hlavika

Fotografická soutěž

Český zahrádkářský svaz vyhlásil poprvé fotografickou soutěž v roce 2011.
Od roku 2012 byla rozdělena na dvě věkové kategorie.
I. kategorie pro základní školy a odpovídající ročníky gymnázií,
II. kategorie pro střední školy.

Podmínky soutěže:

 • Do soutěže budou zařazeny nejvýše 3 snímky od jednoho autora
 • V každé kategorii je vyhlášeno a oceněno prvních 5 vítězných fotografií.
 • Poskytnuté fotografie jsou dále použity k propagaci činnosti Svazu, především jeho práce s mládeží.
 • zasláním fotografie do soutěže dáváte souhlas s jejich nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.


Včela na podbělu

Technické požadavky na fotografie


 • fotografie je možné zasílat do soutěže jen v datové podobě na ustredi@zahradkari.cz,
 • u větších obrázků doporučujeme odeslat každý obrázek zvlášť, u zprávy si nastavte vyžádání odpovědi pro kontrolu doručení.
 • minimální velikost obrázku = 1,5 Mpx,
  (velikost byla zvolena s ohledem na tiskovou velikost),
 • maximální velikost souboru = 4 MB
  (velikost byla zvolena s ohledem na zasílání e-mailem),
 • fotografie označí autor svým jménem, adresou, věkem třídou a školou,
 • autor fotografie v  e-mailu uvede svůj výslovný souhlas s nekomerčním použitím fotografie v souladu s podmínkami soutěže.
 
Fotografie budou vystaveny na výstavě "KVĚTY" v Lysé nad Labem a publikovány v časopisu Zahrádkář a na webových stránkách ČZS.
předchozí další

Fotografická soutěž 2015

 

Obr: 156.jpg
Barbora Roštlapilová, 1. místo

Český zahrádkářský svaz pro rok 2015 vyhlásil 5. ročník fotografické soutěže na téma "Rozkvetlá obec - město", do které se opět mohli přihlásit fotografové amatéři ve dvou věkových kategoriích.
Do soutěže přišlo o poznání méně fotografií než v minulých letech, navíc některé fotografie, i když byly velmi pěkné, neod­povídaly soutěžnímu tématu, proto v hod­nocení zbyla jen kategorie mladších 10-15 let a starší kategorie nebyla obsazena. Výsledné pořadí zaslaných fotografií určila porota složená z členů komise pro práci s mládeží po předchozím výběru redaktorů časopisu Zahrádkář.

 Umístění kategorie 10-15 let
1. Barbora Roštlapilová, Nové Město nad Metují
2. Tereza Šitinová, Jaroměř
3. Michaela Maixnerová, Nové Město nad Metují
4. Kateřina Holá, Nové Město nad Metují
5. Kateřina Nováková, Lenešice
6.
Kristýna Jeřábková, Lenešice
7.
Kateřina Suchánková, Nové Město nad Metují
  kategorie 16-18 let

nebyla obsazena

zpět -->


Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit