hlavička
placená inzerce reklama

Diskusní fórum

Diskusní fórum je otevřené - bez registrace a je částečně moderované. Na váš dotaz odpovídají přímo pracovníci ústředí, nebo zprostředkují názor odborníka v oboru, proto odpověď nepřichází bezprostředně. Na některé dotazy však odpovědět nelze, buď jsou příliš obecné a neobsahují dostatek informací pro identifikaci problému, nebo naopak velmi speciální, že na ně ani my odpověď neznáme. V každém případě doporučujeme pomocí hledání ve fóru zjistit, zda již někdo neřešil stejný problém.

Právní dotazy ve fóru zásadně neřešíme. Pro řešení právních sporů disponuje ČZS právní poradnou a to zdarma pokud se jedná o spor v ZO ČZS při zahrádkářské činnosti.

Dále pamatujte na slušnost - nevhodné dotazy, ale i odpovědi z fóra odstraňujeme.

Pokud sháníte či nabízíte zahrádku, použijte inzerci, inzertní příspěvky v diskusi budou odstraněny.

spolužití na zahrádkách

  <<< zpět na hlavní stranu
  < zpět

 

Autor: Václav Brom 2007-05-10 15:55:25129
Dobrý den přátelé.
Rád bych se vás pozeptal (a snad také rozvířil diskuzi) na zkušenosti ze spolužití v zahrádkářských osadách. V posledních letech se totiž radikálně změnila situace. Řada členů už nemá své dílce pronajaté, ale koupila je do osobního vlastnictví a dál třeba prodala nebo pronajala dalším osobám... A někteří noví vlastníci/podnájemníci si začali bohužel myslet, že díky osobnímu vlastnictví nemusí respektovat osadní řád, platit příspěvky atd. Jak řešíte vymahatelnost těchto věcí? Pouhé vyloučení z ČZS je jim většinou k smíchu.
Jak řešíte třeba to, že se někteří lidé dlouhodobě o své zahrady nestarají, že si ze zahradních domků a jejich okolí dělají odkladiště veteše? Lze tyto problémy nějak vyřešit v osadním řádu a doplnit jej i skutečně vymahatelnými a citelnými sankcemi? Co myslíte?
S pozdravem
PhDr. Václav Brom
Autor: Miloš Kožešník, ČZS 2007-05-10 22:06:52130
Váš dotaz není ojedinělý.
Co se týká dalšího prodeje pozemků v zahrádkové osadě, pokud byl vydán PF - je mi divné, že nebylo uplatněno předkupní právo Pozemkového fondu. Pokud k takovému prodeji došlo a půda přitom byla vydána od PF je prodej neplatný, oznamte tuto skutečnost pozemkovému fondu.
Stává se, že si někteří bývalí členové chtějí dělat co se jim zlíbí, ale většinou jen do doby, než jim je odpojena elektrická přípojka a vodovod, pokud tu možnost ZO mají. Elektřinu jim ZO přeúčtovávat nesmí přímo ze zákona - to smí jen společnost s licencí (energetické závody) a s vodou, pokud je ze studny na pozemku ZO to bude podobné, záleží na tom kdo bude mít povolení k odběru vody. Ale situace je v každé ZO jiná, znám některé ZO skládající se z vlastníků a nemají podstatné problémy, přitom v ZO mají společný majetek, prostě je to v lidech.
ČZS již několik dlouhých let čeká na zahrádkářský zákon, který by některé vztahy upravil. Bohužel není ani dostatečná vůle poslanců, ani ČZS nedisponuje dostatečnými finančními prostředky pro lobby, aby byl zákon v našem parlamentu v dohledné době přijat.
Autor: matej 2007-05-11 20:58:23131
jsem majitelem zahrady se zdenou chatkou mam odkoupeno v osobnim vlastnictvi bohuzel v zahradkarske kolonii zajima me jaka mam prava pri vysadbe ziveho plotu z thuji a pri stavbe plotu zajimame konkretne jestli muhu plot postavit primo na hranici sveho pozemku a vsechna prava a povinosti k tomuto problemu.velice dekuji za odpoved.
Autor: Miloš Kožešník, ČZS 2007-05-15 21:01:42139
Vážený pane.
Práva máte jako každý vlastník pozemku a objektu, ovšem musíte respektovat vlastnictví sousedních pozemků a to i pokud je sousedem zahrádkářský svaz. U zahrádkové osady bývá často problém stísněných prostor, a tím může snáze docházet k "obtěžování souseda nad míru obvyklou" - to je i definice uvedená v zákoně, kterou musíte respektovat. Postup je však stejný i u sousedních pozemků mimo zahrádkovou kolonii. Pokud vysadíte živý plot z thůjí byť na svém pozemku musíte počítat s tím, že časem zhoustne a možná bude zasahovat i k sousedům a že vyroste a může sousední pozemky zastiňovat. Výsadba živého plotu oproti stavbě klasického nepodléhá stavebnímu zákonu, ale je nutné respektovat zájmy sousedních vlastníků. Plot by mohl být vysázen přímo na hranici jen za předpokladu jednoznačného souhlasu souseda (doporučuji vyjádření písemnou formou), který by jej současně také považoval za ohraničení pozemku. Dost často bývají takové výsadby na zahrádkových parcelkách zřizovány ve vzájemném souladu. Pro prosazení svého záměru doporučuji najít i vhodné argumenty zvýhodňující výsadbu - vytvoření soukromí, vytvoření závětří, dále závazek, že plot budete udržovat v maximální výšce XY metrů atd.
Jinak to bývá s tzv. truc výsadbami, které nenajdou pochopení především pro aroganci jednotlivých majitelů, doufám, že k nim nepatříte, a že shodu u sousedů najdete.
Autor: Ján Kudlák 2007-05-17 00:44:31147
Mám dotaz.taky na výsadbu živého plotu z tůji. Snažím se domluvit se sousedem na výsadbě.
Máme zahrádky oba ze svazu zahradkářů.On mi tvrdí,že nesouhlasí s výsadbou,prý podle stanov svazu je vzdálenost výsadby od hranice jeho pozemku taková jaká bude výška živého plotu, což je asi nepravda,protože se mi zdá že min. vzdálenost je 1 metr.Stanovy pro moji lokalitu v Karviné zatím nemám.
Autor: Miloš Kožešník, ČZS 2007-05-17 08:27:55148
Vážený pane Kudláku.
Stanovy Českého zahrádkářského svazu výsadbu živých plotů neřeší. Stanovy upravují právní existenci Svazu, jeho strukturu, orgány svazu a další a jsou v poslední verzi dostupné i na našich webových stránkách v plném rozsahu viz: http://www.zahradkari.cz/czs/predpisy/stanovy.htm.
Soužití zahrádkářů upravuje Osadní řád, který je také na našich stránkách: http://www.zahradkari.cz/czs/predpisy/osadni_rad.htm
Jde ale jen o doporučený vzor, který si před přijetím každá ZO doplní o svá specifická ustanovení odpovídající místním podmínkám. Ty samozřejmě nesmí odporovat zákonům ČR a osadní řád je přijat na Členské schůzi většinou členů, tím je závazný pro všechny. S Osadním řádem je seznámen i každý nový člen ČZS při vstupu, pokud je ZO osadní.
Doporučený osadní řád uvádí v části III. odst. 2 toto:
Při hranicích sousedních zahrádek je povoleno vysazovat porosty ve vzdálenosti, rovnající se polovině předpokládané výšky vzrostlého (dospělého) stromu. Maximální výška porostů nesmí přesáhnout.
Do vašeho Osadního řádu vás jistě nechá nahlédnout váš předseda nebo jiný volený funkcionář. Pokud není váš osadní řád v problému trvalých výsadeb upraven, pak se řiďte uvedenou vzdáleností, jde o vzdálenost obvyklou v zahrádkových osadách. (vzhledem k postupnému vývoji osadních řádů a jejich možné úpravě, nemusí být údaj o trvalých výsadbách ve stejné části a odstavci jak uvádím.)
Autor: Václav Müller 2007-05-19 09:47:14154
Je skutečně nutné se obracet na soud v případě řešení sporu týkajícího se předevší uplatňování svazových předpisů? Bližší viz mail p. Charváta ze dne 2.3.2007. Je snad neco jednoduššího než ukázat na 3 všeobecně platné předpisy (Stanovy, Jednací řád a Statut) a že ve všem ostatním je třeba vycházet ze zákonů? Musím se skutečně obrátit na soud, když existují ve Stanovách celkem jednoznačné §4.1d), §4.1e), §20.1, §15.1, §15.4, §11.1 a §9.2a)? Vyjádří se ústřední orgány ke zpochybňování §8.2, §15.2 a §15.3 zákona o účetnictví v rámci ČZS? Také u nás se jedná o osadu se zahrádkami ve vlastnictví jednotlivců a společným majetkem. Děkuji za odpověď.
S pozdravem ing.Václav Müller.
Autor: O.Matasova 2007-08-07 19:27:12371
dotaz:Jak má jednat MO CZS s členem, který sice platí příspěvky ale nekolik let zahradku neobhospodařuje a neni možno ji dat k dispozici jinému členovi,který o ni má zájem?
