PŘIHLÁŠKA

Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás ještě před přihlášením upozornili, že většina akcí se koná v Praze a blízkém okolí, proto zvažte, zda budou pro Vás námi nabízené aktivity dostupné, či zda Vám bude stačit v rámci členství být s námi v kontaktu jen prostřednictvím našeho Zpravodaje.
Příjmení
jméno
titul
Bydliště
ulice (č.p.)
PSČ, město (obec);
datum narození
telefon
e-mail
povolání
oblast zájmů
Jsem členem v jiné ZO ČZS
název ZO a okres (jen u členů ČZS!)
Své případné dotazy či připomíneky uveďte zde:
v: dne
Členský příspěvek (pro nečleny ČZS) činí ročně 150,- Kč
(pro členy ČZS) pak pouze 100,- Kč
zápisné 20,- Kč
Přijďte mezi nás a získáte neocenitelné poznatky, rady, zkušenosti a náměty pro zkrášlení Vaší zahrádky, domu, náměstí či návsi, předzahrádky či interiéru Vašeho bytu. Poznáte mnoho nového a užitečného, poznáte i nové přátele.

Těšíme se na Vás

výbor Hortiklubu