Floristická soutěž

Jde o nejnovější soutěž vyhlášovanou Českým zahrádkářským svazem od roku 2012. Soutěž z počátku dávala možnost porovnat schopnosti a dovednosti mládeže ve věku 12-18 let ve floristice.

Od roku 2014 byla pro značný zájem doplněna i o kategorii pro dospělé - senioři.

Že je mládež ve floristice velmi zručná se již dlouhou dobu ukazuje na soutěžích Mladý zahrádkář, kde bývá floristika jako doplňkový program pro volný čas mezi disciplínami vlastní soutěže. To také dalo podnět ke vzniku této samostatné soutěže. Celostátní kolo bývá pořádáno v Lysé nad Labem při výstavě Květy.

předchozí následující
Floristická soutěž 2022 - České zemské kolo

Obr: 388

Na výstavišti v Lysé nad Labem se v polovině července konala výstava Květy, během které, v pátek 15. 7. 2022, proběhlo Zemské kolo Floristické soutěže ČZS.

Své kreativní dovednosti poměřili vítězové českých územních kol floristiky ve třech kategoriích a jejich výsledné práce pak zdobily po zbytek výstavy zadní část pavilónu B.

Prvním úkolem bylo uvázání gratulační kytice pro nevěstu, druhým pak vypichovaná dekorace na svatební tabuli. Soutěžící měli nejen splnit oba zadané úkoly, ale rozvrhnout si i čas včetně skladby jednotlivých květin pro každou disciplínu. Požadováno bylo i zpracování veškerého materiálu beze zbytku. Na obě práce měli soutěžící dvě hodiny.

Tříčlenná komise ve složení Zdeněk Kupilík, Viola Zeithamlová a Alena Žbirková, posuzovala estetiku, ale i technické zpracování.


Jak si s těmito úkoly soutěžící poradili se podívejte do výsledného pořadí.

Výsledné pořadí

Kategorie: ŽÁCI

 1. Vávrová Jana, Ústí nad Orlicí
 2. Marušková Hana, Český Krumlov
 3. Štěpánková Kateřina, Most
 4. Bolečková Daniela, Ústí nad Orlicí


Kategorie: JUNIOŘI

 1. Novotná Anna, Praha město
 2. Říčařová Kateřina, Rychnov nad Kněžnou
 3. Flekrová Marie, Ústí nad Orlicí
 4. Kunová Veronika, Most

 

Kategorie: SENIOŘI

 1. Podracká Simona, Klatovy
 2. Jindrová Hana, Ústí nad Orlicí
 3. Bendová Jana, Praha-východ
 4. Jarešová Jitka, Rychnov nad Kněžnou
 5. Přechová Eva, Praha město


Všem vítězům, kteří postupují do celostátního kola, které se bude konat na podzimním Hortikomplexu v Olomouci, srdečně gratulujeme!

Rádi bychom zároveň poděkovali i všem organizátorům soutěže a sponzorům.

zpět

Závazná pravidla soutěže


Soutěž je pořádána pro tři věkové kategorie:

 • kategorie – žáci - ZŠ 5.–9. třída a odpovídající ročníky gymnázií,
 • kategorie – junioři – studenti středních škol, gymnázií a učni,
 • kategorie – senioři (dospělí amatéři z řad členů ČZS).


Soutěž je tříkolová:

 • Okresní kola organizují územní sdružení ČZS, většinou smluvně v místních školách nebo jiných výchovných zařízeních (DDM aj.) spolupracujících s ČZS. Jsou pořádána koncem dubna nebo počátkem května.
 • Zemská kola (české a moravské) organizuje Komise pro práci s mládeží ve spolupráci s územním sdružením v Praze a Prostějově. Jsou pořádána koncem května.
 • Celostátní kolo je organizováno Ústředím ČZS a Komisí pro práci s mládeží o prázdninách na letní výstavě KVĚTY v Lysé nad Labem.


Postup v soutěži

 • Z okresních kol do zemského postupuje vždy jen jeden finalista z prvního místa, případně další v pořadí jako náhradníci.
 • Ze zemského kola postupují do celostátního kola první tři finalisté, případně další náhradníci.

 

Soutěžní úkoly:

 • V okresních a zemských kolech mají soutěžící za úkol zhotovit kulatou kytici na podání a kulatou nebo oboustrannou vypichovanou misku.
 • Na celostátním kole je téma soutěže vyhlášeno s ohledem na zaměření výstavy KVĚTY, které je každým rokem jiné. (např. v roce 2012 – Bohyně starých Egypťanů královna Isis, 2014 – Svět za zrcadlem – podle Alenky v říši divů aj.)


Materiál a nářadí do soutěže:

 • Pro uvedené úkoly dostanou všichni soutěžící shodný rostlinný materiál. 
 • Soutěžící si mají vzít vlastní nářadí – nůžky, nože, kleště.
 • Soutěžící mohou použít i vlastní drobný doplňkový materiál, jako např. stuhy, ozdoby, dráty, třpytky.
 • Není dovolen živý materiál (výjimku tvoří dodání doplňkového zeleného materiálu např. z přebytků zahrady, pokud je nabídnut k využití i ostatním soutěžícím).


Výsledné pořadí soutěžících

Hodnocení kytic a misek případně šperků a ozdob je rozděleno do dvou částí, hodnotí se zvlášť technické provedení a estetický vzhled. Vždy hodnotí více porotců samostatně a výsledně se jejich body sečtou. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě shody dosažených bodů se porota sejde a shodné práce společně porovná a rozhodne většinou hlasů o konečném pořadí.


Garant soutěže

Garantem odborné úrovně soutěže je Komise pro práci s mládeží, která je zřízena na Ústředí ČZS. Její členové mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mládeží a někteří jsou aktivními či bývalými pedagogy. Porotu tvoří profesionální floristé, případně členové Českého svazu květinářů a floristů ČR.