Autor: Miloš Kožešník, ústředí 2008-03-11 21:49:00881
Paní Matasová. Doporučuji písemně vyzvat člena k uvedení pozemku do náležitého stavu - pokud zahradu neobhospodařuje neplní si tak závazek daný osadním řádem. Pak mohou následovat další kroky dle stanov vedoucí až k vyloučení člena. Prosím postupujte podle stanov a os. řádu, je to zdlouhavé, ale účinné.
Autor: Konopka Petr 2008-04-25 12:22:541073
dotaz: Jasan vzrostlý strom 3 m od hranic 8 m od víceúčelové stavby. Výška 25 m hromady listí na střeše, ucpávání žlábků, padající větve na krytinu, tma na zahrádce. Má soused nějaké povinosti - nebo se může stále smát. Domluva není možná. Snaha o ni již 25 let. Co s tím. Děkuji.
Autor: Miloš Kožešník, ústředí ČZS 2008-04-25 21:43:221076
Jde o to, že vliv stromu na vaši zahradu a stavbu by musel být posouzen tak, aby se jednalo o zřejmé překročení míry obvyklé - podle občanského zákoníku. Myslím si ale, že soused by u uvedeného stromu (25 m výšky) měl spíše problémy s povolením o jeho odstranění u místního úřadu, a to aby mu někdo jeho odstranění nařídil musí být dáno bezprostředním ohrožením stavby nebo životů a to bývá spíše u starých a nebo nemocných stromů u nichž hrozí padání větví - i tak je dávána přednost jen sanačním opatřením, než kompletní likvidaci. Zkuste se obrátit na váš příslušný místní úřad (OÚ nebo MěÚ) a zjistit zda by odstranění bylo možné, možná zjistíte, že to sousedovi stejně nedovolí, pak byste na něj měl jen zbytečně zlost. Jinak předpokládám, že 25 m vysoký jasan tam váš soused asi nesázel a byl tam asi již daleko dříve, sám mám u souseda necelý metr od hranice pozemku jasan asi 30 m vysoký a kmen má v průměru přes 2 metry, je již zakreslen dokonce do katastrální mapy a ta pamatuje snad ještě Marii Terezii. O kácení pochopitelně není možné ani jednat, navíc jde o památkovou zónu, občas spadne i nějaká ta větev - loni za silného větru o průměru 45 cm. Přesto, že mi strom vadí, respektuji ho, byl zde dávno přede mnou a bude tu jistě i dlouho po mě.
Autor: Chocholová Marie 2008-06-22 20:43:331323
dotaz-sousedi chtějí stavět dřevěnou kolnu na hranici pozemku mezi námi,jak daleko musí kolnu stavět od plotu ? je to nějak stanoveno metry ? děkuji
Autor: Matějíček Jan 2008-08-01 14:28:481475
dotaz: podobný problém- soused má téměř na hranici nějaké 3 s tromy + vše co může vyrust v naší džungli. On si svůj plot posunul o 3 m na svou stranu, kde má pořádek, a vše ostatní je sice na jeho, ale tahá se mi to pořád na mou stranu (Jih). Každý rok to minimálně 3 x musím osekávat (cca 35 m). Existuje nějaká vyhláška, že by tento porost si měl udržovat ? Všechny kořeny - i od stromů mi v zahradě dělají problémy a nezbývámi, než asi postavit vyšší betonovou okrasnou zeď , abych to neviděl. Nejvíce mám strach že při průběžném výkopu půlku kořenu urvu a strom spadne. Jsem uplně bezradný. Sousedi to mají v paži. Poradíte?
Autor: gabriela 2008-08-04 01:26:591487
tak nevím, jak velké soukromí má člověk čekat v osadě. Vrcholem všeho však jsou ty túje, to je snad mor. Soused si je před 15 lety vysadil těsně k našemu plotu a "podsypal" drcenou kúrou. A podobně jako u Vás, pane Matějíčku, na své straně má pořádek, túje zastřihuje, cestu si odmetá, samozřejmě, že směrem na náš pozemek. A nezajíma ho, jak to vypadá z naší strany. A druhý soused vysadil túje taky. A ten je z těch, který se střechy dlouhého starého vinohradníckého domu trvale obývaného, klidně svedl okap na náš pozemek./ A to ještě musím být ráda, že dal na má slova, když nejdřív to chtěl svést do 200 l (!) sudu postaveného těsně ke stěně naší chatky/ Jediná naděje je, že až ty tuje vyrostou, puch z jeho permanentně otevřené žumpy o objemu asi 3 m3 pro 5 dospělých a dvě malé děti, odpouštěné soustavně hasičskou hadicí do zahrady (jeho) se udrží v jeho zahradě./nejsme romská osada!/. Pane Matejíček, jestli mohu radit, osobně mi pomohla tahle diskuze. Pane Konopka, nevíte nic o životě, pokud cca. 7 m od hranice svého pozemku nemáte 70 ti letý ořech(ale ten strom je skutečně krásný). Jak je vidět z některých otázek, i ten, kdo se snaží dodržovat předpisy ( což je dnes vzácné), tak trochu zapomíná, že nejde jen o mezilidské vztahy a pravidla chování, ale i o další faktor, kterým je rostlina.
