Okresní výstava 2017          Okresní výstavu pořádalo ÚS ČZS Prostějov a ZO ČZS Čelčice za přispění města Prostějova. Místo konání kulturní dům Čelčice.

         Výstavy se zúčastnily svou expozicí dvě mateřské školky – MŠ Čelčice a MŠ Klenovice.

Základní školy se představily ve složení – ZŠ Pivín a ZŠ Majakovského Prostějov.

Kolekcí svých výpěstků se představilo HD Určice – sady Dětkovice.

Návštěvníkům se dále představil svou expozicí ZETASPOL Bedihošť.

     V přísálí si mohli návštěvníci zakoupit výrobky DOMOVA U RYBNÍKA Víceměřice, vazby ze suchých trav, květin a jiných rostlin u f. DEKORBOS Bosáková Hana Pivín apod.

Svou expozicí se také představili včelaři, kde si návštěvníci mohli koupit různé včelí produkty.

Na výstavě se prezentovalo dvanáct ZO ČZS a to: Zdetín, Lešany, Prostějov - 1 město i s BONSAJKLUB HANÁ, Olšany, Držovice, Prostějov 2 Za drahou, Hrubčice, Čehovice, Víceměřice, Bedihošť, Klenovice na Hané a domácí Čelčice, kteří také zajistili velmi hezkou výzdobu sálu, za což jim patří veliký dík.

Dík patří také všem vystavovatelům a organizátorům této výstavy.

Za představenstvo US ČZS Prostějov Petro Ladislav.


MŠ Čelčice

MŠ Klenovice

ZŠ Pivín

ZŠ Majakovského Prostějov


ZETASPOL


HD Určice


DOMOVA U RYBNÍKA VíceměřiceSvaz včelařů


DEKORBOS

výzdobu provedli členové ZO ČZS Čelčicetombola


ukázka tvarování bonsají


prodej dárkových předmětů a suchých květin
foto na památkuz hisrorie okresních výstav


exponáty jednotlivých vystavovatelů


Celkem:
Dnes:
On line:
38340
9
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov
Daliborka 3, 796 01 Prostějov, č.zo: 609000, mail: zahradkari.pv@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.