Zpravodaj č.1/2017

 1.  Rada ÚS ČZS Brno-venkov děkuje výborům základních organizací, že zajistily podklady pro evidenci organizací podle nového Občanského zákoníku. Ze 48 organizací není registrovaná pouze ZO Blučina, která ukončuje svou činnost.
 2.  Žádáme všechny organizace, které si ještě na sekretariátě PÚR ČZS Brno-venkov nevyzvedly Rukověti na rok 2017, aby tak neprodleně učinily. 
 3. Vyzýváme všechny ZO, aby do 15. 3. 2017 předaly na sekretariát PÚR ČZS Brno-venkov Přehled o činnosti ZO v elektronické nebo písemné podobě. Po výročních schůzích uvítáme i přehled o  činnosti a plán činnosti na příští období současně s náměty na pomoc ÚS základním organizacím.
 4. Upozornění na termíny
 • předání Přehledu o činnosti do 15.3.
 • úhrada členských známek do 31.3.
 • objednávka známek na příští rok do 30.9.
 • vracení nepotřebných známek do 31.10.
 • žádosti o dotace na výstavy a přednášky z MZE do 15.8.
 • na příští rok návrhy na vyznamenání od Republikové rady ČZS do 31.8.
 • na příští rok vyúčtování dotace MZE do 15.10.
 •  průběžně sdělovat na ÚS termíny akcí pro veřejnost, změny v činnosti moštáren a volné zahrádky v osadách
   


5. Soutěž Mladý zahrádkář se opět uskuteční v květnu v Ivančicích na Základní škole Vladimíra Menšíka. Termín bude upřesněn. Zájemci o podrobnější informace se mohou přihlásit u organizátora akce přítele Milana Sehnala tel: 738 871 009.

Celkem:
Dnes:
On line:
265909
10
1
Zpět na předchozí stranu Nahoru

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Brno-venkov
Křenová 67, 602 00 Brno, č.zo: 603000, tel. 774 425 394
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.