Floristická soutěž

Jde o nejnovější soutěž vyhlášovanou Českým zahrádkářským svazem od roku 2012. Soutěž z počátku dávala možnost porovnat schopnosti a dovednosti mládeže ve věku 12-18 let ve floristice.

Od roku 2014 byla pro značný zájem doplněna i o kategorii pro dospělé - senioři.

Že je mládež ve floristice velmi zručná se již dlouhou dobu ukazuje na soutěžích Mladý zahrádkář, kde bývá floristika jako doplňkový program pro volný čas mezi disciplínami vlastní soutěže. To také dalo podnět ke vzniku této samostatné soutěže. Celostátní kolo bývá pořádáno v Lysé nad Labem při výstavě Květy.

následující
Floristická soutěž 2022 - celostátní kolo na výstavě Flora Olomouc

Obr: 394

Flora Olomouc oslavovala J. G. Mendela

Hortikomplex, podzimní výstava olomoucké Flory, žila výročím narození zakladatele genetiky J. G. Mendela. Toto dvousetleté výročí připomínaly především expozice v hlavním pavilonu A a přilehlém pavilonu B. V duchu oslav této události se zde uskutečnilo i republikové finále floristické soutěže Českého zahrádkářského svazu.

Nejlepší žáci, junioři a senioři, kteří uspěli v místních a zemských kolech floristické soutěže, ČZS se v pátek 30. 9. utkali na olomouckém výstavišti. Disciplíny byly trošičku netradiční:

Dárková kytice pro předsedající kongresu a Vypichovaná dekorace určená na řečnický pult Mezinárodní konference.

Vyhlášení výsledků floristické soutěže na hlavním podiu v pavilonu A moderovala místopředsedkyně ČZS Vlasta Ambrožová, ceny předávali hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, olomoucký radní Martin Šmída, zástupce Krajské koordinační rady ČZS Jiří Skarupský, ředitelka výstaviště Eva Fuglíčková a předseda ČZS Stanislav Kozlík.

"Mistři floristiky“ ČZS

Žáci

1. Jana Vávrová (Ústí nad Orlicí)

2. Hana Marušková (Český Krumlov)

3. Klára Kutajová (Frýdek-Místek)

4. Nela Němečková (Brno-město)

5. Kateřina Volavá (Brno-město)

6.Daniela Bolečková (Ústí nad Orlicí)

 

Junioři

1. Tesárek Matěj (Prostějov)

2. Kozlová Johana (Frýdek-Místek)

3. Anna Novotná (Praha město)

4. Marie Flekrová (Ústí nad Orlicí)

5. Kateřina Říčařová (Rychnov nad Kněžnou)

6. Vendula Sváčková (Znojmo)

 

Senioři

1. Jana Zetíková (Vyškov)

2. Jitka Jarešová (Rychnov nad Kněžnou)

3. Hana Řehulková (Olomouc)

4. Markéta Heverová (Šumperk)

5. Veronika Mikulášková (Prostějov)

6. Simona Podracká (Klatovy)

Soutěžícím gratulujeme a ceníme si jejich odvážného přístupu k jednotlivým disciplínám a poděkování směřujeme i všem, kteří floristické finále ČZS podpořili a účastnili se jeho příprav.

Všichni finalisté kategorie ŽÁK postupují na Mistrovství floristů ČR Děčínská kotva 2023.

zpět


Galerie

předchozí


Obr: 2199.jpg Obr: 2200.jpg Obr: 2201.jpg Obr: 2202.jpg

Závazná pravidla soutěže


Soutěž je pořádána pro tři věkové kategorie:

 • kategorie – žáci - ZŠ 5.–9. třída a odpovídající ročníky gymnázií,
 • kategorie – junioři – studenti středních škol, gymnázií a učni,
 • kategorie – senioři (dospělí amatéři z řad členů ČZS).


Soutěž je tříkolová:

 • Okresní kola organizují územní sdružení ČZS, většinou smluvně v místních školách nebo jiných výchovných zařízeních (DDM aj.) spolupracujících s ČZS. Jsou pořádána koncem dubna nebo počátkem května.
 • Zemská kola (české a moravské) organizuje Komise pro práci s mládeží ve spolupráci s územním sdružením v Praze a Prostějově. Jsou pořádána koncem května.
 • Celostátní kolo je organizováno Ústředím ČZS a Komisí pro práci s mládeží o prázdninách na letní výstavě KVĚTY v Lysé nad Labem.


Postup v soutěži

 • Z okresních kol do zemského postupuje vždy jen jeden finalista z prvního místa, případně další v pořadí jako náhradníci.
 • Ze zemského kola postupují do celostátního kola první tři finalisté, případně další náhradníci.

 

Soutěžní úkoly:

 • V okresních a zemských kolech mají soutěžící za úkol zhotovit kulatou kytici na podání a kulatou nebo oboustrannou vypichovanou misku.
 • Na celostátním kole je téma soutěže vyhlášeno s ohledem na zaměření výstavy KVĚTY, které je každým rokem jiné. (např. v roce 2012 – Bohyně starých Egypťanů královna Isis, 2014 – Svět za zrcadlem – podle Alenky v říši divů aj.)


Materiál a nářadí do soutěže:

 • Pro uvedené úkoly dostanou všichni soutěžící shodný rostlinný materiál. 
 • Soutěžící si mají vzít vlastní nářadí – nůžky, nože, kleště.
 • Soutěžící mohou použít i vlastní drobný doplňkový materiál, jako např. stuhy, ozdoby, dráty, třpytky.
 • Není dovolen živý materiál (výjimku tvoří dodání doplňkového zeleného materiálu např. z přebytků zahrady, pokud je nabídnut k využití i ostatním soutěžícím).


Výsledné pořadí soutěžících

Hodnocení kytic a misek případně šperků a ozdob je rozděleno do dvou částí, hodnotí se zvlášť technické provedení a estetický vzhled. Vždy hodnotí více porotců samostatně a výsledně se jejich body sečtou. Vítězí soutěžící s nejvyšším počtem bodů. V případě shody dosažených bodů se porota sejde a shodné práce společně porovná a rozhodne většinou hlasů o konečném pořadí.


Garant soutěže

Garantem odborné úrovně soutěže je Komise pro práci s mládeží, která je zřízena na Ústředí ČZS. Její členové mají dlouhodobé zkušenosti s prací s mládeží a někteří jsou aktivními či bývalými pedagogy. Porotu tvoří profesionální floristé, případně členové Českého svazu květinářů a floristů ČR.