Autor: Lazlo 2009-10-17 11:57:262908
Paní Gabrielo,píšete,že bezohledný soused vás tyranizuje thujemi a dokonce si dokonce chtěl postavit sud na deštovou vodu těsně vedle vaší chatky.Pěkně jste mě rouzesmála.Musíte být strašná sousedka.Hlavně z toho vyplývá,že máte chatku nedovoleně blízko hranice se sousedem a to je protizákonné.Nedivín se, že vysazuje thuje,aby neviděl ten váš zlý kukuč a že si neuklízíte svoji zahrádku jako on,je jen vaše smetí.Měla by jste si zamést na vlastním dvorečku.fuj, že s tí jdete ještě ven je hanba a morální újma pro čitatele.
Autor: Lazlo 2009-10-17 12:07:212909
Pan Matějíček chce stavět v zahrádkářské kolonii betonovou zeď na ochranu proti sousedově agresivní zeleni- taky dobrý fór. A rada p. Matějíčkovi;_ Zbavte se zahrádky, kupte si parkoviště někde v betonoví džungli, tam budete mít od agresivní zeleně pokoj, nebo se holt smiřte s tím, že zeleň roste a stříhejte a stříhejte bez reptání vše, co hranici přeleze a nezapomeňte mít svého souseda rád, prodlouží vám to život
Autor: Lazlo 2009-10-17 13:01:452910
Malé pozemky v zahrádkářských koloniích způsobují stísněné prostředí a právě živé ploty umožňují soukromí a větší pocit bezpečí a tím i lepší sousedské vztahy. Pokud vám nevadí, že soused 5x ročně poleze na vaši zahradu stříhat thuje, tak jejich údržbu musí provádět, ale lepší je se dohodnout a živý plot obhospodařovat každý ze své strany a odměnou oběma je větší soukromí. Nebo oč tu vlastně stěžovatelům na zeleň jde? Nejsou to spíš pokusy o šikanu a narušování dobrých sousedských vztahů? Stačí jeden hádavý prevít a otráví celou osadu. Mělo by se dát do stanov-kdo vyvolává nesváry a zjevně nechce urovnad vády, měl by jako narušitel klidu odejít. Jsou takyzahrádkáři, které k smrti rozčílí, že k nim od souseda přelezl šnek a všechno kolem stříkají chemikáliemi, hlasitě vykřikují, co si o druhých špatného myslí, jak by je krutě potrestali a jak nad ně není a cpou se ještě do výboru- to je zločin !
Autor: marie 2009-11-11 14:54:583005
Ráda bych koupila v zahrádkářské osadě chatku, musí mít chatka Územní souhlas stavebního úřadu dané obce, případně komu hlásit. Svaz zahrádkářů souhlas dal na 4x4m, chatka na pozemku má 4x5m.
Autor: honza 2009-11-11 22:26:153007
Pane Lazlo,členové ČZS se oslovují přítel,přítelkyně a proto jim nevadí,že vidí na svého souseda.Pokud jste členem ČZS a máte takové názory jak jste sdělil a jste velkým zastáncem soukromý,tak si kupte chatu někde v lese.Občanský zákoník jasně vymezuje sousedské vztahy pokud se jedná o majitele pozemku.Pokud je osada v nájmu ZO,tak platí osadní řád.Thuje na zahrady nepatří.Oslovil jsem Vás pane,protože si myslím,že záhrádkář nejste,ale chatař.Myslím si,že ten hádaví pravít jste právě Vy.
Autor: honza 2009-11-11 22:35:503008
Přítelkyně Gabrielo,pokud bude soused vypouštět fekál na zahradu,pořiďte fotodokumentaci a předejte referátu životního prostředí Vám příslušného úřadu.Občanský zákoník řeší sousedské vztahy zejména v tom,že nesmíme sousedy obtěžovat nadměrným pachem,stíněním a pod.Obraťte se na výbor ZO k projednání Vaší stížnosti se sousedy.
Autor: JANA BEJVLOVA 2011-02-19 18:22:564359
PROSIM VAS PORADITE MI MAM ODKOUPENY POZEMEK DO OSOBNIHO VLASTNICTVI V ZAHRADKARSKE KOLONII JAK VELKOU CHATU-ROZMEROVE MOHU POSTAVIT???DEKUJI PREDEM ZA ODPOVEDI
Autor: Lída 2011-03-06 22:55:194401
Paní Jano, zahrádkářské chatky mohou mít dle stav.zákona 25m2 a 110m3, ale je třeba se informovat na příslušném stav.úřadě, co má vaše osada uvedeno v územním rozhodnutí.
