hlavika

Několik drobných rad tazatelům i přispěvatelům našeho fóra

- jak se ptát a získat správnou odpověď
- jak správně odpovědět a druhým pomoci

Vážení návštěvníci našeho webu, diskusní fórum by vám mělo pomoci při řešení aktuálních problémů, ale je nutné dodržovat určitá pravidla, aby na váš dotaz přišla rychlá a především správná odpověď. Zde je několik rad, které je dobré dodržet.

Na diskusní fórum přistupujete většinou ze dvou stran.

Buď jako Tazatel s dotazem

Nebo jako Přispěvatel s odpovědí.


Pro tazatele
(máte problém a potřebujete poradit)

 

Nejdříve hledejte, pak se zeptejte

První krok k odpovědi by měl vést přes vyhledání, zda podobný problém na našem fóru již někdo neřešil. Pokud budete vyhledávat i jinde na webu dozvíte se více, ale dejte pozor, kde odpověď najdete, některá fóra jsou pod vlivem různých firem a na odpovědích je to znát. Jinde je jen osobní domněnka laika uváděna jako odborná odpověď - tomu se snažíme na našem fóru zabránit.

 

Nový dotaz

Pokud máte nový dotaz, založte vždy nové TÉMA a dejte mu výstižný název (krátký, srozumitelný, ale ne jen jedno slovo). Téma se zobrazuje hned jako titulek stránky a také jako název v souhrnném seznamu. Nový dotaz bude mít nulu u odpovědí, a to upřednostňuje reakci přispěvatelů.
V žádném případě nepřidávejte nový dotaz na konec již rozjeté diskuze, pokud se to tématu bezprostředně netýká, váš dotaz pak snadno zapadne a zůstane bez odpovědi.

 

Správné zařazení dotazu

Fórum je rozděleno do témat zahradnicky obvyklým způsobem, jen ochrana rostlin je vyčleněna zvlášť pro častější frekvenci dotazů. Pokud máte dotaz s podezřením na nějaké onemocnění vložte ho do kapitoly s ochranou rostlin a nikoli k plodině, na které se vyskytuje. Správnému umístění dotazu věnujte náležitou pozornost, každou oblast sledují naši spolupracovníci a odpovídají většinou jen na ta témata, kterým plně rozumí.

 

Podrobnost dotazů

Pamatujte na to, že vložením dotazu zakládáte jakýsi virtuální vztah mezi sebou - tazatelem a budoucím rádcem, kterého předem neznáte a musíte mu poskytnout dostatek přesných informací. Žádný rádce není šaman, ani vizionář, aby si vždy správně dokázal domyslet v dotazu nepopsané skutečnosti, proto velká stručnost není výhodou. Nebojte se proto svůj problém dobře popsat, zmiňte se o všech vám známých souvislostech, které by mohly mít vliv, je to důležité pro vyloučení chybné odpovědi. Pokud položíte dotaz příliš stručný, následuje zpravidla stručná a nedostatečná odpověď nebo v lepším případě dodatečné dotazování pro upřesnění, které správnou odpověď jen oddálí.

 

Právní problémy

Toto diskuzní fórum neobsahuje rubriku pro právní problémy, není k tomu určeno, neboť právní problémy bývají ve většině případů zcela individuální a rozhodnutí závisí na mnoha dalších v dotazu většinou nevyřčených skutečnostech. Pro řešení právních sporů disponuje ČZS právní poradnou.

Pokud chcete alespoň částečně pomoci u problémů týkajících se vnitrosvazových záležitostí např. se zahrádkami v rámci zahrádkové osady, či členstvím je nutné uvést i veškeré podrobnosti. 

 

Nezapomeňte popsat důležité skutečnosti

Např. při problémech s růstem nějaké rostliny a podezření na chorobu nezapomeňte uvést přesně, o jakou rostlinu jde, uveďte její název a případně i odrůdu, její stáří, kdy a jak byla vysazena, do jakého prostředí a do jaké půdy, jak jste jí dále ošetřovali a mnohdy je důležitý i její původ (místo nákupu). U choroby popište celý průběh od počátečních stádií a také si všimněte, zda na poškozených místech není něco patrné při pohledu lupou. U barevně odlišných nebo dokonce hnědnoucích stonků je neváhejte rozříznout a popsat jejich stav na průřezu. Pokud máte možnost, připojte i obrázek.

 

Připojení obrázku

Pro identifikaci některých poškození je zcela nutné použití obrázku, popis jen těžko vystihne celý problém. Vkládejte raději již upravené, a co se týká rozměrů zmenšené obrázky s rozměry stran 400-600 pixlů (obrazových bodů) nejlépe ve formátu JPG. Pokud vložíte větší obrázek, bude automaticky upraven, ale výsledek nemusí odpovídat vašim představám. Pamatujte, že by obrázky měly být dostatečně kvalitní, správně zaostřené a exponované, velikostí tyto chyby neodstraníte a odpověď většinou neurychlíte.

 

Pro přispěvatele
(znáte odpověď nebo máte svou zkušenost na dané téma)

Vložení odpovědi

Předně děkujeme všem pravidelným i nepravidelným přispěvatelům za jejich čas a znalosti, které do fóra věnují. Pokud se sami rozhodnete do fóra přispět, uveďte v odpovědi především, zda je odpovědí vyjádřen pouze o váš názor (nebo jen domněnku), vaše zkušenost (již jste něco podobného s úspěchem řešili), nebo exaktní odborná vědomost (jste v daném oboru profesionálem). Přestože si nejvíce ceníme rad profesionála, uvítáme i váš upřímně míněný názor či zkušenost, vždy tím dáváte tazateli nějaké vodítko k řešení problému. Nebojte se proto přispět, máte-li co k tématu říci. Některé odpovědi je vhodné doplnit o obrázky, zde platí stejné zásady pro jejich rozměry jako u dotazů.


Odborný dohled

Kromě pracovníků odborného oddělení ústředí ČZS a redakce časopisu Zahrádkář mají nad fórem zprostředkovaný dohled i někteří spolupracující odborníci, na které se obracíme, pokud si sami nevíme rady. Pokud máte pocit, že se přesto v odpovědích vyskytuje nějaký nesmysl a není opraven, prosím, upozorněte nás na to.


Závěrem

Slušnost

Přesto, že se slušností nemáme na našem fóru zatím velké problémy, pamatujte, že váš dotaz či odpověď je i vaší vizitkou, pokud stíháme - opravuje i drobné překlepy a jazykové prohřešky. Nevhodné dotazy ale i odpovědi z fóra odstraňujeme. I přesto že je toto fórum moderované, není možné zajistit zcela nepřetržitý dohled, pokud nám proto nějaká nevhodnost unikne, informujte nás prosím, na mikola@atlas.cz.

Přejeme všem tazatelům co nejrychlejší odpověď, a děkujeme všem přispěvatelům za jejich věnovaný čas a snahu pomoci druhým.

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.