hlavička

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží. Má velký ohlas především ve všech typech škol, od mateřských, přes základní až po zvláštní školy. Výtvarnými pracemi děti každoročně doslova zavalují ústředí ČZS a hodnotící komise má vždy mnoho práce, protože zaslaná díla jsou velmi pěkná.

předchozí další

Výtvarná soutěž 2018 - blíží se vyhodnocení

 

Obr: 188.jpg

Český zahrádkářský svaz vyhlásil
25. ročník výtvarné soutěže na téma
"Zahrádka pro všechny generace"

Děkujeme všem za obrovské množství zaslaných prací. 
Vyhodnocení soutěže 2018 proběhne během měsíce dubna. 
Hodnotit bude J. Oršelová ve spolupráci s členkou komise J. Starcovou a Z. Adámkovou.
Výsledné vítězné práce zveřejníme i ve Zpravodaji ČZS.

Soutěž je rozdělena na dvě kategorie:
  • Malba a kresba
  • Polytechnické práce

  • Malby, kresby a polytechnické práce zasílejte na Ústředí ČZS Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 
    - nebo přes příslušné Územní sdružení ČZS nejpozději do konce února 2018
  • Do soutěže bude přijato maximálně 5. prací v každé kategorii z jedné školy.
  • Svá díla označte: názvem školy, třídou, kategorií, jménem autora, jeho datumem narození, e-mailem a telefonem.
  • zasláním díla do soutěže dáváte souhlas s jeho nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.
Soutěže se mohou zúčastnit:

A - mateřské školy
B - 1. stupeň základních škol
C - 2. stupeň základních škol + odpovídající ročníky gymnázií
D - speciální školy

zpět -->

V hodnotící komisi zasedají jak členové odborné komice ČZS tak skuteční odborníci v oboru, v posledních letech většinou z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol, nebo grafici činní ve svém oboru.

Počet účastníků této soutěže také každoročně stoupá. O úrovni prací se mohou všichni přesvědčit na výstavách ČZS nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové.

Celkem:
Dnes:
On line:
3885738
80439
17
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit