hlavička
placená inzerce reklama

Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

další

Zpravodaj 1/2018

 

Obr: 222.jpg

100. výročí vzniku samostatného Československého státu
VII. zasedání Republikové rady ČZS
Den země na Praze 3
Fotografická soutěž 2018
Výtvarná soutěž 2018
Floristická soutěž - české zemské kolo
Floristická soutěž - moravské zemské kolo
Dopis předsedy členům ČZS
Usnesení ze 7. zasedání RR ČZS
Zpráva předsedy na Republikové radě
GDPR ochrana osobních údajů
- Metodický pokyn 1/2018
- Předpis upravující nakládání s osobními údaji
- Souhlas se zpracováním osobních údajů
Zabezpečení osobních údajů na počítačích
Zpráva Kontrolní komise ČZS
Zpráva o činnosti komise pro odbornou činnost ČZS
Registrace, výmazy a likvidace ZO ČZS
Návrh nových stanov – připomínkové řízení
Ekonomické informace ze seminářů hospodářů
- Účetní závěrky, účetnictví ve zjednod. rozsahu, a podvojné účetnictví
- Daň z příjmu právnických osob
- Daň z příjmu fyzických osob
- Změny a novinky od 1.1.2018
- DPP, DPČ, pracovní smlouva
- Cestovní náhrady
- Dotace MZe
- Elektronická evidence tržeb
- Poskytování příspěvků z fondů ČZS
Předběžné výsledky hospodaření za rok 2017
Miss Kompost
Fotografická soutěž Příroda kolem nás
Příroda kolem nás 2018
Vyhlášení soutěží ČZS pro rok 2019
- Výtvarná soutěž 2019; Fotografická soutěž 2019;
Výstavy v roce 2018
Hudební produkce a OSA
Cvrčovická kopretina
Kroměřížské okresní kolo Mladých zahrádkářů
Floristická soutěž na výstavišti Floria Kroměříž
ZO ČZS Jelenice Česká Třebová slaví 100 let
ZO ČZS Lučina Frýdek-Místek Slaví 55 let
Ukázka tvarování korunek ovocných stromků
Výstava v Častolovicích skončila a co dál?
Stromy a keře – kořeny života
Webové stránky pro ZO ČZS
Společenská rubrika
Vyšel 12. 6. 2018

zpět -->

Celkem:
Dnes:
On line:
4598947
346696
8
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit