2.oblastní výstava ÚS

Výstava byla ve dnech 24.8. a 25.8.2019 v Zahradnictví Mráz. Organizací byla pověřena ZO ČZS Sedlec, která se výstavy zhostila velmi dobře.  Ze 45 ZO se do výstavy zapojila ZO Sedlec, Ostrov, Nová Role I., Nová Role U Plynárny, St. Role Zátiší, K. Vary U Lávky a K.V. Chodovská. Není to mnoho, ale vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám se to dalo očekávat. Proto všem zapojeným ZO a jejich členům patří poděkování. Otevření výstavy se zúčastnil předseda Rady ÚS př. Jan März. Návštěvníků během obou dnů bylo cca 100. Foto Ing. Miroslava Šimek.
Výpěstky a exponáty byly vkusně vystaveny. Nejvíce exponátů byla zeleniny a málo ovoce. Vzhledem k počasí nebyla vůbec jablka... Rovněž květin a sazenic nebylo mnoho, ale potěšily. Velmi hezké byly zahradní dokorace vlastní výroby, např. kresby ve dřevě a na kamenech, úpravy zeleninových košů aj. Byly ukázky zpracování úrody - kompoty, nálevy, sušené ovoce...Návštěvníci si mohli prohlédnout odbornou literaturu minulou i současnou, foto a původní texty z historie základních organizací. Rovněž se mohli seznámit s místem jednotlivých ZO v okrese, počtem jejich členů a rozsahem obhospodařované půdy. Členům ZO Sedlec je třeba poděkovat za dobře odvedenou práci!
Celkem:
Dnes:
On line:
20882
3
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karlovy Vary
Školní 358/7,360 17 Karlovy Vary-Stará Role, č.zo: 303000, IČO: 00433420, mail: zahradkarikv@seznam.cz
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.