hlavika

Floristická soutěž

Jde o nejnovější soutěž vyhlášovanou Českým zahrádkářským svazem od roku 2012. Soutěž z počátku dávala možnost porovnat schopnosti a dovednosti mládeže ve věku 12-18 let ve floristice.

Od roku 2014 byla pro značný zájem doplněna i o kategorii pro dospělé - senioři.

Že je mládež ve floristice velmi zručná se již dlouhou dobu ukazuje na soutěžích Mladý zahrádkář, kde bývá floristika jako doplňkový program pro volný čas mezi disciplínami vlastní soutěže. To také dalo podnět ke vzniku této samostatné soutěže. Celostátní kolo bývá pořádáno v Lysé nad Labem při výstavě Květy.

předchozí další

Floristická soutěž 2016 - Zemské kolo Prostějov

 

Kategorie žáci

Pořadí

Jméno

ÚS ČZS

1.

Hofer Adam

Frýdek-Místek

2.

Řeháčková Barbora

Opava

3.

Branná Anežka

Karviná

4.

Merhautová Alena

Kroměříž

5.

Mikulášková Veronika

Prostějov

6.

Ambrožová Linda

Prostějov

7.

Marinčinová Vendula

Ostrava

8.

Grulichová Sabina

Boskovice

9.

Ambrož David

Vyškov

10.

Králíčková Amálie

Olomouc

11.

Kratochvílová Eliška

OlomoucKategorie junioři

Pořadí

Jméno

ÚS ČZS

1.

Mlčúchová Daniela

Karviná

2.

Šebestíková Jana

Prostějov

3.

Zpěváková Radka

Uherské Hradiště

4.

Dvořák Marek

Kroměříž

5.

Stejskalová Elen

Kroměříž

6.

Czinová Iveta

Olomouc

7.

Rychlíková Jiřina

Opava

8.

Hrabcová Tereza

Frýdek-Místek

9.

Kalčíková Tereza

Prostějov

10.

Berousková Barbora

Olomouc


Kategorie senioři

Pořadí

Jméno

ÚS ČZS

1.

Skotková Jana

Kroměříž

2.

Žouželková Dana

Prostějov

3.

Kománková Marie

Uherské Hradiště

4.

Solařová Olga

Olomouc

5.

Hornová Věra

Prostějov

6.

Karásková Vladimíra

Frýdek-Místek

7.

Pumprlová Erika

Kroměříž

8.

Králová Alice

Karviná
zpět -->

Galerie

Závazná pravidla soutěže


Soutěž je pořádána pro tři věkové kategorie:

 • kategorie – žáci - ZŠ 5.–9. třída a odpovídající ročníky gymnázií,
 • kategorie – junioři – studenti středních škol, gymnázií a učni,
 • kategorie – senioři (dospělí amatéři z řad členů ČZS).


Soutěž je tříkolová:

 • Okresní kola organizují územní sdružení ČZS, většinou smluvně v místních školách nebo jiných výchovných zařízeních (DDM aj.) spolupracujících s ČZS. Jsou pořádána koncem dubna nebo počátkem května.
 • Zemská kola (české a moravské) organizuje Komise pro práci s mládeží ve spolupráci s územním sdružením v Praze a Prostějově. Jsou pořádána koncem května.
 • Celostátní kolo je organizováno Ústředím ČZS a Komisí pro práci s mládeží o prázdninách na letní výstavě KVÉTY v Lysé nad Labem.


Postup v soutěži

 • Z okresních kol do zemského postupuje vždy jen jeden finalista z prvního místa, případně další v pořadí jako náhradníci.
 • Ze zemského kola postupují do celostátního kola první tři finalisté, případně další náhradníci.

 

Soutěžní úkoly:

 • V okresních a zemských kolech mají soutěžící za úkol zhotovit kulatou kytici na podání a kulatou nebo oboustrannou vypichovanou misku.
 • Na celostátním kole je téma soutěže vyhlášeno s ohledem na zaměření výstavy KVĚTY, které je každým rokem jiné. (např. v roce 2012 – Bohyně starých Egypťanů královna Isis, 2014 – Svět za zrcadlem – podle Alenky v říši divů aj.)


Materiál a nářadí do soutěže:

 • Pro uvedené úkoly dostanou všichni soutěžící shodný rostlinný materiál. 
 • Soutěžící si mají vzít vlastní nářadí – nůžky, nože, kleště.
 • Soutěžící mohou použít i vlastní drobný doplňkový materiál, jako např. stuhy, ozdoby, dráty, třpytky.
 • Není dovolen živý materiál (výjimku tvoří dodání doplňkového zeleného materiálu např. z přebytků zahrady, pokud je nabídnut k využití i ostatním soutěžícím).


Výsledné pořadí soutěžících

Hodnocení kytic a misek případně šperků a ozdob je rozděleno do dvou částí, hodnotí se zvlášť technické provedení a estetický vzhled. Vždy hodnotí více porotců samostatně a výsledně se jejich body sečtou. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě shody dosažených bodů se porota sejde a shodné práce společně porovná a rozhodne většinou hlasů o konečném pořadí.


Garant soutěže

Garantem odborné úrovně soutěže je Komise pro práci s mládeží, která je zřízena na Ústředí ČZS. Její členové mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mládeží a někteří jsou aktivními či bývalými pedagogy. Porotu tvoří profesionální floristé, případně členové Českého svazu květinářů a floristů ČR.

Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit