Výtvarná soutěž 2016


 23. ročník výtvarné soutěže pro děti na téma:


„Rozkvetlá zahrada“


Kategorie:

Kresba, malba                                    Polytechnické práce

A – mateřské školy                                                     A – mateřské školy

B – základní školy, 1.stupeň                                         B – základní školy, 1.stupeň

C – základní školy, 2.stupeň                                         C – základní školy, 2.stupeň

D – speciální školy                                                     D – speciální školy

E – základní umělecké školy                                        E – základní umělecké školy


Děti by měly vytvořit výkres nebo polytechnickou práci, která by demonstrovala jejich vztah k zahrádce. 

Do konce února odevzdávali soutěžící své práce, 10. a 11. března proběhla veřejná výstava a následně proběhlo vyhodnocení. Vítězové postupují do celostátního kola. 


Několik snímků z výstavy:
Výsledková listina výtvarné soutěže

Rozkvetlá zahrada“
2016

Výtvarné soutěže se zúčastnilo 23 škol a školských zařízení okresu Prostějov, zasláním téměř 400 výtvarných prací. Hodnocení proběhlo dne 11. března 2016. Práce byly dále odeslány do národního kola na ústředí ČZS do Prahy.


Kategorie A – mateřské školy

Kresba a malba:      1. místo Tylová Lucie MŠ Moravská 6, PV

                            2. místo Vránová Kristýna MŠ Partyzánská 34, PV . 


                         

  

 3. místo Mazáčová Kristýna MŠ Partyzánská 34, PV

               Širůčková Nela MŠ Al. Krále 16, PV


                                      Kategorie B – 1. stupeň ZŠ

Kresba a malba:      1. místo Moravčíková Noe CMG, PV                             2. místo Motáňová Karina RG, Pv                             3. místo Pavelka Matěj ZŠ Dr. Horáka 24, PV


                            

 3. místo Kolaříková Viktorie ZŠ Dr. Horáka 24, PV
Polytechnické práce:      1. místo Cikánková Claudie ZŠ Majakovského, PV

                                               Skokánková Tereza ZŠ Majakovského, PV                                    2. místo Martynov Nikola ZŠ Majakovského, PV


                                 

   3. místo Jurníčková Aneta DDM Vápenice 9, PVKategorie C – 2. stupeň ZŠ

Kresba a malba:       1. místo Dvořáčková Michaela CMG, PV


                           

  1. místo Kubíčková Kristýna CMG, PV


                           

  1. místo Urbášková Eliška CMG, PV


                            

 2.místo Matoušková Kristýna Dr. Horáka 24, PV


                           

  3.místo Zábojová Terezie ZŠ Majakovského, PV
Polytechnické práce:       3. místo Čapka Josef ZŠ Bohuslavice

                                    


Kategorie D – speciální školy

Kresba a malba:       1. místo Navrátilová Eva SŠ, ZŠ, MŠ Komenského 10, PV


                           

  2. místo Faltýnek Roman SŠ, ZŠ, MŠ Komenského 10, PV


                            

 3. místo Mihoková Jana SŠ, ZŠ, MŠ Komenského 10, PV
Polytechnické práce:           1. místo Pohlodko Lukáš, Šťuka Dominik, Navrátilová Eva, Faltýnek Roman,                                                        Kmentová Zuzana - kolektiv SŠ,ZŠ,MŠ Komenského 10, PV


                                      

 2. místo Paták Daniel SŠ, ZŠ, MŠ Komenského 10, PV
Kategorie E – základní umělecké školy 1. stupeň

Kresba a malba:      1. místo Ambrožová Linda ZUŠ Vl. Ambrose, PV


                          

   2. místo Cetkovská Petra ZUŠ Vl. Ambrose, PV


                             

3. místo Drkošová Nela ZUŠ Vl. Ambrose, PVKategorie E – základní umělecké školy 2. stupeň

Kresba a malba:       1. místo Volfová Kateřina ZUŠ Vl. Ambrose, PV


                              

 2. místo Michálková Klára ZUŠ Vl. Ambrose, PV


                             

  3. místo Navarová Adéla ZUŠ Vl. Ambrose, PVDěkujeme všem zúčastněným školám a zejména pedagog. pracovníkům. Blahopřejeme oceněným dětem a srdečně je zveme na převzetí diplomů a odměn dne 6. dubna 2016 (středa) v 16.00 hod. na Územním sdružení ČZS v Prostějově, Daliborka 3 (u místního nádraží).


V Prostějově dne 14. 3. 2016 Ladislav Petro

předseda ÚS ČZS Prostějov


Závěrem několik snímků z převzetí diplomů a odměn dne 6. dubna 2016


Předání cen vyhodnoceným soutěžícím v celostátním kole výtvarné soutěže 2016, 
23. ročník, 
Rozkvetlá zahrada".


Předání cen a diplomů se uskutečnilo v obřadní síni na radnici v Prostějově dne 20.6.2016.
Za město Prostějov předala ceny a poděkovala soutěžícím  náměstkyně primátora Mgr. Ivana Hemerková. 
Za ČZS předali ceny a poděkovali za vzornou reprezentaci okresu Prostějov i Olomouckého kraje předseda ÚS ČZS Prostějov pan Ladislav Petro a předsedkyně komise pro mládež paní Mgr. Vlasta Ambrožová.
Celkem:
Dnes:
On line:
36054
6
2
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov
Daliborka 3, 796 01 Prostějov, č.zo: 609000, mail: zahradkari.pv@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.