INFORMACE                 
  SEKCE                          
  ZPRAVODAJ

  AKTUALITY

  PŘIHLÁŠKA

 

HORTIKLUB

Horáčkova 15

140 00 Praha 4

hortiklub@seznam.cz

předsedkyně:

Mgr. Zuzana Holancová

tel. 774 422 256

hospodářka:

Ing. Věnceslava Pícková

tel. 725 521 034