ZPRAVODAJ

vydává Hortiklub pravidelně třikrát ročně pro své členy.


Zpravodaj obsahuje odborné články pro členy všech sekcí včetně aktuálních informací o pořádaných přednáškách, odborných kurzech, zájezdech, výstavách, klubových setkáních a dalších zajímavých akcích.
Informuje i o vnitřním životě klubu. Je určen jak dlouholetým členům, tak začínajícím, kterým by měl být vodítkem při zdokonalování v oboru, neboť je ideální k předávání zkušeností.
Do zpravodaje přispívají nejen členové Hortiklubu, ale i další přední odborníci ze všech oblastí naši činnosti.


Věříme, že každého člena nejen poučí o novinkách, ale především potěší svým obsahem.


VYŠEL ZPRAVODAJ č. 146 - leden 2020

Veškeré pozvánky a informace o připravovaných akcích najdete v našem Zpravodaji

2020 Zpravodaj č. 146 - leden 2020
2019 Zpravodaj č. 143 - leden 2019 Zpravodaj č. 144 - duben 2019 Zpravodaj č. 145 - říjen 2019
2018 Zpravodaj č. 140 - leden 2018 Zpravodaj č. 141 - duben 2018 Zpravodaj č. 142 - říjen 2018
2017 Zpravodaj č. 137 - leden 2017 Zpravodaj č. 138 - duben 2017 Zpravodaj č. 139 - říjen 2017
2016 Zpravodaj č. 134 - leden 2016 Zpravodaj č. 135 - duben 2016 Zpravodaj č. 136 - říjen 2016
2015 Zpravodaj č. 132 - březen 2015 Zpravodaj č. 133 - říjen 2015
2014 Zpravodaj č. 128 - leden 2014 Zpravodaj č. 129 - duben 2014 Zpravodaj č. 130 - říjen 2014 Zpravodaj č. 131 - prosinec 2014
2013 Zpravodaj č. 125 - leden 2013 Zpravodaj č. 126 - duben 2013 Zpravodaj č. 127 - říjen 2013
2012 Zpravodaj č. 122 - leden 2012 Zpravodaj č. 123 - duben 2012 Zpravodaj č. 124 - říjen 2012
2011 Zpravodaj č. 119 - leden 2011 Zpravodaj č. 120 - duben 2011 Zpravodaj č. 121 - říjen 2011
2010 Zpravodaj č. 116 - leden 2010 Zpravodaj č. 117 - březen 2010 Zpravodaj č. 118 - říjen 2010
2009 Zpravodaj č. 113 - leden 2009 Zpravodaj č. 114 - duben 2009 Zpravodaj č. 115 - říjen 2009
2008 Zpravodaj č. 110 - leden 2008 Zpravodaj č. 111 - duben 2008 Zpravodaj č. 112 - říjen 2008
2007 Zpravodaj č. 106 - leden 2007 Zpravodaj č. 107 - duben 2007 Zpravodaj č. 108 - červen 2007 Zpravodaj č. 109 - říjen 2007
2006 Zpravodaj č. 102 - leden 2006 Zpravodaj č. 103 - duben 2006 Zpravodaj č. 104 - červen 2006 Zpravodaj č. 105 - říjen 2006
2005 Zpravodaj č. 98 - leden 2005 Zpravodaj č. 99 - duben 2005 Zpravodaj č. 100 - červen 2005 Zpravodaj č. 101 - říjen 2005
2004 Zpravodaj č. 95 - duben 2004 Zpravodaj č. 96 - červen 2004 Zpravodaj č. 97 - říjen 2004

Zpravodaje jsou dostupné pouze jako soubory PDF.