Autor: Alena 2011-03-16 15:27:294434
Ve kterém § Stavebního zákona je uvedeno, že zahrádkářské chaty mohou mít 25 m2 a 110 m3? Děkuji za odpověď.
Autor: Bialková Jana 2011-04-12 07:39:334539
Dobrý den, chtěli jsme se zeptat, jak máme postupovat v případě sousedova stromu, který je asi 1 metr od hranice. Jedná se o borovici asi 10 metrů vysokou,jejíž celá polovina je našem pozemku. Nejen že nám stíní z jihu,jehličí i šíšky padají na náš pozemek, což nám dělá velké problémy při sekání trávy. S panem sousedem jsem o tom už mluvila, ale on nepovažuje za slušné borovici odstranit, aby nám nepřekážela. Děkuji za odpověď. Bialková Jana
Autor: Miloš Kožešník, ústředí ČZS 2011-04-12 08:46:214540
Dobrý den.
Pani Bialková ve svém dotazu neuvádíte váš vztah k pozemku, zda je vlastní nebo v zahr. osadě. Pokud je v zahr. osadě, bude to asi snazší - předpokládám, že osadní řád nepřipouští výsadbu takových stromů a o jeho odstranění rozhodne přímo představenstvo.
Pokud jste majitelem pozemku a soused též, nezbývá vám než řešit spor jako občansko právní, neboť pravděpodobně došlo k naplnění §127 Občanského zákoníku (stíněním) a se stížností se můžete obrátit (podle §5 OZ - Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu...) na místní obecní úřad s odůvodněním. Ten pak posoudí a případně vyzve souseda k odstranění nebo úpravě velikosti stromu (což u borovice bude dost nepravděpodobné, ale u jiné zeleně je to běžné), nebo vás přímo odkáže na soud. S ohledem na popis umístění stromu nedokáží předem odhadnout vaše možnosti, požadovat totiž, aby můj pozemek nezastiňoval žádný strom je v hustší zástavbě v podstatě vyloučené.
Autor: Erika 2011-04-20 18:02:154576
Dobrý den, potřebuji nutne poradit, koupili jsme chatu s pozemkem, je nam s pritelem 25 let, a od zacatku je tu problem, nikdo nam nerekl kdy se bude odpojovat voda, kdy se plati elektrika, vzdycky odpovedeli,,nevim,, ja reknu. Vodu jsme si na zimu do ecky nenaplnili, strasne brzo ji odpojili, furt nam tady kazdej tvrdi ze je predseda a ze ho mame poslouchat, furt nam koukaji do zahrady a pomlouvaji u kaficka, ze nic nedelame, pritom makame jak blby a za rok vypada pozemek ukazkove oproti jejich. Jsou tu vsichni vetsinou duchodci.Mela jsem s chaty takovou radost ale ted mam stahly zaludek kdyz vylezu. Porad jeste nezapojili vodu a uz davno meli, podle me to je kvuli nam aby nam delali naschvali, ja si vodu taham s potoka po barelech a už jsem s toho hotova. Muzu na ne nejak, existuje nejaky rad ci neco podobneho? Človek se snazi neco budovat a spravovat, ale tohle je hrozne.
Autor: Veronika 2011-04-22 09:30:024585
Dobrý den,

měli bychom s přítelem zájem o zahrádku. Jsme z Duchcova, kde je zahrádkářských kolonií několik. Mnoho zahrádek je nevyužívaných, jen na nich roste tráva ladem a nikdo se o to nestará. Mohli byste mi poradit prosím, kam se obrátit, popřípadě jestli se někde evidují volné zahrádky, jestli nějaké jsou..? Zkrátka a dobře co všechno můžeme udělat proto, abychom nějakou zahrádku sehnali..? Nevadila by nám ani v okolí Duchcova - Teplice, Bílina..
Děkuji za odpověď a zdravím Vás.. V.
Autor: Miloš Kožešník 2011-04-25 21:40:374600
Dobrý den
musíte se zastavit na té osadě, ve které chcete zahrádku. Podle popisu není vůbec jisté že patří do ČZS. Tam se pokuste zjistit kontakt na někoho z volených zástupců a ten vám sdělí zda jsou v osadě volné zahrádky. To že je zahrádka zdánlivě neudržovaná ještě neznamená že je volná.
