hlavička

 

placená inzerce reklama

Fotografická soutěž

Český zahrádkářský svaz vyhlásil poprvé fotografickou soutěž v roce 2011.
Od roku 2012 byla rozdělena na dvě věkové kategorie.
I. kategorie pro základní školy a odpovídající ročníky gymnázií,
II. kategorie pro střední školy.

Podmínky soutěže:

 • Do soutěže budou zařazeny nejvýše 3 snímky od jednoho autora
 • V každé kategorii je vyhlášeno a oceněno prvních 5 vítězných fotografií.
 • Poskytnuté fotografie jsou dále použity k propagaci činnosti Svaz, především jeho práce s mládeží.
 • zasláním fotografie do soutěže dáváte souhlas s jejich nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.


Včela na podbělu

Technické požadavky na fotografie


 • fotografie je možné zasílat do soutěže jen v datové podobě na ustredi@zahradkari.cz,
 • u větších obrázků doporučujeme odeslat každý obrázek zvlášť, u zprávy si nastavte vyžádání odpovědi pro kontrolu doručení.
 • minimální velikost obrázku = 1,5 Mpx,
  (velikost byla zvolena s ohledem na tiskovou velikost),
 • maximální velikost souboru = 4 MB
  (velikost byla zvolena s ohledem na zasílání e-mailem),
 • fotografie označí autor svým jménem, adresou, věkem třídou a školou,
 • autor fotografie v e-mailu uvede svůj výslovný souhlas s nekomerčním použitím fotografie v souladu s podmínkami soutěže.
 
Fotografie budou vystaveny na výstavě "KVĚTY" v Lysé nad Labem a publikovány v časopisu Zahrádkář a na webových stránkách ČZS.

Fotografická soutěž 2018 - vyhlášení

Obr: 187.jpg

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje 
8. ročník fotografické soutěže na téma
"Výstavy ČZS ve fotografii"

celý text -->

Fotografická soutěž 2017

Obr: 181.jpg

Český zahrádkářský svaz, komise pro práci s dětmi a mládeží, vyhlásil 6. ročník fotografické soutěže pro mládež na téma "Příroda kolem nás - detail"

Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
 1. kategorie ZŠ a odpovídající ročníky Gymnázií
 2. kategorie střední školy
Každý účastník mohl poslat do konce ledna 2017 maximálně 3 fotografie.

Do soutěže se přihlásilo 89 mladších a 9 starších soutěžících. Celkem přišlo 190 obrázků z toho 156 do I. kategorie. Výběr provedla tradičně komise pro práci s mládeží společně s redaktory časopisu Zahrádkář.

Některé fotografie byly opravdu velmi zdařilé.
U některých autorů bylo těžké zvolit, který z jejich obrázků je lepší.

celý text -->

Fotografická soutěž 2016

Obr: 155.jpg

Český zahrádkářský svaz, komise pro práci s dětmi a mládeží, vyhlásil 5. ročník fotografické soutěže pro mládež na téma "PLODY NAŠICH ZAHRÁDEK"
Soutěžilo se ve dvou kategoriích:
1. kategorie ZŠ a odpovídající ročníky Gymnázií.
2. kategorie střední školy.
Každý účastník mohl poslat do konce ledna 2016 maximálně 3 fotografie.
Do soutěže dorazilo 98 fotografií, ze kterých vybírali členové Komise pro práci s mládeží.
Na vítězné fotografie se můžete podívat v malé fotogalerii.

celý text -->

Fotografická soutěž 2015

Obr: 156.jpg

Český zahrádkářský svaz pro rok 2015 vyhlásil další ročník fotografické soutěže na téma "Rozkvetlá obec - město", do které se opět mohli přihlásit fotografové amatéři ve dvou věkových kategoriích.
Do soutěže přišlo o poznání méně fotografií než v minulých letech, navíc některé fotografie, i když byly velmi pěkné, neod­povídaly soutěžnímu tématu, proto v hod­nocení zbyla jen kategorie mladších 10-15 let a starší kategorie nebyla obsazena. Výsledné pořadí zaslaných fotografií určila porota složená z členů komise pro práci s mládeží po předchozím výběru redaktorů časopisu Zahrádkář.

celý text -->

Fotografická soutěž 2014

Obr: 27.jpg

Počátkem února byla vyhodnocena fotografická soutěž ČZS 201 4 na téma "Kdy je strom nejkrásnější". Soutěžilo se v kategorii A: 10-15, B: 16-18 let.
Celkem se do soutěže sešlo 154 obrázku z toho 87 v kategorii A a 67 v kategorii B.

celý text -->

Fotografická soutěž 2013

Obr: 26.jpg

Začátkem února odborná porota s komisí pro práci s dětmi a mládeží ČZS vyhodnotila 3. ročník fotografické soutěže pro mládež na téma "Barvy podzimu". Účastníci soutěžili ve dvou kategoriích - základní školy +
odpovídající ročníky gymnázií a střední školy. Každý autor mohl zaslat maximálně tři fotografie. V každé kategorii bylo oceněno hodnotnými cenami pět prací. Ty budou vystaveny na výstavě "Květy" v Lysé nad Labem, publikovány v časopisu Zahrádkář.

celý text -->

Fotografická soutěž 2012

Obr: 25.jpg

Druhý ročník soutěž byl vyhlášen na téma "Krásy našich zahrad". Probíhal ve dvou věkových kategoriích. Celkem se sešlo 190 prací, z toho 121 v kategorii mladších (12–15 let) a 69 v kategorii starších (15–18 let). Odborná komise vyhodnotila po pěti nejzdařilejších snímcích, které byly vystaveny v Lysé nad Labem na celostátní výstavě KVĚTY.

celý text -->

Fotografická soutěž 2011

Obr: 24.jpg

V roce 2011 proběhl první ročník fotografické soutěže na téma "Detail jara na zahradě". Na ústředí se do konce června sešlo celkem 150 fotografií. Porota všechny fotografie vyhodnotila a určila pro prvních 10 toto pořadí:

celý text -->


Celkem:
Dnes:
On line:
3699309
943
21
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit