hlavička
placená inzerce reklama

Usnesení Republikové rady

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ RR ČZS z.s. KONANÉHO VE DNECH 14.–15. 3. 2014 v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích

9. zasedání se zúčastnilo 70 členů, tj. 93 %, 5 členů bylo omlu­veno. Zasedání byli přítomni někteří vedoucí pracovníci ústředí ČZS. Po diskusi, ve které bylo předneseno 61 dis­kus­ních příspěvků, 9. zasedání RR ČZS:1. Bere na vědomí:


 • předběžnou informaci o výsledku hospodaření ústředí ČZS za rok 2013,
 • informaci o hospodaření fondů ČZS v roce 2013,
 • informaci o vyúčtování dotace ze státního rozpočtu na čin­nost ČZS za rok 2013,
 • informaci o stavu neuhrazených členských příspěvků za rok 2013,
 • informaci o oblastních poradách funkcionářů ÚS,
 • informaci o přípravě národního kola mladého zahrádkáře v_Rakovníku 2014,
 • informace o přípravě floristické soutěže v roce 2014 a o dal­ších soutěžích pro mladé zahrádkáře,
 • informaci o průběhu výročních členských schůzi ČZS na jaře 2014,
 • informaci o zajištění výstav v roce 2014,
 • informaci o změně vydávání Věstníku ČZS a jeho přeměně na Zpravodaj,
 • informaci o oblastním školení a dalších odborných akcích,
 • informaci šéfredaktora o časopisu Zahrádkář,
 • informaci o pomoci základním organizacím, které byly pos­ti­ženy povodní v červnu 2013 a o solidaritě některých ZO při jejich pomoci.


2. Schvaluje:


 • zápis z 8. zasedání RR ČZS,
 • zprávu předsedy ČZS Ing. Jana Hinterholzingera, CSc., o čin­nosti představenstva RR za období od 8. zasedání RR z 15.-16. 11. 2013,
 • zprávu předsedy RS RR ČZS Ing. Josefa Valenty o pro­ve­de­né revizi ve dnech 17.-19. 2. 2014,
 • zprávu ředitele ústředí ČZS Ing. Ivana Branžovského, CSc., o činnosti ústředí ČZS za období od 8. zasedání RR,
 • návrh na rozdělení dotace ze státního rozpočtu prostřed­nic­tvím MZe ČR pro vyjmenovaná územní sdružení,
 • navržené změny rozpočtu RR ČZS na rok 2014,
 • jednací a volební řád ČZS,
 • čestné uznání Republikové rady „Za zásluhy o Český za­hrád­kářský svaz“ a jeho udělení funkcionářům ČZS, kteří ve volebním roce 2014 končí ve funkci v ZO, ÚS, RR,
 • 2000 Kč na věnec pro památník Lidice,
 • převést správu zahrádkářského muzea z ústředí ČZS na Územní sdružení Hradec Králové,
 • nekonat podzimní zasedání RR ČZS.


Příspěvky z Fondu rozvoje ČZS

(u všech příspěvků byly předloženy a překontrolovány stanovené doklady)

 • ÚS ČZS Frýdek–Místek č. org. 702000 příspěvek z FR ČZS ve výši 3 200,- Kč na občerstvení pro soutěžící na okres­ním kole MZ 2013 a floristické soutěže,
 • ÚS ČZS Šumperk č. org. 709000 příspěvek z FR ČZS ve výši 10 000,- Kč na obnovu PC,
 • ÚS ČZS Šumperk č. org. 709000 příspěvek z FR ČZS ve výši 1 900,- Kč na občerstvení pro soutěžící na okresním kole MZ 2013,
 • ÚS ČZS Ostrava č. org. 707000 příspěvek z FR ČZS ve výši 1_650,- Kč na občerstvení pro soutěžící na okres­ním kole MZ 2013,
 • ÚS ČZS Rakovník č. org. 112000 příspěvek z FR ČZS ve výši 3 250,- Kč na občerstvení pro soutěžící na okres­ním kole MZ 2013.
 • ÚS ČZS Ústí nad Orlicí č. org. 511000 příspěvek z FR ČZS ve výši 400,- Kč na občerstvení pro soutěžící na Floristické soutěži 2013.
 • ZO ČZS Na Širokých č. org. 604064 příspěvek z FR ČZS ve výši 10 tis. Kč na opravu zařízení moštárny ve vlast. ZO.
 • ÚS ČZS Hradec Králové č. org. 502000 příspěvek ve výši 2_500,- Kč z FR ČZS za organizaci oblastního školení pro odborné instruktory.
 • ZO ČZS Hvězda Třebeš č. org. 502082 příspěvek z FR ČZS ve výši 8 tis. Kč na opravu čerpadla.
  ÚS ČZS Přerov č. org. 708000 příspěvek z FR ČZS ve výši 1_150,- Kč na občerstvení pro soutěžící na okresním kole MZ 2013.
 • ZO ČZS Hranice č. 1 č. org. 708006 příspěvek z FR ČZS ve výši 2 tis. Kč na opravu hydraulické jednotky moš­to­va­cího zařízení.
 • ZO ČZS Heřmanův Městec č. org. 503004 příspěvek z FR ČZS ve výši 20 tis. Kč na rekonstrukci zahrádkářského domu ve vlastnictví ZO.
 • ZO ČZS Boleradice č. org. 604031 příspěvek z FR ČZS ve výši 9 tis. Kč na rekonstrukci sušičky ovoce.
 • ZO ČZS Klatovy č. org. 304009 příspěvek z FR ČZS ve výši 20 tis. Kč na odkup pozemku pod moštárnou ZO.
 • ZO ČZS Klatovy č. org. 304009 poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 30 tis. Kč na částečnou úhradu pozemku pod moštárnou.
 • ÚS ČZS Vyškov č. org. 612000 příspěvek z FR ČZS ve výši 5_tis. Kč na činnost.
 • ÚS ČZS Prachatice č. org. 206000 příspěvek z FR ČZS ve výši 5 tis. Kč na činnost ÚS
 • ÚS ČZS Kutná Hora č. org. 105000 příspěvek z FR ČZS ve výši 5 tis. Kč na činnost ÚS
 • ÚS ČZS Karviná č. org. 703000 příspěvek z FR ČZS ve výši 2_325,- Kč na občerstvení dětí na soutěži MZ v roce 2013
 • ZO ČZS U Habrovického potoka č. org. 410027 příspěvek z_FR ČZS ve výši 15 tis. Kč na opravu budovy ve vlast. ZO
 • ÚS ČZS Mladá Boleslav č. org. 107000 příspěvek z FR ČZS ve výši 10 tis. Kč na pořízení PC
 • ÚS ČZS Chomutov č. org. 403000 příspěvek z FR ČZS ve výši 10 tis. Kč na pořízení PC,
 • ÚS ČZS Teplice, Jihlava, Praha, Olomouc, Plzeň, Brno-venkov, Karviná příspěvek z FR ČZS ve výši 7x 2500,-Kč za organizování oblastních školení v roce 2013.
 • ZO ČZS Sezemice č. org. 506026 příspěvek z FR ČZS ve výši 15 tis. Kč na rekonstrukci budovy ve vlastnictví ZO. Vlast­nic­ká práva ZO doložena.
 • ZO ČZS Jesničánky č. org. 506019 příspěvek z FR ČZS ve výši 12 tis. Kč na opravu spolkové budovy ve vlast­nictví ZO.
 • ZO ČZS Čivice č. org. 506027 příspěvek z FR ČZS ve výši 10 tis. Kč na opravu moštárny ve vlastnictví ZO.
 • ZO ČZS Nové Hodějovice č. org. 201013 příspěvek z FR ČZS ve výši 12 tis. Kč na opravu lisu v moštárně ZO.
 • ÚS ČZS Most č. org. 408000 příspěvek z FR ČZS ve výši 10 tis. Kč na PC.
 • ÚS ČZS Nový Jičín č. org. 704000 příspěvek z FR ČZS ve výši 5 tis. Kč na činnost ÚS v roce 2014
 • ÚS ČZS Mělník č. org. 106000 příspěvek z FR ČZS ve výši 1_tis. Kč na zřízení emailu pro potřeby ÚS.
 • ZO ČZS Heřmanův Městec č. org. 503004 poskytnutí bez­úročné půjčku ve výši 50 tis. Kč se splatností do konce roku 2014 na rekonstrukci „Zahrádkářského domu“ ve vlastnictví ZO.


Příspěvky z Rizikového fondu ČZS
 • ZO ČZS Veltrusy č. org. 106011 doplatek ve výši 12 269,- Kč na likvidaci následků po povodni 2013,
 • ZO ČZS Neratovice č. org. 106002 doplatek ve výši 12 169,- Kč na likvidaci následků po povodni 2013,
 • ZO ČZS Lužec nad Vltavou č. org. 106058 doplatek ve výši 6_304,- Kč na likvidaci následků po povodni 2013,
 • ZO ČZS Lobeč č. org. 106043 příspěvek z Rizikového Fondu ČZS ve výši 4,5 tis. Kč na likvidaci následků po povodni v_červnu 2013,
 • ZO ČZS Sezimovo Ústí I č. org. 208002 doplatek ve výši 1_263,- Kč na likvidaci následků po povodni 2013.


Vyslovuje poděkování
územním sdružením
 • Jindřichův Hradec,
 • Most, Nymburk,
 • Uherské Hradi­ště,
 • Beroun,
 • Brno-město,
 • Svitavy

základním organi­zacím
 • 611008 Popovice,
 • 203001 Jindřichův Hradec I,
 • 203­036 Dačice,
 • 203003 Jindřichův Hradec,
 • 203013 Slavonice,
 • 203011 Stříbřec,
 • 203009 Nová Včelnice,
 • 203040 Bobelovka,
 • 203037 Jindřichův Hradec IV,
 • 608037 Kvasice,
 • 201063 Rudolfov,
 • 509031 Litomyšl-Líbánky,
 • 207002 Blatná


  • za finanční dar do Rizikového fondu ČZS na přispění k úhradě škod po povodni v červnu 2013.


3. Ukládá:


a) představenstvu ČZS:

 • zajistit osobní účast členů PRR na územních konfe­re­ncích ČZS,
 • zpracovat návrh programového prohlášení na období 2014 až 2019 pro sněm,
 • uskutečnit společnou poradu PRR a RS RR ČZS k pro­jed­nání a vyjasnění připomínek k práci PRR ČZS a některých funkcionářů svazu, které na 9. zasedání RR ČZS přednesl předseda revizní skupiny ing. Valenta. S výsledkem sez­ná­mit písemně členy RR ČZS.


b) členům RR ČZS:

 • přispět k dořešení dluhů za čl. příspěvky 2012, 2013 a 2014
 • přispět osobní účastí ve svém ÚS k úspěšnému průběhu výročních člen. schůzí v ZO a přípravě územní kon­fe­rence.


c) předsedovi ČZS:

 • vyhodnotit diskusi z 9. zasedání RR ČZS, zabezpečit její využití v další činnosti a projednat v PRR řešení jedno­tli­vých návrhů a doporučení,
 • zabezpečit vydání Zpravodaje č. 1/2014 s výsledky 9. zasedání RR,
 • pokračovat v řešení výpovědi smlouvy o společném podí­lovém spoluvlastnictví v Rokycanově ulici. Tuto výpověď za­­slal p. Jaroslav Vávra.


d) revizní skupině RR ČZS

 • svolat členy územní rady Příbram, zajistit zvolení předsedy územní rady, který z funkce odstoupil a dohodnout další činnost územní rady do územní konference.


d) ÚS, ZO a SZO

 • řešit dluhy za členské příspěvky 2012, 2013 a věnovat včasnému placení členských  příspěvků stálou pozornost,
 • věnovat zvýšenou pozornost získávání předplatitelů ča­so­pisu Zahrádkář,
 • zabezpečit včasné uskutečnění výročních členských schůzí a zvolení delegátů na územní konferenci.Usnesení bylo projednáno členy RR ČZS s následujícím výsledkem:

Pro usnesení:     64

Proti usnesení:     2

Zdrželi se:            1

Usnesení bylo schváleno dne 15. 3. 2014

2015-09-08 (8)

zpět na zprávy -->

 

Celkem:
Dnes:
On line:
4519824
267573
22
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit