hlavička

 

Pozvánka na CVV Břeclav -

Zasedání Republikové rady a představenstva RR


POZVÁNKA

na 5. zasedání RR  ČZS, které se koná
dne 25.3.2017 v restauraci Želivárna v Praze 3

 • do 9:00 příjezd, prezence, občerstvení
 •  9:00-12:30 jednání RR
 • 12:30-13:00 oběd
 • 13:00-14:30 jednání RR
 • 14:30-15:00 občerstvení
 • 15:00-17:00 jednání RR
 • 17:00  večeře, odjezd

 

P r o g r a m

 1. Zahájení, volba zapisovatele a předsedajícího Stanislav Kozlík
 2. Volba mandátové a návrhové komise MVDr. Stanislav Kubesa
 3. Schválení zápisu a kontrola usnesení z 3. zasedání RR MVDr. Stanislav Kubesa
 4. Kooptace nových členů RR MVDr.Stanislav Kubesa
 5. Zpráva předsedy ČZS Stanislav Kozlík 
 6. Žádost ÚS Ostrava o dodatečné ocenění pro r.2017 Stanislav Kozlík
 7. Informace k registracím ve spolkovém rejstříku JUDr. Ladislav Labuta
 8. Úprava Stanov - čestného členství - pokyn pro udělování svaz.ocenění Doc.Josef Ernest
 9. Předběžné vyhodnocení rozpočtu za rok 2016 Doc.Josef Ernest
 10. Návrh úpravy rozpočtu za rok 2017 – ekonomické informace Doc. Josef Ernest
 11. Informace o činnosti stálých a odborných komisí předsedové komisí
 12. Ocenění jubilantů RR za 1. pololetí 2017 MVDr. Stanislav Kubesa
 13. Diskuze, různé MVDr. Stanislav Kubesa
 14. Zpráva mandátové komise předs. mandátové komise
 15. Návrh usnesení předs. návrhové komise
 16. Závěr
S pozdravem

Stanislav Kozlík
předseda ČZS, z.s.


Informace k místu konání a dopravní spojení

Místo konání: Restaurace Želivárna - Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha, Vinohrady

Dopravní spojení:
Přímé tramvajové spojení z obou vlakových nádraží. Ať už přijedete na Masarykovo nebo Hlavní nádraží od obou jede stejná tramvajová linká č. 26 směr nádraží Hostivař. Výstup na zastávce Želivského. Metro trasa „A“, stanice Želivského.
Použití vlastního vozidla bude hrazeno dle zákoníku práce (o cestovních náhradách) v případě, že bude využito minimálně 3 členy RR ČZS.

Parkování osobních vozidel je v místě omezeno, proto pokud plánujete příjezd osobním autem, nahlaste prosím předem na sekretariátu, aby Vám bylo parkovací místo rezervováno.
Termíny zasedání Republikové rady v roce 2017

 • jarní zasedání: 25. března. 2017 – Praha
 • podzimní zasedání: 7.–8. října. 2017 – Olomouc
Konkrétní pokyny k zasedání budou zveřejněny v dostatečném předstihu a zaslány e-maile na jednotlivá ÚS.


Termíny zasedání představenstva RR ČZS roce 2017
 • 19. ledna
 • 16. února
 • 24. března
 • 20. dubna
 • 18. května
 • 15. června
 • 20. července
 • 21. září
 • 19. října
 • 16. listopadu
 • 14. prosince
Celkem:
Dnes:
On line:
3264421
68
4
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit