí 14.10. bude jednání KKR v Královském Poříčí v restauraci Bernard. Za ZO se jednání zúčastní předseda ÚS přítel Krágl. Představenstvo pověřuje předsedu aby žádal na KKR uhrazení nákladů na cestovné za dopravu výpěstků na výstavu a to od ÚS Cheb, které na výstavu získalo dotaci od hejtmana KV kraje a také získalo svazovou dotaci. Celková částka za cestovné je 1.700,-Kč.

vložil: Josef Krágl, 27. 12. 2014 (86)

zpět na zprávy -->

 

Celkem:
Dnes:
On line:
83976
8
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Sokolov
Růžové náměstí 1616, Sokolov 35601, č.zo: 309000
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.