Autor: Veronika 2011-04-26 06:59:524604
Dobrý den,

děkuji za radu :)
Autor: Bora 2011-05-02 15:04:474629
Eriko, sdělte na sebe přímý email na bora3@seznam.cz
Autor: Marta 2011-06-20 21:46:144840
Dobrý den,od roku 1975 užíváme zahrádkářskou osadu.Před rokem jsme požádali MÚ jestli si můžeme postavi 1 malou pergolu o rozměru 2krát 2m pro rodinu s malými dětmi aby nebyly na přímém slunci a 1 malou chatku 2 krát 3m pro rodinu s postiženým chlapcem na vozíku,trpící padoucnicí, bylo mám řečeno, že pokud uzavřeme nájemní smlouvu a budeme platit nájem, můžeme podat žádost a pak to bude jenom formalita. Všechno jsme splnili,připsali k požadavku, že se jená o chatku bez základů, kterou po zrušení náj. smlouvy odstraníme. CHatku a pergolu jsme postavili dřív, než jsme dostali z MÚ odpověď. teď nám přišlo nařízení okamžitě zbourat. Jsme v těžké situaci, proto mám dotaz co nám hrozí nebo na koho se obátit
Autor: Zahrádkář 2011-06-22 04:20:494847
Odvolejte se.
Sice byste správně měli stavět až po sděleném souhlasu od úřadu (ohlášení stavby či povolení, podle místních podmínek). Nemůžete spoléhat na jeho automatické kladné vyřízení. Třeba je tam stavební uzávěra či jiný důvod k zamítnutí, o kterém nevíte. Do územního plánu jste se koukali a co je tam plánováno víte? Také není vyloučeno, že vás někdo udal.
Jestliže jste začali stavět bez platného souhlasu či povolení, udělali jste "černou stavbu". Dokonce i po obdržení povolení musíte vydržet ještě min 14 dní, poté si dojít znovu na úřad a nechat si vyznačit na dokumentu nabytí právní moci. To proto, aby byla jistota, že se nikdo jiný proti tomu neodvolal a vy můžete začít v klidu stavět.
Úřad většinou uvádí "odstranění stavby". Odvolejte se a do odvolání uveďte všechny důvody, které hovoří ve váš prospěch včetně sociální situace.
Patrně dostanete od úřadu pokutu za stavbu bez povolení. Pokuste se s úřadem dohodnout a následky minimalizovat.
Autor: Eva 2014-10-21 11:08:399534
Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli potřebuji nějaké povolení na stavbu plotu,bude vysoký 1m.
Děkuji za odpověď.
Autor: Anička 2014-11-27 08:57:489637
Dobrý den,mužete mi poradit,zda hodně vadí živý plot z thují asi 3m vysoké pěstování zelenin a ovoce? Asi jak daleko by se mělo od nich pšstovat.Plot od sousedu je po celé délce mé zahrádky.Děkuji za odpověd.
Autor: Skalík Petr, Chropyně 2014-11-27 12:05:049640
Aničko, může vadit stínem, potravní konkurencí, na druhé straně může i vám stín z různých důvodů vyhovovat. Živý plot má i funkci větrolamnou-tím Vám zase šetří práci s častějším zaléváním...Všechno má svá pro a proti, ale základem ůspěšného pestování je dostatek světla.
Autor: Anička 2014-11-28 09:47:559643
Pane Petře,moc Vám děkuji za odpověd a jestli bych mohla mít ještě otázku,zda nejsou nějak tuje škodlivé na okolí zeleniny a ovoce v jejich blízkosti,nebo i prorostlé kořeny? Poblíž jsem měla maliny,kam slunce svití celý den a vubec nám nechutnaly,proto mám obavu tam něco pěstovat.Moc děkuji za Váši odpověd.
Autor: Ivan Dvořák ČZS 2014-12-01 09:00:289655
Omluvám, se nejsem Petr, ale pan Petr Vám jistě ještě napíše, ale také něco přidám. Všechny stromy a keře rozprostírají kořeny v různých hloubkách ve svém okolí. Čím horší podmínky mají (nedostatek vody, živin) tím širší areál okupují. Maliny mohly přijít do půdy, která byla z pohledu obsahu živin vyčerpaná, mohly mít i málo vody. To v případě, že jste přinesli do zahrady maliny, které byly na původním stanovišti dobré. Maliny mohly být nedobré už "samy od sebe". Virózní rostliny sice plodí, ale ovoce i když se vybarvuje není chutné, nesládne, nevoní. To v případě, že jste od někoho dostali "nějaké sazenice". Kulturní maliny, zejména nové odrůdy potřebují péči - dostatek organické hmoty a živin v půdě, přiměřený dostatek vody. "Obyčejné" maliny jsou mnohem náročnější na vodu a půdní podmínky než mnohé jiné ovoce. Vadí jim vody málo, vody moc, těžká a studená půda...
Autor: Anička 2014-12-02 21:01:599661
Pane Dvořák,mockrát děkuji za radu.
Autor: Anička 2014-12-02 21:02:449662
Pane Dvořák,mockrát děkuji za radu.
Autor: Miloš Kožešník ČZS 2014-12-03 08:58:039664
Jen malý poznatek pro pani Aničku i když to patří obsahem spíše k problematice malin. Co se týká ovlivnění chuti malin, mám větší zkušenost s malinou Adela, kterou pěstuji na silně vápenité půdě (Nymbursko) a plody se musí sklízet ještě před plnou zralostí, jinak ztrácejí malinově nakyslou chuť, jsou nevýrazné jen sladká voda, domníval jsem se, že je to odrůdová vlastnost. (Navíc v létě trpí chorózou z nedostatku železa jehož příjem blokuje vysoký obsah vápníku v půdě). Velké překvapení pro mne bylo, že tatáž odrůda přesazená do pražské zahrádky, kde je půda mírně kyselá má dobré plody s malinovou chutí i po přezrání. Domnívám se, že obsah vápníku v půdě může ovlivňovat obsah kyselin v plodech.
Autor: Anička 2014-12-07 19:39:599674
Mockrát děkuji p.Kožešník za Vaše zkušenosti,budu se snažit zjistit stav půdy.
Autor: Tomáš 2015-02-20 19:42:219907
Dobrý den.Chci se zeptat.Pronajali jsme si pozemek před 3 lety a byl nám předán v hrozném stavu:nerovný terén,hustá vysoká 30 let nesekaná tráva,nálety keřu.atd.Dalo nám hodně práce dat do pořádku pouze jen polovinu pozemku a ted jsme se dozvědeli že nam zahradu odejmou protože se o ni pry nestarame a že ji nemame celou posekanou a litaji semena traviny k sousedum je toto možné?
Autor: Hanka 2015-02-27 11:45:509932
Dobrý den pane Kožešníku, Dvořáku, ráda bych se zeptala, jaký bychom měli zvolit postup, když jsme nespokojeni s vyúčtováním a částkou za spotřebovanou vodu (na zalévání zahrady) od základní organizace. Každým rokem dostaneme pouze složenku a známku do průkazky člena zahr. svazu, ale již bez dalšího přesnějšího vyúčtování za co částka je.
Musím podoktnout, že mám pozemek v mém osobním vlastnictví v sousedství zahrádkářské kolonie. Jsem členem zahrádkářského svazu a od zahrádkářů odebírám pouze vodu, ale žádné jiné &#8222;produkty nebo služby&#8220; pokud nějaké nabízejí. Několikrát jsme (já + další sousedi) žádali o přesné vyúčtování, ale vždy bez odezvy. Členové naší základní organizace nám nepovolí nainstalovat průtokoměr, resp. odmítají nám účtovat podle spotřeby vody, a částku za vodu nám prý účtují podle čtverečních metrů zalévané plochy. Pro představu, můj pozemek vč. chatky má necelých 400m čtverečních a za sezonu (duben až říjen) spotřebuji 800 litrů vody (za rok 2014) a 3 kubíky vody v roce 2013. Toto jsou údaje z průtokoměru, který jsem si na svém pozemku nechala nainstalovat odbornou firmou. Za tuto spotřebu je mi účtováno 1670,-Kč (za každý rok zvlášť), přičemž respektuji, že částka obsahuje 100,-Kč příspěvek ČZS.I tak je částka velká a neodpovídá spotřebě. Je nějaká instituce kam bychom se mohli obrátit, a která by s námi alespoň komunikovala a naši nespokojenost a řešila? Je možné se obrátit na ČZS o &#8222;úroveň&#8220; výš než je základní organizace? Velmi děkuji za odpověď. Hanka
Autor: Hanka 2015-02-27 12:13:569933
Dobrý den pane Kožešníku, Dvořáku, ráda bych se zeptala, jaký bychom měli zvolit postup, když jsme nespokojeni s vyúčtováním a částkou za spotřebovanou vodu (na zalévání zahrady) od základní organizace. Každým rokem dostaneme pouze složenku a známku do průkazky člena zahr. svazu, ale již bez dalšího přesnějšího vyúčtování za co částka je.
Musím podoktnout, že mám pozemek v mém osobním vlastnictví v sousedství zahrádkářské kolonie. Jsem členem zahrádkářského svazu a od zahrádkářů odebírám pouze vodu, ale žádné jiné &#8222;produkty nebo služby&#8220; pokud nějaké nabízejí. Několikrát jsme (já + další sousedi) žádali o přesné vyúčtování, ale vždy bez odezvy. Členové naší základní organizace nám nepovolí nainstalovat průtokoměr, resp. odmítají nám účtovat podle spotřeby vody, a částku za vodu nám prý účtují podle čtverečních metrů zalévané plochy. Pro představu, můj pozemek vč. chatky má necelých 400m čtverečních a za sezonu (duben až říjen) spotřebuji 800 litrů vody (za rok 2014) a 3 kubíky vody v roce 2013. Toto jsou údaje z průtokoměru, který jsem si na svém pozemku nechala nainstalovat odbornou firmou. Za tuto spotřebu je mi účtováno 1670,-Kč (za každý rok zvlášť), přičemž respektuji, že částka obsahuje 100,-Kč příspěvek ČZS.I tak je částka velká a neodpovídá spotřebě. Je nějaká instituce kam bychom se mohli obrátit, a která by s námi alespoň komunikovala a naši nespokojenost a řešila? Je možné se obrátit na ČZS o &#8222;úroveň&#8220; výš než je základní organizace? Velmi děkuji za odpověď. Hanka
Autor: PavelOu 2016-09-05 19:12:0912018
Dobrý den, chtěl bych postavit pergolu. Na http://www.homezin.cz/media/jak-postavit-pergolu jsem se dočetla, že když chci postavit pergolu větší než 25m4 je nutné ohlášení na městském úřadě. Ráda bych se zeptala, zda tedy pergolu ve velikosti přesně 25m4 musím ohlásit a dále jak daleko od sousedova plotu musí být, abych neporušil zákon o sousedství. Díky předem za odpověď.
Autor: Denisa 2017-02-02 16:59:3212231
Dobrý den,
s manželem jsme si zahrádku v osobním vlastnictví v zahradkářské kolonoii ,rádi by jsme si oplotili pletivem 1,2m- je nutno někam hlásit ?Na katastru se to zapisuje.V zahradkářské kolonii má několik rodin oploceno ,bylo nám řečeno od jedné majitelky v zahrádkářské kolonii že není nutné oplotit,že je to zbytečné atd.ale v dnešní době ,kvůli dětí i majetku na zahrádce ,soukromí bychom to pletivo tam chtěli mít ,představa ,že mi furt cizí lidi courají po zahrádce není příjemná:0(může nám to někdo zakázat ,když to bude na našem pozemku?Opravdu se nebude jednat o 2m masivní plot:0)děkuji za odpověď D.
Autor: Denisa 2017-02-02 17:00:3412232
Dobrý den,
s manželem jsme si zahrádku v osobním vlastnictví v zahradkářské kolonoii ,rádi by jsme si oplotili pletivem 1,2m- je nutno někam hlásit ?Na katastru se to zapisuje.V zahradkářské kolonii má několik rodin oploceno ,bylo nám řečeno od jedné majitelky v zahrádkářské kolonii že není nutné oplotit,že je to zbytečné atd.ale v dnešní době ,kvůli dětí i majetku na zahrádce ,soukromí bychom to pletivo tam chtěli mít ,představa ,že mi furt cizí lidi courají po zahrádce není příjemná:0(může nám to někdo zakázat ,když to bude na našem pozemku?Opravdu se nebude jednat o 2m masivní plot:0)děkuji za odpověď D.
Autor: Gareisová 2018-07-26 21:57:5714362
Dobrý den , koupila jsem zahrádku do osobního vlastnictví v zahrádkářské kolonii se zděnou chatičkou, nyní v létě tam tráví několik dnů syn s rodinou, on i jeho paní jsou těžce sluchově postižení, tudíž hlučnější, po 22 hodině již na zahradě nejsou a spí v domku. Sousedi, kteří tam údajně bydlí trvale je napadají, že jsou hluční a ruší jejich klid. Můj dotaz zní, zdali mají opravdu právo napadat mojí rodinu a usměrňovat je i přez den ke klidu a slušnosti, připouštím, že někdy padnou od rodičů vůči svým dětem hlučná a nevhodná slova, což i mě trápí, leč přesto se ptám, zda mají sousedi právo je napadat a vyčítat že není klid, přesto, že není doba nočního klidu? Děkuji za jakoukoliv odpověď.

PŘIDAT ODPOVĚĎ
Pokud váš příspěvek s tímto tématem nesouvisí, pak zde prosím neodpovídejte.
Založte si nové téma v hlavním menu.
(Nejprve vyberte tematický okruh a v něm založte téma.)

Inzertní nabídky / poptávky vkládejte do INZERCE, z tohoto fóra budou odstraněny.

Jméno
Text
připojit obrázek    jen JPG!
(max. šířka 640 px - větší obrázky budou zmenšeny)
pro přidání příspěvku zadejte kód z obrázku vlevo:
Celkem:
Dnes:
On line:
4518348
266097
15
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv.