Dokumenty ke stažení

Soubory ke stažení budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Pokud zde nenaleznete dokument, o kterém si myslíte, že jej potřebují i ostatní ZO ČZS, kontaktujte sekretariát ÚS ČZS Karviná nebo administrátora těchto stránek.
 

Organizační

Stanovy ČZS
soubor .PDF
Jednací a volební řád a komentář k JVŘ
Platný od 17. 4. 2010.
Osadní řád - vzor
Registrační list ZO
(poslední aktualizace 28.4.2011) soubor .PDF
Registrační list ZO - editovatelný soubor .XLS
Přehled o činnosti ZO
(poslední aktualizace 27.4.2011) soubor .PDF
Přehled o činnosti ZO - editovatelný soubor .DOC
Přihláška do ČZS
Smlouva o správě zařízení ZO ČZS
 

Ekonomické

Pozemkový fond - nájemné, odkup pozemků
(poslední aktualizace 28.4.2011)
Dohoda o hmotné odpovědnosti
(poslední aktualizace 25.1.2012) soubor .DOC
Dohoda o provedení práce
(poslední aktualizace 5.1.2011) - soubor .DOC
Dohoda o provedení práce - příklad
(poslední aktualizace 25.1.2012) - soubor .DOC
Smlouva - cestovné
(poslední aktualizace 25.1.2012) soubor .DOC
Smlouva - cestovné - příklad
Vyúčtování pracovní cesty
(poslední aktualizace 25.1.2012) soubor .DOC
Vyúčtování pracovní cesty - příklad 1 (poslední aktualizace 25.1.2012)
Vyúčtování pracovní cesty - příklad 2 (poslední aktualizace 25.1.2012)
Dlužníci a úrok z prodlení
(Poslední aktualizace 28.4.2011)
Poplatky na úřadech - osvobození od poplatků
(Poslední aktualizace 1.2.2012) soubor .DOC
 

Zákony a vyhlášky

Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví
Vyhláška 507/2002 Sb.
.. o účetnictví, pro jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
Vyhláška 500 až 507/2002 Sb.
Zákon 348/2007 Sb.
Vyhláška 472/2012 Sb. (cestovné 2013)
(poslední aktualizace 8.1.2013)
Celkem:
Dnes:
On line:
22544
9
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná
Mlýnská 760/13a, 733 01 Karviná-Fryštát, č.zo: 703000, tel. 596 341 183, mail: ur.czs.karvina@quick.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.